Nasz Patron

22 marca 2011

Nasz Patron

Patronem naszego gimnazjum jest WIELKI POLAK, papież, wzór wszelkich cnót, wyjątkowa osobowość przełomu tysiącleci, nauczyciel prawdy i miłości Boga, bliźniego i Ojczyzny. Jednocześnie wielki i wspaniały przyjaciel młodzieży. Wzór dla młodych – jak być MŁODYM w pełni: rozwijać talenty, mieć pasje, uczyć się języków obcych, kochać sport, góry, narty i przyrodę. Jest drogowskazem, jak być człowiekiem: pełnym dobroci serca i miłości, przebaczającym, pozbawionym egoizmu i otwartym na drugich. Jedno z ważniejszych przesłań Jana Pawła II do młodych Polaków zawierało się w słowach prośby wypowiedzianej na Jasnej Górze w 1983 r., a przypomnianej na Westerplatte: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Sposób, w jaki polski Papież sformułował tę wskazówkę, świadczy, jak wielkiej wagi dla samego Autora musiało być to przesłanie. Jego życie było darem dla nas, jaki dał nam Bóg. Każda chwila z Janem Pawłem II, każde jego słowo, gest, czy uśmiech były znakiem dla nas. Pragnął, byśmy żyli wg jego słów, które były natchnione przez Boga.

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge

 

css.php