Ogłoszenia

*******************************************************************************************************************************

Zał. 6. Oświadczenie o pokryciu ewentualnych szkód materialnych

Zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych w ośrodku wczasowym Piła Młyn przez moje dziecko …………………………………………………………. w trakcie trwania wycieczki.

miejscowość, data, podpis

*******************************************************************************************************************************

Zał. 3 Zgoda rodzica lub opiekuna do korzystania z parku linowego

Oświadczam, że zapoznajemy się z regulaminem Parku Linowego i wyrażamy zgodę na przejście trasy przez mojego podopiecznego………………………………………………………………………………………………………… Zdaję sobie sprawę, że nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie i przekazanych w czasie szkolenia może grozić wypadkiem, za który właściciel parku oraz osoba szkoląca nie ponosi odpowiedzialności. Wyrażam zgodę na skorzystanie z parku.

miejscowość, data, podpis

Zał. 5. Regulamin parku linowego

Korzystanie z Parku Linowego jest możliwe po zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

1. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.

2. Korzystać z urządzeń Parku Linowego mogą osoby pełnoletnie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości. Dzieci i młodzież za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna złożoną w obecności pracownika Parku Linowego.

3. Park dostosowany jest dla osób o wzroście od 110cm* (mała pętla)

4. Park dostosowany jest dla osób o wzroście od 160cm* (duża pętla)

5. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się wstępu do parku.

6. Każda osoba chcąca korzystać z Parku Linowego musi kupić bilet wstępu, przejść szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tutejszym parku oraz podpisać oświadczenie następującej treści: Zapoznałem się z regulaminem Parku Linowego, przeszedłem przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa na wysokości jak i na ziemi. Uczestniczę w zajęciach na własną odpowiedzialność. Wiem o zakazie wstępu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

7. Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego.

8. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez personel Parku Linowego.

9. Personel ma prawo wyprosić z terenu Parku Linowego osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.

10. Korzystający z Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem narażać siebie lub innych na utratę zdrowia lub życia.

11. Przed wejściem na trasę linową ,należy zabezpieczyć kieszenie przed wypadnięciem znajdujących się w nich przedmiotów, zabezpieczyć telefony, biżuterię, okulary itp.

12. Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie.

miejscowość, data, podpis

Zasady bezpieczeństwa Parku Linowego

Osoby chcące korzystać z Parku Linowego dostają od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości: uprząż, lonżę asekuracyjną z karabinkami, kask i rękawice .

1. Instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny (nie wolno samemu zakładać sprzętu). Po założeniu sprzętu nie wolno przy nim nic zmieniać.

2. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w przeciwne strony.

3. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek jest zamknięty poprawnie (oglądamy karabinek).

4. Po dojściu pod platformę ściągamy linkę urządzenia asekuracyjnego i wpinamy karabinki do pętli asekuracyjnej. Teraz można wchodzić na platformę. Na platformie mogą znajdować się jednocześnie dwie osoby. Po wejściu na platformę wpinamy najpierw jeden, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej, oznaczonej kolorem czerwonym, następnie przepinamy karabinek na linę stalową prowadzącą do następnej platformy, dopinamy drugi karabinek zamkiem w przeciwną stronę niż poprzedni i przystępujemy do pokonywania trasy. Na kolejnych drzewach czynności te są powtarzane.

5. Podczas przepinania możemy dotykać tylko jednego karabinka. Co najmniej jeden karabinek musi być zawsze zapięty na którejś z lin.

6. Do przepinania możemy używać liny-pętli biegnącej wokół drzewa, oznaczonej kolorem czerwonym, karabinek musi być skierowany zamkiem na zewnątrz (od drzewa).

7. Przy wejściu na każdy odcinek trasy trzeba sprawdzać poprawność wpięcia karabinków.

8. Przed przystąpieniem do zjazdu jeden karabinek wpinamy do pętli wokół drzewa, następnie drugi karabinek wpinamy do liny zjazdowej, teraz przyciągamy za linkę bloczek zjazdowy i wpinamy karabinek z pętli bloczka zjazdowego w kolucho uprzęży.

9. Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajduje się bloczek zjazdowy a następnie karabinek z lonży.

10. Podczas jazdy ręce trzymamy na lonży bloczka, złapanie liny stalowej grozi pokaleczeniem.

11. Po przejechaniu na drugą stronę, amortyzujemy zatrzymanie na materacu nad platformą, chwytamy linę stalową między drzewem a bloczkiem by nie odjechać z powrotem i stajemy.

12. Po zjechaniu na linie sprzęt przepinamy w następującej kolejności: jeden karabinek, ten ze stalowej liny wpinamy do czerwonej pętli, następnie wypinamy karabinek z kolucha uprzęży. Bloczek zostawiamy na linie zjazdowej.

