Festiwal Nauki

Wył.

„Powiedz mi, a zapomnę.

     Pokaż mi, a zapamiętam.

  Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Konficjusz

Festiwal Nauki W PSP2

24 – 25 maja odbyło się niezwykłe wydarzenie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr2 w Bochni. W tych dniach podczas Festiwalu Nauki, miało miejsce podsumowanie całorocznej pracy w programie „Szkoła z klasą 2.0”, do którego placówka została zaproszona po ubiegłorocznych sukcesach!

Festiwal miał miejsce na sali gimnastycznej, gdzie zgromadziła się prawie cała szkoła! Uczniowie przygotowali przepiękne plakaty swoich projektów przed wejściem na salę, co dodatkowo podniosło rangę całej uroczystości.

Pan dyrektor Zbigniew Solak ciepło i serdecznie przywitał wszystkich gości podkreślając jak ważne jest to wydarzenie,  doceniając jednocześnie ogromny wkład pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli. Kolejno, koordynator Kinga Maj-Możdżeń przypomniała o wszystkich istotnych zadaniach, które były realizowane od samego początku programu „Szkoła z klasą 2.0” w drugiej edycji Pilotaż 2.0. Przygotowała na ten dzień prezentację multimedialną, która została przedstawiona zgromadzonej publiczności.

Podczas całego roku nauczyciele, wraz z uczniami wykonali wiele przedsięwzięć związanych z TIK – czyli Technologią Informacyjno-Komunikacyjną. Powstało 5 blogów w tym 2 uczniowskie. 30 listopada odbyła się Debata szkolna. Uczniowie klas 0-VI dyskutowali na temat zasad mądrego i rozsądnego korzystania z komputerów oraz Internetu i tak powstał Szkolny Kodeks 2.0. Przeprowadzono wiele zajęć takich jak: „Zadanie TIK” czy „Uczymy z TIK”. Młodzież tutejszej placówki, ucząc się, mogła wykorzystywać nowoczesny sprzęt komputerowy, który jest dostępny w szkole. Były to laptopy, tablice interaktywne czy projektory. „TIK-owe lekcje są dużo ciekawsze!” –zauważają dzieci. Uczniowie, angażując więcej swoich zmysłów, lepiej się koncentrują, szybciej uczą, a tym samym osiągają wyższe wyniki w nauce.

Dzięki ogromnej aktywności i dynamicznej pracy zespołu nauczycielskiego, szkoła otrzymała wartościowy sprzęt multimedialny, jako nagrodę za swoje osiągnięcia w zeszłorocznej edycji programu.

Co więcej, dyrektor szkoły zadbał o szerszy rozwój swoich podopiecznych, wprowadzając do szkoły Platformę Edukacyjną, gdzie dzieciaki mogą rozwiązywać dodatkowe zadania ze wszystkich przedmiotów, przygotowywać się do testów, wymieniać swoje pomysły, a przede wszystkim poszerzać swoje zainteresowania.

Podczas całego roku uczniowie, pod kierunkiem koordynator wydali trzy gazetki komputerowe „Tikuś”, gdzie można było znaleźć nie tylko ciekawostki o komputerach, ale również „podszlifować” język Szekspira, rozwiązując zadania i krzyżówki  na wesoło. Powstało także kółko dziennikarskie, w ramach którego czwartoklasiści przygotowywali i przeprowadzali wywiady oraz pisali e-maile w języku angielskim.

Dyrektor Zbigniew Solak wraz z koordynator Kingą Maj-Możdżeń dwukrotnie prezentowali szkołę na konferencjach w Warszawie.

Uczniowie w PSP2 w Bochni nie tylko świetnie radzą sobie z komputerami, ale potrafią również przekazać swoją wiedzę innym. I tak, zapraszając Dziadków i Babcie do szkoły, dzieci z klasy IIc  nauczyły swoich gości, jak rysować na komputerze oraz przeprowadziły lekcję języka angielskiego, używając przy tym tablicy interaktywnej.

Na Festiwalu Nauki uczniowie klas 0-VI zaprezentowali  14 Projektów Edukacyjnych, które przygotowywali kilka miesięcy zbierając różne informacje, robiąc doświadczenia i eksperymenty.

