Omawiamy badania krwi, oraz odporność organizmu

10 maja 2011

Opisujemy drogę krwi

9 maja 2011

Opisujemy drogę krwi w układzie krwionośnym na planszy na podstawie zdobytych informacji

Omawiamy budowę serca na podstawie planszy

7 maja 2011

Omawiamy budowę, działanie i zasady pracy serca

Nasze dokumenty i pliki medialne

4 maja 2011

Krew-Wyniki badania krwi
Choroby układu krwionośnego
Odporność organizmu

Planowanie etapów realizacji projektu

7 kwietnia 2011

Główne zadania Działania(elementy, z których składa się zadanie) Uczniowie odpowiedzialni Terminy realizacji Co potrzebne? Informacja o wykonaniu/efektach
Zaplanowanie projektu Sformułowanie celów, określenie problemów, utworzenie harmonogramu Cała grupa 23.02.2011 Nacobezu do projektu Nacobezu podała pani w czasie lekcji biologii.
Zatamowanie krwotoku z rany-zapobiegnięcie wykrwawieniu, zapobieganie krwotokom Poznanie rodzajów krwotoków

Poznanie sposobów zapobiegania powstawaniu krwotoków

Łukaszczyk Kacper,

28.02.2011 Bandaże (elastyczne),
2 osoby, imitacja rany – czerwony pisak
Po zademonstrowaniu przez kolegów, w jaki sposób bandażować, reszta grupy poprzez kilkakrotne wykonywanie tej czynności nauczyła się tamować krwotoki i opatrywać rany.

Zabandażowanie rany

Garncarz Łukasz
Poznanie składu krwi i roli poszczególnych jej elementów i objaśnienie problemu nr2, Obserwacje mikroskopowe

Raszewski
Patryk
2.03.2011 Mikroskop,

Podręcznik ze schematem składu krwi

Udało nam się wykonać zaplanowane działania. Grupa dowiedziała się najważniejszych rzeczy o krwi.

Zrobiliśmy analizę wyników badania krwi (morfologia )

Mapa mentalna. Schematyczne procentowe przedstawienie składu krwi.
Wyjaśnienie na konkretnych przykładach, dlaczego nasza krew musi mieć stały skład – analiza wyników morfologii krwi Kulawinek Wojciech
Konflikt serologiczny, jak jemu zapobiegać Schematyczne opisanie, w jaki sposób może dojść do takiego konfliktu i jakie ma skutki taki konflikt. Łukaszczyk Kacper 7.03.2011 Plansza-schemat konfliktu Na podstawie rysunku Kacper  wytłumaczył grupie, co to jest konflikt serologiczny
Grupy krwi i znaczenie krwiodawstwa Prezentacja Kulawinek Wojciech 9.03.2011 rzutnik, komputer Na podstawie przygotowanych informacji grupa dowiedziała się jak wielkie ma znaczenie krwiodawstwo. Wojtek świetnie wywiązał się z zadania przygotował bardzo dobrą prezentację.
Podanie przyczyn chorób układu krążenia, opis poszczególnych z nich Przedstawienie przyczyn, skutków, objawów chorób układu krążenia i ich opis przy pomocy prezentacji multimedialnej Garncarz Łukasz, Kulawinek Wojciech 14.02.2011 rzutnik, komputer Z wcześniej przygotowanej prezentacji przez Łukasza i Wojtka zrealizowaliśmy zaplanowany cel i rozwiązaliśmy problem nr 1
Budowa serca i droga krwi w układzie krwionośnym Przedstawienie przepływu krwi na podstawie planszy Garncarz Łukasz 16.03.2011 Plansza z drogą krwi, plansza z budową serca Łukasz przedstawił nam drogę krwi w układzie krwionośnym, po czym każdy z członków zespołu wykonał rysunek przedstawiający krwiobiegi. Wojtek i Kacper opisali działanie i budowę serca, po czym nasza grupa była zdolna określić jak pracuje serce  i jak przepływa krew.
Przedstawienie budowy serca na podstawie planszy Kacper Łukaszczyk

Kulawinek Wojciech

Poznanie roli zastawek-czym grozi złe ich funkcjonowanie Obrazowe opisanie roli zastawek
i podanie skutków, jakie powoduje złe ich funkcjonowanie
Łukaszczyk Kacper, 23.03.2011 Prezentacja PP Kacper przygotował wiadomości z Internetu i schematy pracy zastawek. Przedstawił nam prezentację, a potem robiliśmy symulacęe pracy serca i zastawek z naszych dłoni.
Podanie różnic między żyłami,
a tętnicami.
Wykaz różnic (zapisanie na dużej kartce np. kartonie) między żyłami, a tętnicami z wykorzystaniem rysunku Raszewski Patryk 28.03.2011 Rysunek(plansza) uwzględniająca tętnice i żyły, karton pisak. Obserwacje mikroskopowe. Patryk na planszy określił różnice, jakie występują między żyłami a tętnicami po czym podczas wspólnej dyskusji udało nam się wywnioskować dlaczego występują takie różnice. Obejrzeliśmy tętnicę i żyłę kota pod mikroskopem (przekroje)
Pomiar ciśnienia i tętna. Próby wysiłkowe. Badanie ciśnienia i tętna przy pomocy odpowiednich urządzeń oraz określenie norm
w pomiarach, jakie powinny osiągać. Zmierzenie tętna i ciśnienia krwi po wykonaniu przysiadów.
Garncarz Łukasz, Raszewski Patryk 4.04.2011 Ciśnieniomierz, karta do zapisów
Przygotowanie prezentacji efektów projektu Opracowanie prezentacji PowerPoint – Każdy członek grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie 4 slajdów, aktywność dla obserwatorów. Cała grupa 11.04.2011
Prezentacja projektu Lekcja biologii – prezentacja PP, podsumowanie realizacji projektu w drodze samooceny. Cała grupa 18.04.2011 Projekt Biologia

6 kwietnia 2011

Tematem naszego projektu są  „Sekrety układu krążenia”

Nasz zespół składa się z następujących osób:

1.Garncarz Łukasz, 2.Kulawinek Wojciech, 3.Raszewski Patryk, 4.Łukaszczyk Kacper

Nad wszystkim oczywiście czuwa nasza Pani od Biologii:  Małgorzata Ostrowska.
Natomiast opiekunem organizacyjnym jest Pani  Agnieszka Sitko

A to są nasze cele:
Chcemy:

  • poznać skład krwi i rolę jej elementów,
  • wiedzieć jak pracuje serce i jaka jest jego budowa,
  • umieć narysować drogę krwi w układzie krwionośnym,
  • poznać rolę zastawek,
  • poznać różnice między tętnicami a żyłami,
  • nauczyć się mierzyć ciśnienie i tętno,
  • znać choroby krwi i układu krążenia,
  • wiedzieć,  co to jest konflikt serologiczny i znać grupy krwi,
  • nauczyć się opatrywać rany,

i problemy:

1. W jaki sposób powstają choroby układu krążenia, czym grożą, jak je leczyć?
2. Dlaczego nasza krew musi mieć stały skład?
3. Jak przepływa krew?
4. Z jakiego powodu mamy krwotoki?
5. W jaki sposób regulować ciśnienie?
6. W jaki sposób poznać swoje ciśnienie i tętno?
7. W jaki sposób uchronić się przed złym funkcjonowaniem zastawek?
8. Jak pracuje serce i jak jest ono zbudowane?

css.php