Uwaga KONKURS !!!!

Konkursy klasa II

*************************************************************************

XIII Dziecięcy Festiwal Piosenki
„Pokażemy, co umiemy”

Przesłuchanie wewnętrzne klasowe i szkolne (2 osoby z klasy do eliminacji szkolnych, 3 ze szkoły do przesłuchań w Teatrze): 28 kwietnia (piątek) 2017 (Każdy wykonawca w rundzie eliminacyjnej prezentuje jedną piosenkę z tekstem w języku polskim (zwrotka i refren – ok. 1 min. 30 sek.). Do prezentacji należy przygotować podkład muzyczny na płycie CD w formacie AUDIO lub MP3.
do pobrania: regulamin

………………………….

Konkurs Powiatowy: „RECYKLINGOWA REWIA MODY”

Osoby biorące udział w konkursie proszę o dostarczenie do wychowawcy do 9 maja wypełnionej karty uczestnictwa wraz z fotografią i opisem wykonanego stroju.

Do pobrania: regulamin oraz karta zgłoszeniowa:

Regulamin Moda, Karta konkursowa

…………………………………………

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„ZIELONA LOKOMOTYWA”

Organizator – Młodzieżowy Dom Kultury im Janusza Korczaka

w Inowrocławiu.

Cele konkursu – popularyzacja działań plastycznych, inspirowanych literaturą

dziecięcą.   Prezentacja twórczości dziecka.

Tematykatematem jest szeroko ujęta, malarska interpretacja literatury i poezji dla

                     dzieci.

Technika – wszystkie techniki malarskie (wyklucza się malarstwo na szkle, rysunek,

                     grafikę, plastelinę).

Warunki – format pracy – minimum A3, maksymalnie 3 prace od jednego uczestnika

i nie więcej, jak 15 prac wykonanych pod kierunkiem jednego  nauczyciela.

Uczestnictwo – konkurs kierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych

oraz do uczestników zajęć w placówkach wychowania  pozaszkolnego.

Wiek –               od 7 do 9 lat, dzieci w wieku przedszkolnym wykluczamy.

Termin i miejsce nadsyłania prac –   do 9 maja 2017 do wychowawcy klasy

Opis prac –  prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie pismem drukowanym:

                     autor, wiek, placówka, nauczyciel.

Wystawa pokonkursowa – podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi 26 maja 2017 roku

w siedzibie placówki o godzinie 15.00.

Postanowienia końcowe –     prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone nie będą rozpatrywane.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.

Nagrody wysyłamy drogą pocztową.

************************************************

KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY” odbędzie się 16 marca o godz. 9.00. Uczniowie przynoszą czarny długopis.

Pozostałe konkursy:

1) Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Oddział Terenowy w Inowrocławiu oraz Starostwo Powiatowe ogłosiło konkurs dla uczniów. Tematyka związana jest z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dzieci klas I-III mają okazję wykazać się w temacie: „Z odblaskiem mi po drodze”.- format A4, technika dowolna.

2) Konkurs plastyczny „ Sygnały alarmowe – znam i wiem jak się zachować” – szczegóły w załączniku: Regulamin konkursu plastycznego

3) Międzyszkolny konkurs plastyczny ” Najpiękniejszy stroik Wielkanocny” – stroiki należy dostarczyć wychowawcy do 22 marca.

 Zachęcam do udziału!!!
( uczestnictwo dobrowolne)

**************************************************

KONKURS!!!

20.09.2016 odbył się u nas w klasie projekt ekologiczny  EKOhype – głośno o ekologii!  Prowadzący dali uczniom broszury „Ekologiczna podróż  z EKOhyperem i ogłosili konkurs, który znajduje się na końcowej stronie broszurek edukacyjnych.

Konkurs polega na przesłaniu na mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl  do dnia 15 grudnia zdjęcia  lub krótkiego filmu, które pokażą, jak na co dzień dzieci dbają o środowisko.

Można wygrać nagrodę związaną z ekologią, trzy najlepsze pomysły wygrywają.

Zachęcam do wzięcia udziału w  konkursie!!!

Prace konkursowe należy wysłać na wskazany adres e-mail podając imię i nazwisko ucznia, szkołę i klasę do której uczęszcza (wysłaną pracę konkursową proszę przysłać również  do mnie w celu nagrodzenia oceną i pokazania w klasie).

IMG_20161206_151357IMG_20161206_151319

*************************************************************************************************************
Zapraszam do udziału w międzyszkolnym konkursie na plakat antynikotynowy „KTO PAPIEROSÓW NIE PALI ZDROWO ŻYJE I DOBRZE SIĘ BAWI” .  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III szkół podstawowych, technika dowolna, format A3 lub A4. Kryteria oceny: jakość artystyczna wykonanej pracy; oryginalność pomysłu, ogólne wrażenie artystyczne, materiały i technika wykonania. Ostateczny termin oddania pracy nauczycielowi -  7 listopada. Praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, telefon do szkoły.

