Zdjęcia ;)

Oto kilka zdjęć w różnych ujęciach ;)

Pierwsze zdjęcie przedstawia perspektywę w planie bliskim, drugie ptasią, trzecie żabią, a czwarte w zbliżeniu.