Międzysemestralne Otwarte Spotkanie TIK-owe (MOST) – sprawozdanie

W tym roku szkolnym po raz pierwszy bierzemy udział w bezpłatnej wersji Szkoły z Klasą 2.0 edycja 2015/2016. Zakończyliśmy właśnie działania przewidziane na pierwsze półrocze i podzieliliśmy się w czasie Apelu podsumowującego MOST 16.02.2016r. zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Reportaż z Apelu MOST

Zaprosiliśmy na to wydarzenie pracowników szkoły, wszystkich uczniów KSP oraz uczniów współpracującego z nami Gimnazjum Katolickiego. Chcemy aby również gimnazjaliści, którzy korzystają z naszych zasobów, znali i respektowali reguły zawarte w kodeksie oraz mamy nadzieję, że zachęciliśmy ich do wzięcia udziału w programie w przyszłym roku.

Głównym zadaniem  po przystąpieniu do programu było stworzenie Kodeksu 2.0, czyli zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w naszej szkole. Rozpoczęliśmy to zadanie od zapoznania się z materiałami i informacjami dotyczącymi tego zagadnienia oraz przeanalizowania sytuacji i zasobów szkoły. Uczniowie klas IV-VI zostali również zapoznani z teorią dotyczącą Szkoły z Klasą, TIK-u, oraz przykładowymi kodeksami. Po tej części, w czasie debat na lekcjach informatyki w terminie 7-18 grudnia 2015r. stworzyli propozycje zapisów Kodeksu 2.0. Brali też pod uwagę perspektywę poprawy możliwości szkoły, przez zaplanowaną przez dyrekcję instalację sieci Wi-Fi w szkole. Debata szkolna  odbyła się 15.01.2016r. Uczestniczyło po 2 reprezentantów klas IV-VI:

 • kl. IV- Iwo i Bartosz,
 • kl. V- Jagoda i Mikołaj,
 • kl. VI a- Maciej i Kamil,
 • kl. VI b- Julia i Laura,
 • fotoreporter Aleksander (kl. VI a)
 • koordynator.

Rozpoczęła się od przedstawienia się uczestników, a następnie przedstawiono i zaakceptowano zasady debatowania:

 1. Każdy ma równe prawo do wypowiadania swoich opinii na dany temat.
 2. Słuchamy siebie nawzajem.
 3. Debatujemy przestrzegając zasad kultury, jesteśmy dla siebie uprzejmi i nie lekceważmy czyjegoś zdania.
 4. Kto chce zabrać głos musi się zgłosić.
 5. Mówimy na temat.
 6.  Z przedstawionych argumentów wyciągamy wnioski.

W trakcie debaty wybrano najważniejsze punkty z propozycji, z którymi przyszli uczniowie, uściślono ich treść, a następnie głosowano. Każdy z uczestników był przekonany co do istotności punktów, które znalazły się w naszym kodeksie. Dyskusje dotyczyły głównie formy zapisu. Ustaliliśmy, że wiele zachowań dotyczy bezpieczeństwa i dlatego postanowiliśmy wymienić te zachowania w jednym punkcie. Okazało się, że to właśnie bezpieczeństwo jest dla uczniów najważniejsze. Wszyscy uczestnicy przestrzegali zasad debaty. Ostatecznie wszystkie punkty Kodeksu 2.0 zostały przyjęte jednogłośnie, również przez nauczycielski Zespół 2.0.

KSP Kodeks 2.0

Chcemy, aby w naszym „Katoliku” narzędzi TIK było bez liku,
dlatego nie spoczniemy i nasz Kodeks Szkoły z Klasą 2.0 stosować będziemy!

 1. Uczymy się wykorzystując dostępny w szkole sprzęt TIK.
 2. Korzystamy ze sprzętu zgodnie z instrukcją oraz regulaminem pracowni komputerowej, zawsze pod nadzorem nauczyciela.
 3. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele dbają o sprzęt TIK.
 4. Z Internetu korzystamy pod nadzorem nauczycieli.
 5. Weryfikujemy prawdziwość informacji pobranych z Internetu.
 6.  Pamiętamy, że każda informacja ma swojego autora.
 7. Dbamy o bezpieczeństwo w sieci:
 • nie podajemy naszych danych,
 • nie udostępniamy haseł,
 • kulturalnie komunikujemy się z innymi,
 • wchodzimy tylko na zaufane strony, odpowiednie do naszego wieku,
 • pobieramy tylko legalne oprogramowania,
 • jeśli coś nas niepokoi, informujemy nauczyciela lub opiekuna,
 • zabezpieczamy urządzenia programem antywirusowym.
  8. My i nasi rodzice możemy się komunikować z nauczycielami drogą elektroniczną (za zgodą nauczycieli).