Były to projekty przyrodnicze, sportowe, językowe, a nawet filmowe!

 • Projekt 1 i 2 – Wiosna, zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • Projekt 3 i 4 – Jedz warzywa i owoce!
 • Projekt 5 i 6 – Zdrowo się odżywiamy, więc uśmiechnięte buźki mamy!
 • Projekt 7 – Film „Ocalić od zapomnienia – kartki z pamiętnika IIIa.”
 • Projekt 8 – Nasz Patron Kazimierz Brodziński.
 • Projekt 9 –  Historia powstania grup cheerleaders na świecie i w Polsce połączona z propagowaniem zdrowego stylu życia.
 • Projekt 10 – Aktywność ruchowa w naszej szkole.
 • Projekt 11 – Poradnik domowych hodowców-jak wybrać odpowiednie dla siebie zwierzątko i jak o nie dbać.
 • Projekt 12 – Nasze ulubione zwierzęta domowe.
 • Projekt 13 – Happy Feet – czyli nasza podróż po Stanach Zjednoczonych.
 • Projekt 14 – Jakie działania można podjąć, aby wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne.

 

Tutejsza młodzież okazała się bardzo twórcza, przygotowując także Dzień Amerykański, który był  częścią projektu językowego „Happy Feet”. Uczniowie wykonali przepiękne prace plastyczne, makiety, a także prezentacje multimedialne – przewodniki po Stanach Zjednoczonych. Podczas festiwalu można było zobaczyć nie tylko osiągnięcia naukowe, ale również doskonałą sprawność ruchową uczennic klas IV-VI. Występ szkolnych cheerleaderek i pokaz mody country zapewnił sporo atrakcji.

Na koniec dzieci poszczególnych klas zaprosiły swoich kolegów i koleżanki na pełną prezentację swoich projektów według wcześniej opracowanego 2- dniowego harmonogramu. :) :) :)

 

 PODSUMOWANIE  :)

1. OSIĄGNIĘCIA  I TRUDNOŚCI UCZNIÓW, JAKIE SPOTKALI PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU ORAZ SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI.

Wszyscy uczniowie jak i nauczyciele naszej szkoły bardzo zaangażowali się nie tylko w  realizację swoich projektów, ale również w całą akcję „Szkoła z klasą 2.0″ Wykonali wiele zadań wykorzystując nowoczesne technologie komputerowe. Na różnych etapach działań dzieci napotykały na różnorodne trudności. Dla niektórych uczniów pewne rzeczy były całkiem nowe takie jak: prowadzenie bloga. Wymagało to pewnych umiejętności, dużej systematyczności, redagowania na bieżąco krótkich i treściwych notatek z wydarzeń szkolnych. Jednak takie doświadczenia są bardzo cenne, uczą wiele i dają wiele frajdy!Również wyszukiwanie i selekcja właściwych informacji okazała się być na początku problemem, ale później dzieciaki świetnie sobie już radziły pamiętając o tym, aby zawsze podawać źródło ich pochodzenia. Dzieci szybko się uczą :) !

2. WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ

Wszystkie zadania zostały wykonane i uważam, że niektóre z nich warto powtórzyć w przyszłości np. przygotowywanie i prowadzenie zajęć przez uczniów. Było to dla nich nowym doświadczeniem i niezwykłym przeżyciem. Sadzę też, że sama realizacja projektów była bardzo ciekawa dla uczniów, gdyż mogliśmy niejednokrotnie zaobserwować ich dużą pracę i ogromne chęci do współpracy. A ile pomysłów? :) Doskonale sprawdziła się  też tablica interaktywna w klasie…obsługę jej dzieciaki opanowały do perfekcji. Uczniowie zarówno ci młodsi jak i starsi uwielbiają TIK-owe lekcje! Świetną pomocą dydaktyczną były również  e-booki. Myślę, że uczniowie lubią jak „COŚ” dzieje się w szkole, a nauczyciele proponują ciekawe zajęcia praktyczne.

