partners

 logo-en PEOPLE IN NEED, Czech Republic.

They are a non-governmental, non-profit organization based on the ideas of humanism, freedom, equality and solidarity. We consider human dignity and freedom to be the basic values. We believe that people anywhere in the world should have a right to make decisions about their lives and to share the rights expressed in the Universal Declaration of Human Rights.

More informations http://www.clovekvtisni.cz/en/about-us

To organizacja pozarządowa, która działa w myśl wolności, równości  i solidarności. Swoje działania opiera na walce o prawa człowieka. Dąży do rozpowszechniania edukacji i działań, tak aby aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu społeczeństwa zaangażowanego i odpowiedzialnego, w którym różnice kulturowe, rasowe i etniczne są źródłem ubogacenia, a nie konfliktu.

 

 logo_en PEOPLE IN PERIL, Slovakia

.People in Peril is a non-profit civil society association, established in Slovakia in 1999. Our mission is to provide effective support to those who suffer the consequences of natural catastrophes, conflicts and authoritarian regimes. Through our activities in Slovakia we strive to contribute to forming open, tolerant and solidary society.

More information http://clovekvohrozeni.sk/en/about-us

To stowarzyszenie, którego misją jest zapewnienie skutecznego wsparcia dla tych, którzy cierpią z powodu klęsk żywiołowych, konfliktów i autorytarnych reżimów. Poprzez swoje działania chce przyczynić się do kształtowania otwartego, tolerancyjnego i solidarnego społeczeństwa.

 

 VISION KINO Logo weiss RGB jpg VISION KINO, Germany.

VISION KINO is a non-profit society for the promotion of film and media competence of children and adolescents. It is supported by the Federal Government Commissioner for Culture and Media, the German Federal Film Board, the German Cinematheque Foundation.

More information http://www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1055117

VISION KINO jest to organizacja non-profit  działająca na rzecz promocji filmu i edukacji młodzieży. Celem i misją VISION KINO jest kształcenie umiejętności korzystania z mediów w szczególności w celu wzmocnienia kompetencji filmowych, a także podniesienie świadomości i umiejętności czytania obrazów przez dzieci i młodzież.

 PisfEng_beztla THE POLISH FILM INSTITUTE, Poland

.The Polish Film Institute (PISF) is the newest film institute in Europe, established in 2005 in accordance with a new cinematography law passed by the Polish Parliament. It is set up similar to the mechanisms of support for the film industries in many other countries of Europe.

More information: http://en.pisf.pl/about-polish-film-institute/about-polish-film-institute

Polski Instytut Sztuki Filmowej to największa w Polsce państwowa instytucja wspierająca kinematografię. Powołany został w 2005 roku na wzór podobnych jednostek działających w krajach Unii Europejskiej. W ramach Programów Operacyjnych Instytut zajmuje się finansowaniem produkcji filmowej, developmentem, dystrybucją, edukacją filmową i upowszechnianiem kultury filmowej oraz promocją polskiej kinematografii za granicą.

 

 logo_mpw_300dpi 

 

 

 

 

 

centrum_edukacji_obywatelskiej_3140x1668

THE WARSAW RISING MUZEUM, Poland.

The Warsaw Rising Museum was opened on the 60th anniversary of the outbreak of fighting in Warsaw. The Museum is Warsaw residents’ tribute to those who fought and died for independent Poland and its free capital. It is located in a former tram power station, a 20th century landmark of industrial architecture located by Przyokopowa and Grzybowska streets. For the ten years of its activity, the Museum received almost 4 600 000 visitors; more than 240 000 students from all school profiles took part in museum workshops.

More information: http://www.1944.pl/o_muzeum/o_nas/?lang=en

Muzeum Powstania Warszawskiego otworzono w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania, jest wyrazem hołdu warszawiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę.  Przez dziesięć lat działalności Muzeum odwiedziło ponad 4 600 000 gości, a ponad 240 000 uczniów wszystkich typów szkół wzięło udział w lekcjach muzealnych.

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), Poland

Established in 1994, the Centrum Edukacji Obywatelskiej (Center for Citizenship Education, CCE) is a non-governmental educational foundation. CCE works to promote values of civic knowledge, practical skills and attitudes that are necessary for democratic state founded on the rules of law and civil society. CCE also operates as a non-profit teacher-training institute and is registered with the Ministry of Education and Sports.

More information: http://www.ceo.org.pl/pl/o-ceo

Jest niezależną instytucją edukacyjną. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

 

formatka pl

 

 

 

Komentowanie wyłączono.