whoistheh

 STUDENT FILMS

________________________________

See the films created

during our program. 

 

 

 

AGAINST THE WALL/ GŁOWĄ W MUR

Film można wykorzystać  na lekcjach języka polskiego, WOS-u, ale też na godzinie wychowawczej. Przedstawione materiały i metody służą empatycznej refleksji nad okolicznościami , miejscem i przyczynami występowania mowy nienawiści i cyberprzemocy w kontekście praw człowieka i edukacji równościowej. Scenariusz stwarza możliwość współpracy w grupie oraz wzajemnego uczenia się młodych ludzi.

The film can be used during lessons of  civic education and form periods devoted to personal and social education. All the presented materials and teaching methods are intended to provoke empathetic reflection on the circumstances, place and reasons for hate speech and cyber-bullying in the context of human rights education and equality education. The lesson plan offers young people an opportunity  to cooperate within a group and learn from one another.

Autorzy/ authors:

ZS nr 3 im. Lotników Polskich in Piła; Poland

YouTube Preview Image

DOWNLOAD EXERCISE

AGAINST THE WALL ENG

AGAINST THE WALL PL

CAPTAIN/KAPITAN

Film może zostać wykorzystany na lekcjach historii, WOS-u, ale też na godzinie wychowawczej przy okazji tematu związanego z dokonywaniem wyborów, systemem wartości i metodami postępowania.

The film can be used during history and civic education lessons, as well as for personal and social education devoted to such issues as making choices, systems of values and practices.

Autorzy/ authors:

VII LO im. Mikołaja Kopernika in Częstochowa, Poland

YouTube Preview Image

DOWNLOAD EXERCISE

CAPITAN ENG

CAPITAN PL

OTHER FILMS ON THIS TOPIC

title of film: This is only a child/ To tylko dziecko

authors: Zespół Szkół nr 3 in Ostrowiec Świętokrzyski; Poland

plot: The films portrays a family facing a big dilemma. The head of the family wants

to leave the city affected by Nazi idealogy. Will he do it?/ Film pokazuje rodzinę mierzącą się z dużym problemem. Ojciec chce opuścić miasto dotknięte nazistowską ideologią. Czy to zrobi?

YouTube Preview Image

title of film: Rails of life and death/Koleje życia i śmierci

authors: Střední průmyslová škola sdělovací techniky in Praha; Czech Republic

plot: Do not let silence speak. Documentary shows two different rails of life./Nie pozwól ciszy mówić. Film dokumentalny pokazuje różne koleje życia

YouTube Preview Image

title of film: Contrast/Kontrast

authors: Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących in Chorzów; Poland

plot: One day in the lives of two different boys./Jeden dzień z życia dwóch chłopców.

YouTube Preview Image

title of film: Unknown hero/Nieznany bohater

authors: Obchodná academia in Dolný Kubín; Slovakia

plot: A document devoted to Florián Janák’s memories from the war and his reflection on how it affected his life./Dokument pokazujący życie Floriana Janaka, który opowiada o tym, jak wojna wpłynęła na jego życie.

YouTube Preview Image

title of film: Traitor/Zdrajca

authors: Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej in Luborzyca; Poland

plot: The film shows Polish teenagers during the Second World War and determination with which Poland fought to reclaim freedom./Film przedstawia polską młodzież w okresie II wojnie światowej, która walczyła z dużą determinacją, by odzyskać wolność.

YouTube Preview Image

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Bez kategorii. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.