Wizytówka

1 czerwca 2011

Historia szkoły

10 maja 2011

Reforma systemu edukacji przywróciła z dniem 1 września 1999 roku do życia polskie gimnazjum. W zamiarze twórców reformy gimnazjum – to powszechna, obowiązkowa i nowoczesna szkoła torująca drogę do upowszechnienia wykształcenia średniego. W naszym środowisku lokalnym było to historyczne wydarzenie. W Iwanowicach rozpoczęło swoje funkcjonowanie jedno z pięciu gimnazjów w gminie. Do gimnazjum uczęszczają absolwenci klas szóstych szkół podstawowych w Iwanowicach, Sobiesękach, Pośredniku.

Hymn

22 marca 2011

Hymn szkoły

Słowa: W. Michalska, J. Leszka, E. Wietrzyk

ks. T. Flajszer – nauczyciel religii

M. Szcześniak – uczennica kl. Ia

Wybrała: A. Pogorzelec Muzyka: A. Pogorzelec

My uczniowie naszej szkoły
Prawdy w przyszłość nieść będziemy
Twej nauce cześć oddamy
I na pewno skorzystamy

Ref.
Karolu Wojtyło chlubo nas Polaków
Z domu Ojca pobłogosław z Iwanowic żakom
By wśród burz życiowych nie pójść w las bezkresny
Za wzór dano Twe talenty, wiarę i czas dla młodzieży


Ukochany nasz Patronie
Ty nam nakazałeś bliźnim
Okazywać miłość, dobroć
Z wiarą w sercu iść przez życie

Ref.
Karolu Wojtyło chlubo nas Polaków
Z domu Ojca pobłogosław z Iwanowic żakom
By wśród burz życiowych nie pójść w las bezkresny
Za wzór dano Twe talenty, wiarę i czas dla młodzieży

 

Nasz Patron

22 marca 2011

Nasz Patron

Patronem naszego gimnazjum jest WIELKI POLAK, papież, wzór wszelkich cnót, wyjątkowa osobowość przełomu tysiącleci, nauczyciel prawdy i miłości Boga, bliźniego i Ojczyzny. Jednocześnie wielki i wspaniały przyjaciel młodzieży. Wzór dla młodych – jak być MŁODYM w pełni: rozwijać talenty, mieć pasje, uczyć się języków obcych, kochać sport, góry, narty i przyrodę. Jest drogowskazem, jak być człowiekiem: pełnym dobroci serca i miłości, przebaczającym, pozbawionym egoizmu i otwartym na drugich. Jedno z ważniejszych przesłań Jana Pawła II do młodych Polaków zawierało się w słowach prośby wypowiedzianej na Jasnej Górze w 1983 r., a przypomnianej na Westerplatte: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Sposób, w jaki polski Papież sformułował tę wskazówkę, świadczy, jak wielkiej wagi dla samego Autora musiało być to przesłanie. Jego życie było darem dla nas, jaki dał nam Bóg. Każda chwila z Janem Pawłem II, każde jego słowo, gest, czy uśmiech były znakiem dla nas. Pragnął, byśmy żyli wg jego słów, które były natchnione przez Boga.

Gimnazjum Iwanowice

18 marca 2011

Gimnazjum w Iwanowicach im. ks. Kardynała Karola Wojtyły liczy 123 uczniów. Nasza szkoła posiada:

Nowoczesna Pracownia Komputerowa z EFS

  • W dzisiejszych czasach technika, szczególnie komputerowa rozwija się w niewyobrażalnym tempie. Sprzęt komputerowy przeciera drogę do zdobycia wielu informacji, a tym samym wiedzy, daje więcej możliwości, co za tym idzie więcej rozwiązań. Otrzymaliśmy nowoczesną pracownię komputerową w ramach projektu MEN „Pracownie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. W wyposażeniu pracowni jest: serwer, 9 uczniowskich stacji roboczych, 1 komputer multimedialny, komputer przenośny, wideoprojektor, drukarka laserowa, skaner. Pracownia posiada dostęp do Internetu przez stałe łącze DSL 512. Pracownię otrzymano nieodpłatnie. Instalację elektryczną do pracowni wykonano ze środków Rady Rodziców. Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu sfinansował organ prowadzący Dzięki nowej pracowni nasi uczniowie gimnazjum będą mogli w znacznie łatwiejszy i bardziej kreatywny sposób, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności.


Super wyposażona sala gimnastyczna


Ładne klasycss.php