13. Kończymy przejście zejściem drabinką, odpinamy karabinki z liny asekuracyjnej, wpinamy je do szpejarki,

14. Zdajemy sprzęt obsłudze parku Linowego

15. Przestrzeganie powyższych zasad zapewni uczestnikom KPL pełne bezpieczeństwo.

Życzymy miłej zabawy *osoby poniżej wymaganego wzrostu, mogą przejść park linowy wyłącznie z instruktorem

miejscowość, data, podpis

*******************************************************************************************************************************

Przykładowy program Zielonej Szkoły

 

DZIEŃ I - Dzień sportowy, czyli aktywnie spędzamy czas
PRZYJAZD, ZAKWATEROWANIE W POKOJACH, ROZPAKOWANIE BAGAŻY, OBIAD, SPOTKANIE INTEGRACYJNE, ZAJĘCIA SPORTOWE Z INSTRUKTORAMI (PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA, KOSZYKÓWKA, BADMINTON, SKOKI NA TRAMPOLINIE, WYŚCIGI W WORKACH, MINI GOLF, KRĘGLE), OGNISKO (PIECZENIE KIEŁBASEK, ŚPIEW PRZY GITARZE ZE ŚPIEWNIKAMI, GRY I ZABAWY), DYSKOTEKA DLA UCZNIÓW

DZIEŃ II - Dzień zielony – czyli z ekologią „za pan brat”

ŚNIADANIE, WYKŁAD Z EKOLOGII ( POZNAJEMY PODSTAWOWE POJĘCIA, DOWIADUJEMY SIĘ JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO NATURALNE),SPACER WZDŁUŻ RZEKI Z OPIEKUNEM OMAWIAJĄCYM SPECYFIKĘ OTACZAJĄCYCH NAS WIDOKÓW, PRZYGOTOWANIE OBIADU Z PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH, KONSUMPCJA NA ŁONIE NATURY, RUSZAMY DO LASU POZNAJĄC JEGO TAJNIKI (UCZYMY SIĘ ROZPALAĆ OGNISKO, JAK ORIENTOWAĆ SIĘ W TERENIE ( kompas i inne metody), POZNAJEMY ROŚLINNOŚĆ I ZWIERZĘTA LEŚNE, ZBIERAMY OWOCE LASU ( szyszki,żołędzie), PODWIECZOREK, POGAWĘDKA EKOLOGICZNA NA LEŚNEJ POLANIE), LEPIENIE Z GLINY I MODELINY OKAZÓW LASU, RYSOWANIE, MALOWANIE FARBAMI I KREDĄ NIEZAPOMNIANYCH WIDOKÓW LEŚNYCH, TWORZENIE LEŚNEJ RODZINY Z WCZEŚNIEJ ZEBRANYCH SZYSZEK I ŻOŁĘDZI, SZLAK ZABAWY Z NIESPODZIANKAMI CZYLI PODCHODY NOCNE

DZIEŃ III - Żegnamy się na wesoło

ŚNIADANIE, ZAWODY SPORTOWE (biegi, wyścigi w workach, siatkówka, gra w dwa ognie, przeciąganie liny, twister), WYCIECZKA ROWEROWA BĄDŹ PIESZA, PAKOWANIE BAGAŻU, OBIAD, pożegnanie i wyjazd

miejscowość, data, podpis

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ZGODA NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ

            Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka  ……………………………………………………….

na wycieczkę do Piły Młyn w terminie 8 – 10.05.2017r.

Zbiórka przed szkołą 8.05.2017 o 8.30, powrót 10.05.2017 ok. 17.00.

Podczas pobytu dziecka na wycieczce można kontaktować się z rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka pod  numerem telefonu:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Inowrocław, ……………………..2017                                        ………………………………………………….

podpis rodzica / prawnego opiekuna

*******************************************************************************************************************************

Informacja dla rodziców dotycząca wycieczki

 

Proszę pamiętać o stroju zabezpieczającym dziecko przed kleszczami (długie spodnie, długie skarpety, bluza z długimi rękawami, najlepiej z kapturem, lub czapka z daszkiem) oraz o środkach chroniących przed owadami, w szczególności kleszczami. Jeśli dziecko bierze jakieś leki, należy poinformować wychowawców o nazwach leków, dawkowaniu oraz o sposobie ich podawania.

Nie zabieramy żadnych chipsów i napojów gazowanych oraz innych niezdrowych produktów spożywczych.

Należy zabrać ze sobą mały plecak, w którym zmieści się napój lub woda, suchy prowiant oraz kurtka przeciwdeszczowa.

Obowiązkowo każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy oraz wygodne buty. Wszelkie dolegliwości lub niedyspozycje powinny być zgłaszane opiekunom.

Wszyscy uczestnicy w trakcie trwania wycieczki podporządkowują się obowiązkowo regulaminowi wycieczki oraz zaleceniom opiekunów.