3. CZEGO UCZNIOWIE NAUCZYLI SIĘ DZIĘKI  PRACY NAD PROJEKTEM?

Praca metodą projektów to często praca zespołowa, zatem współpraca w grupie była priorytetem! Uczniowie nauczyli się planować swoje zadania, przestrzegać zasad ustalonych przez siebie i zapisanych w kontrakcie, wywiązywać ze swoich obowiązków, odpowiedzialności za efekty pracy całej grupy, tolerancji i respektowania innych, kulturalnej dyskusji i wymiany poglądów.

4. WYKORZYSTANIE TIK

Uczniowie w naszej szkole mają do dyspozycji: salę komputerową, 3 sale multimedialne, świetlicę wyposażoną w komputery, laptopa, projektor, tablicę interaktywną i sprzęt audio, bibliotekę z centrum informacyjno – komunikacyjnym. Ponadto, prawie w całej szkole możliwy jest dostęp do Internetu, Platformy Edukacyjnej oraz laptopów, które każdy nauczyciel może wypożyczać na zajęcia. Zgodnie z Kodeksem 2.0, podczas całego roku nauczyciele wykorzystywali TIK nie tylko do realizacji zadań „Szkoły z klasą 2.0″, ale również podczas codziennych lekcji, przedstawień, uroczystości, spotkań z rodzicami oraz ciekawymi ludźmi. Nie mniej jednak dzięki udziałowi w tym programie – już po raz kolejny :) uczniowie jak i cała szkoła zyskała bardzo wiele. Uczniowie zyskali nowe umiejętności, a nauczyciele więcej wiary we własne, nieograniczone możliwości.

Współpraca z całym Zespołem Nauczycielskim układała się bardzo dobrze! Zawsze mogliśmy na siebie liczyć i uczyć się od siebie :) Pan Dyrektor Zbigniew Solak wspierał nas swoim doświadczeniem i dobrym słowem, a to niezwykle motywuje do dalszej pracy :) :)

 

 

Kolejne projekty……….. :)

Wył.

Projekt 

„Nasze ulubione zwierzęta domowe”.

Uczniowie klasy Id uczestniczyli w Projekcie Edukacyjnym „Nasze ulubione zwierzęta domowe”. Celem projektu było poszerzenie wiadomości na temat zwierząt domowych oraz prawidłowej opieki nad nimi.

Realizacja poszczególnych zadań projektu obejmowała:

 • zbieranie z różnych źródeł informacyjnych: Internetu, albumów, atlasów tematycznych, wywiadu z lekarzem weterynarii i pracownikiem sklepu zoologicznego itp. wiadomości na temat zwierząt domowych oraz właściwej opieki nad nimi;
 •  gromadzenie albumów, atlasów, książek tematycznych oraz pluszowych zwierzaków;
 •  wykonanie z użyciem aparatu cyfrowego zdjęć domowych pupilków;
 • opisanie swoich własnych zwierzątek z użyciem programu MS Word zgodnie z otrzymaną instrukcją.

W oparciu o zgromadzone materiały przygotowaliśmy:

 • prezentację multimedialną PowerPoint oraz album „Nasze ulubione zwierzęta domowe”, zawierające zdjęcia i opisy naszych domowych ulubieńców;
 • plakaty tematyczne:
  - „Kodeks prawdziwego przyjaciela zwierząt”
  - „Ciekawostki z życia psów, kotów, chomików, rybek, żółwi”
 •  wystawę pluszowych zwierzaków oraz albumów, atlasów i prac plastycznych przedstawiających zwierzęta domowe.

Uczestnictwo w Projekcie Edukacyjnym pozwoliło nam zdobyć i poszerzyć wiadomości na temat zwierząt domowych, znajomości ras różnych zwierząt, prawidłowej opieki nad nimi, a także zdobywać nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności z zakresie bezpiecznego korzystania z TIK.

 

 

 

Projekt 

„Nasz Patron Kazimierz Brodziński.”