Kodeks 2.0 zamieszczony jest na blogu, również w wersji multimedialnej:  http://blogiceo.nq.pl/kspino/2016/02/13/kodeks-2-0/

W organizację Apelu zaangażowani byli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły. Podczas Apelu prowadzonego przez uczniów klas VI (Zofia, Julia) wytłumaczono wszystkim – (zwłaszcza klasom 1-3 KSP oraz uczniom Gimnazjum) czym jest program Szkoła z Klasą, co to jest TIK, przedstawiono wraz z wyjaśnieniami przyjęty Kodeks 2.0. Przedstawiono również zilustrowane przez klasy IV-VI punkty Kodeksu. Przedstawiono Zespół 2.0. Kolejnym etapem były wystąpienia uczniów przedstawiające realizację wybranych ścieżek przez uczestników. Wyjaśniono krótko, na czym polegają wybrane przez nauczycieli metody oraz opisano przez uczestników wszystkie z wykonanych zadań. Uczniowie wymienili się wiedzą i doświadczeniami z innymi, opisywali, co im się najbardziej podobało. Wszystkim tym wystąpieniom towarzyszył pokaz zdjęć z lekcji. Na koniec Apelu rozdano każdej klasie Szkolny Kodeks 2.0 i poproszono, aby wszyscy w codziennej praktyce obserwowali, czy sprawdza się w „szkolnej rzeczywistości”. Apel został przygotowany przez koordynatora Zespołu 2.0, zrealizowane ścieżki przedstawiali uczniowie przygotowani przez nauczycieli biorących udział w programie.

Ścieżki i tematy zrealizowane przez nauczycieli i zaprezentowane w czasie Apelu:

Pani Joanna Szypura pracowała na ścieżce „Uczymy innych”.

 • Przedmiot: szkoła podstawowa 1-3,
 • Poziom edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna
 • Tytuł zadania 1: Święto Niepodległości
 • Tytuł zadania 2: Skarby Ziemi

Pani Hanna Madajewska wybrała ścieżkę „Odwrócona lekcja”.

 • Przedmiot: Matematyka,
 • Poziom edukacyjny: II poziom edukacji, klasa VIa
 • Tytuł zadania 1: Własności czworokątów
 • Tytuł zadania 2: Siatki brył

Pani Katarzyna Wiktorowska również wybrała ścieżkę „Odwrócona lekcja”.

 • Przedmiot: szkoła podstawowa 1-3,
 • Poziom edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna
 • Tytuł zadania 1: Polskie symbole narodowe
 • Tytuł zadania 2: Portrety babci i dziadka

Pani Magdalena Filipiuk wybrała ścieżkę „Debata uczniowska”.

 • Przedmiot: historia
 • Poziom edukacyjny: IV-VI
 • Tytuł zadania 1: Debata
 • Tytuł zadania 2: Uchodźcy w Europie. Czy Europa jest gotowa?

Pani  Monika Szymczak pracowała metodą „Czytaj (ze zrozumieniem)”

 • Przedmiot: Język angielski,
 • Poziom edukacyjny: kl. 0-VI
 • Tytuł zadania 1: Praca z tekstem
 • Tytuł zadania 2: Akcja czytelnicza

WNIOSKI

Niewątpliwie działanie w programie Szkoła z Klasą daje możliwość poznawania nowych metod i sposobów pracy z uczniami. Są one dla obu stron atrakcyjne. Pozwalają na ciągłe rozwijanie się i szukania nowych rozwiązań oraz pokonywania trudności. Jest to niezwykle ważne w czasach gwałtownie rozwijających się technologii. Nie należy się ich bać, tylko traktować jako sprzymierzeńca i uczyć się wykorzystywać w procesie edukacji.

One comment

 1. szkola2zero pisze:

  Dzień dobry pani Anno,

  Dziękuję za zamieszczenie na blogu relacji z MOST-u. Widać, że wraz z pozostałymi nauczycielami udało się pani zrealizować bardzo fajne wydarzenie.

  Bardzo się cieszę, że uczniom bez większych problemów udało się wybrać zasady, które powinny znaleźć się w szkolnym Kodeksie 2.0. Myślę, że spora zasługa leży w przeprowadzeniu wcześniej debat klasowych – dzięki nim uczniowie już wcześniej zastanowili się nad tym jak taki kodeks powinien wyglądać.

  Wspaniale, że uczniowie mieli również okazję opowiedzieć o ścieżkach, w których pracowali. Musiało być to dla nich spore przeżycie. Czy w ramach prezentacji uczniowie przygotowali również jakieś aktywności dla publiczności? Jeżeli nie, to warto zaplanować coś takiego na podsumowanie kolejnego semestru. Metody angażujące innych sprawiają, że takie wydarzenia są jeszcze bardziej ciekawe dla uczniów.

  Podsumowując, bardzo dobrze poradziliście sobie z realizacją zadań w I semestrze – zaliczam szkole I semestr w programie i przyznaję odpowiednią odznakę blogową. Gratulacje!

  Życzę powodzenia w pracy nad kolejnymi ścieżkami edukacyjnymi.

  Pozdrawiam
  Aneta Ziemińska
  aneta.zieminska@ceo.org.pl
  szkola2zero ostatnio opublikował…Akcja blogowa: Ferie z CCMy Profile

Dodaj komentarz

css.php