Planowanie etapów realizacji projektu

7 kwietnia 2011

Główne zadania Działania(elementy, z których składa się zadanie) Uczniowie odpowiedzialni Terminy realizacji Co potrzebne? Informacja o wykonaniu/efektach
Zaplanowanie projektu Sformułowanie celów, określenie problemów, utworzenie harmonogramu Cała grupa 23.02.2011 Nacobezu do projektu Nacobezu podała pani w czasie lekcji biologii.
Zatamowanie krwotoku z rany-zapobiegnięcie wykrwawieniu, zapobieganie krwotokom Poznanie rodzajów krwotoków

Poznanie sposobów zapobiegania powstawaniu krwotoków

Łukaszczyk Kacper,

28.02.2011 Bandaże (elastyczne),
2 osoby, imitacja rany – czerwony pisak
Po zademonstrowaniu przez kolegów, w jaki sposób bandażować, reszta grupy poprzez kilkakrotne wykonywanie tej czynności nauczyła się tamować krwotoki i opatrywać rany.

Zabandażowanie rany

Garncarz Łukasz
Poznanie składu krwi i roli poszczególnych jej elementów i objaśnienie problemu nr2, Obserwacje mikroskopowe

Raszewski
Patryk
2.03.2011 Mikroskop,

Podręcznik ze schematem składu krwi

Udało nam się wykonać zaplanowane działania. Grupa dowiedziała się najważniejszych rzeczy o krwi.

Zrobiliśmy analizę wyników badania krwi (morfologia )

Mapa mentalna. Schematyczne procentowe przedstawienie składu krwi.
Wyjaśnienie na konkretnych przykładach, dlaczego nasza krew musi mieć stały skład – analiza wyników morfologii krwi Kulawinek Wojciech
Konflikt serologiczny, jak jemu zapobiegać Schematyczne opisanie, w jaki sposób może dojść do takiego konfliktu i jakie ma skutki taki konflikt. Łukaszczyk Kacper 7.03.2011 Plansza-schemat konfliktu Na podstawie rysunku Kacper  wytłumaczył grupie, co to jest konflikt serologiczny
Grupy krwi i znaczenie krwiodawstwa Prezentacja Kulawinek Wojciech 9.03.2011 rzutnik, komputer Na podstawie przygotowanych informacji grupa dowiedziała się jak wielkie ma znaczenie krwiodawstwo. Wojtek świetnie wywiązał się z zadania przygotował bardzo dobrą prezentację.
Podanie przyczyn chorób układu krążenia, opis poszczególnych z nich Przedstawienie przyczyn, skutków, objawów chorób układu krążenia i ich opis przy pomocy prezentacji multimedialnej Garncarz Łukasz, Kulawinek Wojciech 14.02.2011 rzutnik, komputer Z wcześniej przygotowanej prezentacji przez Łukasza i Wojtka zrealizowaliśmy zaplanowany cel i rozwiązaliśmy problem nr 1
Budowa serca i droga krwi w układzie krwionośnym Przedstawienie przepływu krwi na podstawie planszy Garncarz Łukasz 16.03.2011 Plansza z drogą krwi, plansza z budową serca Łukasz przedstawił nam drogę krwi w układzie krwionośnym, po czym każdy z członków zespołu wykonał rysunek przedstawiający krwiobiegi. Wojtek i Kacper opisali działanie i budowę serca, po czym nasza grupa była zdolna określić jak pracuje serce  i jak przepływa krew.
Przedstawienie budowy serca na podstawie planszy Kacper Łukaszczyk

Kulawinek Wojciech

Poznanie roli zastawek-czym grozi złe ich funkcjonowanie Obrazowe opisanie roli zastawek
i podanie skutków, jakie powoduje złe ich funkcjonowanie
Łukaszczyk Kacper, 23.03.2011 Prezentacja PP Kacper przygotował wiadomości z Internetu i schematy pracy zastawek. Przedstawił nam prezentację, a potem robiliśmy symulacęe pracy serca i zastawek z naszych dłoni.
Podanie różnic między żyłami,
a tętnicami.
Wykaz różnic (zapisanie na dużej kartce np. kartonie) między żyłami, a tętnicami z wykorzystaniem rysunku Raszewski Patryk 28.03.2011 Rysunek(plansza) uwzględniająca tętnice i żyły, karton pisak. Obserwacje mikroskopowe. Patryk na planszy określił różnice, jakie występują między żyłami a tętnicami po czym podczas wspólnej dyskusji udało nam się wywnioskować dlaczego występują takie różnice. Obejrzeliśmy tętnicę i żyłę kota pod mikroskopem (przekroje)
Pomiar ciśnienia i tętna. Próby wysiłkowe. Badanie ciśnienia i tętna przy pomocy odpowiednich urządzeń oraz określenie norm
w pomiarach, jakie powinny osiągać. Zmierzenie tętna i ciśnienia krwi po wykonaniu przysiadów.
Garncarz Łukasz, Raszewski Patryk 4.04.2011 Ciśnieniomierz, karta do zapisów
Przygotowanie prezentacji efektów projektu Opracowanie prezentacji PowerPoint – Każdy członek grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie 4 slajdów, aktywność dla obserwatorów. Cała grupa 11.04.2011
Prezentacja projektu Lekcja biologii – prezentacja PP, podsumowanie realizacji projektu w drodze samooceny. Cała grupa 18.04.2011 Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
css.php