********************************************************************************************************************

Zapraszam do udziału w konkursie MINI PLAYBACK SHOW 2016. Ze szkoły, z klas 1-3 zostaną wyłonione 2 osoby. Każdy uczestnik prezentuje jedną wybraną przez siebie piosenkę, którą imituje ruchem i śpiewem na bazie pełnego playbacku (własna płyta przyniesiona na przesłuchanie).  W ocenie jury kierować się będzie: doborem repertuaru, imitacją ruchu i śpiewu wybranego wykonawcy i utworu, charakteryzacją (podobieństwo do oryginału) i ogólnym wyrazem artystycznym.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zapraszam chętnych do udziału w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ. Z klas 1-3 w naszej szkole zostaną wybrane podczas eliminacji wewnętrznych 2 osoby. Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki o tematyce religijnej (czas prezentacji nie powinien przekroczyć trzech minut). Organizatorzy zachęcają do prezentacji poezji Karola Wojtyły. Kryteria oceny uczestników: interpretacja tekstu, interpretacja głosowa, dykcja i czystość wymowy.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Weźmiemy całą klasą udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem: „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”. Tematyka konkursu  obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa. Należy wykonać pracę w dziedzinie malarstwa, rysunku lub grafiki, tkactwa, rzeźby itp. NIE MOGĄ TO BYĆ PRACE PRZESTRZENNE. – Prace należy wykonać w domu i przynieść 9  listopada 2016r.. Metryczkę, którą wypełniają rodzice rozdam dzieciom do teczek.

****************************************************************************************************

Konkurs pt. „OCZAROWANI BYDGOSZCZĄ”

regulamin_konkurs_plastycznyregulamin_konkurs_fotograficzny

 

 

 

*************************************************************************************************************************

Konkursy klasa I

KONKURSY

img202

img201

 

Zapraszam do udziału w konkursie „MODA EKOLOGICZNA – MÓJ ULUBIONY BOHATER” – proszę o zgłoszenie osoby chętnej do 31 marca.
Szczegóły na zdjęciu: img197

 

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym „Obrona Cywilna Wokół Nas” pod hasłem: „112 W TRUDNEJ SPRAWIE, NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE”. Konkurs ma promować właściwe postawy wobec zagrożeń, uczyć prawidłowego zachowania wobec różnych niebezpieczeństw cywilizacyjnych i zdarzeń o charakterze kryzysowym, a w szczególności korzystania z numeru alarmowego 112. Zostaną wybrane 3 najlepsze prace ze szkoły z klas 1-3.
Format prac A3,
prace można wykonać techniką: rysunek, grafika, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks i techniki mieszane. Nie będą uwzględniane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby i prace z użyciem produktów spożywczych oraz plasteliny. U wychowawcy dostępna jest tabelka, którą wypełnia i podpisuje rodzic.
Prace należy dostarczyć wychowawcy do dnia 4 kwietnia.

Zapraszam do udziału w Wojewódzkim Turnieju Recytatorskim „O PIÓRO JANA BRZECHWY” – chętni uczniowie przygotowują dowolny wiersz, czas prezentacji nie może przekraczać 3 minut (można przedstawić fragment). Zostaną wybrane 3 osoby ze szkoły podczas eliminacji szkolnych, które odbędą się około 30 marca. Szczegóły na zdjęciu.

img183

Zapraszam do udziału w Szkolnym Konkursie Religijnym „Mam Talent”.
Należy zaprezentować jedną piosenkę lub wiersz religijny. Zgłoszenia chętnych u ks. Krzysztofa do czwartku 03.03. 2016r. Prezentacja w przyszłym tygodniu.

Zapraszam do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4.  Technika prac dowolna, format pracy dowolny. Prace nie będą zwracane. Należy dostarczyć je do wychowawcy do 15 marca 2015r.  Prace należy opisać wg wzoru:

Imię i nazwisko autora pracy:

Klasa:

Szkoła:

Tytuł pracy:

Praca wykonana pod kierunkiem:

Informuję, że w poniedziałek 29.02.2016r.  uczniowie kończą lekcje o godz. 11.30. Dzieci, które nie zostaną odebrane pozostają pod opieką w świetlicy szkolnej.

******************************************************************

Zapraszam do udziału w konkursie recytatorskim
Bajkowy świat wierszy Doroty Gellner”
Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Miejską w Inowrocławiu.Każda szkoła może zgłosić 3 uczniów po eliminacjach szkolnych.
Każdy uczestnik konkursu zaprezentuje 1 dowolnie wybrany wiersz poetycki twórczości Doroty Gellner.
Przykładowe wiersze można znaleźć np. na stronie:
http://wierszykidladzieci.pl/gellner/
Zgłoszenia u wychowawcy do 4 marca .

Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie
ZIELONA LOKOMOTYWA”

img152

Zapraszam do udziału w Powiatowym Konkursie
PALMA WIELKANOCNA”

 

img153

Zapraszam do udziału w wojewódzkim konkursie

„Najpiękniejsza palma wielkanocna”

W związku z tym,  że prace trzeba zawieźć do Torunia, proszę o dostarczenie ich do 27 lutego.

Proszę dokładnie zapoznać się z ogłoszeniem:

Palma

 

**********************************************************************************************************************

Zapraszam do udziału w wojewódzkim konkursie

img109

Zapraszam do udziału w wojewódzkim konkursie

„Anioły ze wszystkich zakątków świata”

Temat konkursu: trwała, przestrzenna postać anioła z wybranego zakątka świata.

Należy zaprojektować i wykonać własnoręcznie ANIOŁA z ekologicznych, dostępnych materiałów (wiszący lub stojący).

Prace proszę dostarczyć najpóźniej 11.12.2015r.

Dodaj komentarz

css.php