about program

The primary source of young people’s knowledge of the World War II history are films depicting the fate of war heroes. The idea behind our project is to use this medium which teenagers find comprehensible and attractive in order to talk about the history in their own language. Films will bestarting points for a discussion about the past as well as for creative interpretations of the history. We will select the most interesting European film productions which address the difficult issue of crimes against humanity in the totalitarian regimes. These films will become the basis for projects carried out by students (13-18 years old) from Poland, Czech Republic, Slovakia (promoted also in Germany). Teams of young people will participate in workshops, which will enable them to critically watch, analyze and interpret films.  They will compare the film stories to other historical sources, analyze the various contexts and take part in a discussion.

As a next step, student will plan and execute their own short films inspired by local history and memory of the local past. Films will be posted on the English language website (subtitled), as well as released on DVD. They will be promoted during the project Final Film Festival and conferences on both  national and international level (NECE).

Project objectives:

*stimulating the debate among young people about the victims of totalitarian regimes, the World War II history and its impact on the current shape of Europe

*initiating creative activities among teenagers

*raising historical awareness among young people

*developing skills such as planning and conducting innovative projects

*promoting modern historical education and use of film in historical education

The high substantive quality of the project will be ensured by the involvement of research and academic institutions (Polish Film Institute, Museum of the Warsaw Uprising) and NGOs operating in the field of film, historical education and human rights.

——————————————————————————————-

Historia II wojny światowej znana jest młodym ludziom głównie z filmów ukazujących losy wojennych bohaterów. W projekcie „Inspirowane pamięcią” chcemy wykorzystać ten fakt- sięgając po media bliskie młodzieży będziemy rozmawiać o przeszłości ich językiem.

To film stanie się punktem wyjścia do dyskusji, ale także do twórczych interpretacji. Wraz ze specjalistami (historykami i filmoznawcami) dokonamy wyboru najciekawszych tytułów, które poruszają trudne tematy związane ze zbrodniami totalitaryzmów. To one stanowić będą materiał wyjściowy dla projektów uczniowskich z Polski, Czech i Słowacji. Program dedykowany jest dla gimnazjalistów oraz uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

Grupy młodych ludzi wezmą udział w warsztatach historyczno-filmowych w Warszawie i Pradze, wraz z ekspertami będą oglądać, analizować i interpretować filmy. Porównają filmowe historie z innymi źródłami historycznymi, przeanalizują konteksty i wezmą udział w dyskusji odnosząc pamięć o przeszłości do współczesnej sytuacji Europy i Świata.

Kolejnym etapem ich pracy będzie przygotowanie i realizacja własnych etiud filmowych inspirowanych pamięcią. Przy wsparciu specjalistów powstaną dokumenty (np. wywiady ze świadkami) odwołujące się do lokalnych historii, ale także fabuły i animacje – artystyczne wypowiedzi promujące pojednanie i pokój. Opublikujemy je na stronie internetowej oraz upowszechnimy na płytach DVD.

Nasza metodologia oparta jest na metodzie projektu (praca zespołowa, angażowanie społeczności lokalnych), nowych technologiach (kanały filmowe, webinaria) i social media.

Cele:

- stymulowanie debaty wśród młodych ludzi na temat ofiar totalitaryzmów, II Wojny Światowej i jej wpływu na obecny obraz Europy;

- inicjowanie twórczych działań młodych ludzi – autorskich wypowiedzi na temat pokoju i wspólnych europejskich wartości;

- pogłębienie świadomości historycznej wśród młodzieży;

- kształtowanie nowych umiejętności opracowywania innowacyjnych projektów;

- promocja nowoczesnej edukacji historycznej wykorzystującej film.

Wysoki poziom merytoryczny projektu zagwarantowany jest dzięki zaangażowaniu instytucji badawczych i naukowych (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Muzeum Powstania Warszawskiego) oraz NGO-sów zajmujących się edukacją filmową, historyczną ale także walką o prawa człowieka.

>> HARMONOGRAM PROGRAMU

>> REGULAMIN PROGRAMU

 

 

CEO---Inspired-by-the-memory

Komentowanie wyłączono.