 

Uczennice klasy 5 A – Kinga Gierek, Magdalena Kica, Julia Trojan, Ilona Knap, Aleksandra Ćwik wzięły udział w projekcie „Nasz Patron – Kazimierz Brodziński” pod kierunkiem Pani J. Kazior-Juszczyk. Współpracowały z nimi jeszcze dwie koleżanki – Julia Klimek i Izabela Lekka. Dziewczynki opracowały najpierw prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości poety, która została zaprezentowania na szkolnym apelu  w dniu Święta Patrona Szkoły.

Następnie grupa przygotowała materiały, które będzie można wykorzystać na zajęciach poświęconych Brodzińskiemu. Złożyły się na nie następujące pliki – portret i krótkie kalendarium, prezentacja oraz scenariusz apelu, wiersze patriotyczne i religijne, złote myśli oraz krótka prezentacja ukazująca Królówkę, rodzinną wieś poety. Całość kończy króciutki quiz – sprawdzający, co widzowie zapamiętali, również przygotowany w formie prezentacji multimedialnej (ten pomysł, sprawdzony w czasie szkolnego apelu, bardzo spodobał się rówieśnikom).  Wszystkie swoje prace dziewczynki zamieściły  na płycie DVD, które będzie dostępna w szkolnej bibliotece, stanowiąc uzupełnienie tradycyjnych źródeł wiedzy o Patronie naszej szkoły.

 

 

 


Przygotowania do prezentacji projektów!

Wył.

Podczas ostatnich kilku miesięcy w szkole powstało wiele Projektów Edukacyjnych! Uczniowie i nauczyciele bardzo solidnie i z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali się do Festiwalu Nauki. Powstało 13 projektów. Oto kilka z nich:

Projekt

„Wiosna, zmiany zachodzące w przyrodzie”.

Projekt realizowany przez uczniów klas Ia i Ib pod kierunkiem Pani E.Kokoszki i Pani T.Janik.  Pomysł zrodził się podczas swobodnych rozmów z dziećmi. Celem tego projektu było poznanie zmian zachodzących w przyrodzie – wiosną. Każda klasa realizowała projekt zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Podczas przygotowań uczniowie korzystali z komputerów, laptopów, projektorów, drukarki, programu Paint oraz Notatnika. Uczniowie pod opieką nauczycieli wyszukiwali potrzebne informacje w Internecie, wykonali różnego rodzaju eksperymenty i doświadczenia.

 

 

Projekt

Film „Ocalić od zapomnienia”.

 

W realizacji tego filmu brała udział cała klasa IIIa !!! :) Finalnie, produkt został scalony przez nauczycielkę – Panią B. Turek z nagrań na kamerę, przeprowadzonych na zajęciach w szkole. Wykorzystano również pliki multimedialne w postacie filmu, obrazu i nagrań muzycznych o sobie, swoich mocnych stronach i o tym co lubią robić poszczególni uczniowie. Film został wykonany w programie Movie Maker, opatrzony komentarzem nauczyciela. Prezentacja filmu odbędzie się dla klas III podczas Festiwalu Nauki oraz podczas  „Spotkania  pożegnalnego” – którego uczestnikami będą: wychowawca, uczniowie oraz rodzice, pod koniec roku szkolnego.

 

 

 

 

Router dla szkoły!

Wył.

Serdecznie dziękujemy Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazecie Wyborczej” oraz organizatorom programu „Szkoła z Klasą 2.0″ za router bezprzewodowy.

Będzie on z pewnością dobrze wykorzystany i ułatwi pracę  na lekcjach. :)

Szkolna Platforma Edukacyjna

Wył.

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do korzystania ze Szkolnej Platformy Edukacyjnej „Librus”.

Możecie tu znaleźć wiele ciekawych lekcji, ćwiczeń i testów !!!

Dzięki niej… uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zdolności, pogłębiać zainteresowania, mogą również szybko i łatwo kontaktować się ze sobą. Dzięki platformie dzieci i młodzież szybciej przyswajają swoje umiejętności oraz dłużej zapamiętują nowe informacje! Co więcej, jest to doskonała zabawa dla wszystkich!!!

 

Wielkanocny „Tikuś” już w sprzedaży!

W najnowszym numerze szkolnej gazetki komputerowej znajdziecie:

:) Ciekawostki o metodzie projektów!

