Parlament

Parlament – najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej w państwach o demokratycznych systemach władzy.

Parlamenty jednoizbowe (unikameralizm)-  występuje przeważnie w krajach małych i unitarnych, gdzie uznano, że nie ma potrzeby istnienia drugiej izby parlamentu będącej np. reprezentantem podmiotów składowych państwa.  Unikameralizm jest w Danii, Finlandii, Islandii, Izraelu, Nowej Zelandii, Portugalii, Szwecji, Turcji, Wenezueli, Łotwie, Litwie, Etonii.
Parlamenty dwuizbowe (bikameralizm)- element ustroju politycznego, polegający na istnieniu w parlamencie danego państwa dwóch izb: niższej i wyższej, które zazwyczaj różnią się między sobą sposobem wyboru członków, ich liczbą i kompetencjami. W Polsce izba niższa to Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a wyższa to Senat Rzeczypospolitej Polskiej; w Wielkiej Brytanii Izba Gmin i Izba Lordów; w Stanach Zjednoczonych to Izba Reprezentantów i Senat. Kompetencje obu izb w różnych krajach są odmienne. Izby niższe pochodzą z wyborów powszechnych i bezpośrednich. Izby wyższe składają się z wyższych urzędników państwowych.

Funkcje parlamentu:

1. Ustrojodawcza- dzięki tej funkcji parlament ma prawo uchwalić konstytucję lub wprowadzić do niej zmiany.

2. Ustawodawcza- na jej mocy, parlament ma prawo do stanowienia ustaw, które są podstawowymi aktami prawnymi, powszechnie obowiązującymi w Polsce.

3. Kreacyjna- polega na powoływaniu członków, którzy wchodzą w skład organów państwowych. Sejm wyznacza członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.Wskazuje kandydata (za zgodą Senatu) na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego.

4. Kontrolna- polega na sprawowaniu kontroli nad rządem (przysługuje tylko Sejmowi).

źródło: Czytaj dalej

Parlament Europejski

Podstawowymi funkcjami Parlamentu Europejskiego, są:

1. Debatowanie nad aktami prawa europejskiego i uchwalanie ich przed Radą.

2. Sprawowanie władzy nad innymi instytucjami Unii Europejskiej, szczególnie nad Komisją, aby upewnić się że działa w sposób demokratyczny.

3. Debatowanie nad budżetem Unii Europejskiej i przyjmowanie go wraz z Radą.

Parlament Europejski ma trzy siedziby: w Brukseli, w Luksemburgu i w Strasburgu.

Luksemburg jest siedzibą administracji Parlamentu  Sekretariatu Generalnego.

Posiedzenia całego Parlamentu (tzw. „posiedzenia plenarne”) odbywają się w Strasburgu i w Brukseli.

Posiedzenia komisji parlamentarnych odbywają się w Brukseli.

źródło: Czytaj dalej

Program

  • Młodzi Aktywiści Prezydencji

Szkoła

  • XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, Warszawa
  • Uczeń

Odwiedziny

  • Stronę odwiedzono: 2404 razy

Lista blogów użytkownika

Komentarze

Wyszukiwarka

Informuj o wpisach


css.php