:) Krzyżówkę komputerową!

:) Smart Kids – TIK w języku angielskim!

:) Wielkanocne zabawy po angielsku!

:) Komiks – przygody Tikusia!

 

Dziękuję  Kasi, Ani i Dominikowi za pomoc w przygotowaniu tego wydania oraz Pani Małgosi za projekt Tikusia na okładce.

Tradycyjnie moje kochane dziewczyny Asia, Julka i Wiktoria zajęły się….. całą resztą.

                WESOŁYCH   ŚWIĄT!

 

 

Projekty edukacyjne w PSP2!

Wył.

Od początku drugiego semestru w naszej szkole uczniowie znowu pracują pełna parą!

Tym razem są to projekty edukacyjne!

Pierwsze kroki dzieci maja już za sobą, wszystkie zadania zostały zaplanowane i teraz czas na ich realizację.

Najciekawsze pomysły zostaną zaprezentowane podczas Szkolnego Festiwalu 2.0………. już w maju.

:) :) :)

Wszyscy kochają komputery!

W dniu 20 marca uczennice klas 5a i 6c przeprowadziły w naszej szkole ciekawe zajęcia dla grupy emerytów i rencistów. Szkolenie dotyczyło podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Dziewczynki zapoznały „swoich uczniów” ze sposobem używania przeglądarek i  komunikatorów internetowych oraz programów pocztowych.  Zajęcia bardzo się podobały a pilni „uczniowie” wiele się nauczyli. Brawo!!! :)

My…. cały rok uczymy z TIK !

Wył.

W najbliższy wtorek 20 marca  w naszej szkole odbędą się zajęcia komputerowe dla dorosłych!!!

Zajęcia poprowadzą uczennice klasy 5a i 6c pod kierunkiem Pani mgr Małgorzaty Żychowskiej.

Serdecznie zapraszamy :)

Konferencja w Warszawie

Wył.

Pilotaż „Szkoły z klasą 2.0” – wnioski i wyzwania

 Konferencja w Warszawie

 

7 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się konferencja przygotowana specjalnie dla szkól pilotażowych zaangażowanych w akcję „Szkoła z klasą 2.0”. W spotkaniu uczestniczył dyrektor szkoły Pan Zbigniew Solak, koordynator projektu Pani Kinga Maj-Możdżeń oraz dwie nauczycielki Pani Elżbieta Rajska oraz Pani Agnieszka Kierońska.

Pierwsza część konferencji poświęcona była prezentacji nowego programu „Cyfrowa szkoła” przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji. O plusach i korzyściach wynikających z projektu mówiła wiceminister Joanna Berdzik oraz minister Michał Boni.

Druga część spotkania dotyczyła osiągnięć i sukcesów szkół pilotażowych. Do wspólnej dyskusji Pani Alicja Pacewicz zaprosiła dyrektorów i koordynatorów projektu. Jako pierwszy wystąpił Pan dyrektor Zbigniew Solak, który dumnie prezentował sukcesy swojej szkoły. Za ubiegłoroczne działania oraz dużą aktywność szkoła otrzymała bardzo wartościowy sprzęt multimedialny, na co dzień wykorzystywany w szkole. Podkreślił tegoroczne, duże zaangażowanie wszystkich nauczycieli i uczniów w projekcie co doprowadziło  do tego, że Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2 stała się szkołą nowoczesną, otwartą, śmiało podejmującą ciekawe wyzwania i przedsięwzięcia a jednocześnie pozostała szkołą z tradycją.

Od marca zostanie wprowadzona w szkole przez dyrektora platforma edukacyjna dzięki której, uczniowie będą mogli korzystać z dodatkowych materiałów i jednocześnie rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

W materiałach konferencyjnych jako przykład dobrych praktyk, zostały zacytowane pomysły aktualnie realizowane w naszej szkole co świadczy o tym, iż jesteśmy placówką godną naśladowania.

Na koniec odbyły się warsztaty dla wszystkich uczestników konferencji. Rozmawiano, dyskutowano i opowiadano na temat różnorodnych metod pracy z TIK, które były przetestowane oraz sprawdzone w szkole.

css.php