 

Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkęparking przed Szkołą, 08.05.2017 (poniedziałek), godz. 8.30.

Miejsce i planowana godzina powrotu z wycieczkiparking przed Szkołą, 10.05.2017 (środa)  godz. 17:00

Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego:

Ul. Brzozowa 39, Piła Młyn

89-520 Gostycyn

Tel: (+48) 668 354 482

 

Jednocześnie informuję, iż Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania.

*******************************************************************************************************************************

Do 28 kwietnia 2017 proszę wpłacać pozostałą kwotę, tj. 200 złotych.

 

W dniach 8 – 10 maja 2017 odbędzie się wycieczka szkolna (zielona szkoła) do Piły Młyn. Łączna cena wycieczki wynosi 300 złotych (230,00 – wycieczka, 70,00 – dojazd i powrót).

W programie m.in.:

spotkanie integracyjne, zajęcia sportowe z instruktorami, ognisko, dyskoteka, wykład z ekologii, spacer z omówieniem specyfiki terenu, przygotowanie obiadu z produktów ekologicznych, zajęcia w lesie (rozpalanie ogniska, orientacja w terenie, zbieranie owoców lasu, podwieczorek, pogawędka ekologiczna), lepienie z gliny i modeliny, inne zajęcia plastyczne, podchody nocne, zawody sportowe, wycieczka rowerowa lub piesza.

Zaliczka 100 złotych płatna do 22.03.2017. Ograniczona liczba miejsc. Decyduje kolejność wpłat.

*******************************************************************************************************************************

26 stycznia 2017 o 17.00 odbędzie się obowiązkowe zebranie, którego plan przedstawia się następująco:

  • pani wicedyrektor, Magdalena Szewczykowska, krótko wypowie się na temat reformy oświaty (sala nr 8),
  • przedstawienie uczniów klasy VI pt. Na ratunek (sala gimnastyczna),
  • ciąg dalszy zebrania (sala nr 8).

 

Przed przedstawieniem oraz po nim uczniowie będą znajdować się pod opieką pani pedagog.

*******************************************************************************************************************************

3 stycznia o 17.00 odbędzie się zebranie, podczas którego panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu przeprowadzą prelekcję na temat „Jak być dobrym rodzicem?”. Pozostała część zebrania odbędzie się w formie drzwi otwartych.

********************************************************************************************************************************

22 grudnia (czwartek) odbędą się pierwsze trzy lekcje, o 10.45 zaczynamy kolędowanie na sali gimnastycznej, a następnie od 11.40 do 12.25 mamy wigilię klasową. Następujące osoby zaproponowały swój wkład w to spotkanie:

Wojtek – murzynek

Wiktor – jabłecznik

Kuba Woźniak – snickers

Zuzia – pierniki

Mateusz – napoje

Jagoda – szynka

Kaja – bigos, chleb

Kamila – serwetki

Szymon – talerzyki

Antek – sztućce

Ania – kubki

********************************************************************************************************************************

21 grudnia 2016 o 17.00 odbędą się Jasełka. Obowiązuje strój galowy. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.

22 grudnia 2016 odbędzie się wigilia klasowa, podczas której dzieci wręczą sobie nawzajem podarunki. Proszę o przyniesienie prezentów do 19 grudnia (poniedziałek).

********************************************************************************************************************************

7 grudnia 2016 (środa) odbędzie się wyjazd do Gniezna na przedstawienie pt. „Opowieść wigilijna”. Będziemy również zwiedzać katedrę gnieźnieńską.

Wyjazd o 7.15, powrót ok. 13.30.

Bilet kosztuje 40 złotych (płatne u wychowawcy do 2 grudnia 2016).

********************************************************************************************************************************

6 grudnia 2016 o 17.00 odbędzie się zebranie rodziców, podczas którego zostaną podane oceny proponowane. Proszę wszystkich o obecność.

*******************************************************************************************************************************

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA „NA RATUNEK”

 

NARRATOR 1: Dawno temu, jak to w bajkach bywa – za górami, za lasami i kilkoma rzekami było sobie królestwo. Król, jak to na władcę przystało, miał piękną i dobrą żonę, oraz córkę – Księżniczkę Emilkę.
NARRATOR 2: Mieszkańcom tego królestwa dobrze się wiodło, gdyż rządził nimi król mądry i sprawiedliwy. Jednak pewnego dnia spokojne życie w królestwie zakłóciło przybycie strasznego czarnoksiężnika o tajemniczym imieniu – Nałóg.
NARRATOR 1: Do króla dotarła wiadomość, że Nałóg codziennie porywa kilku mieszkańców z jego królestwa. Zatroskany król do walki z nałogiem wyznaczył dwóch rycerzy- Obijanka i Łomotka.
NARRATOR 2: Niestety wyznaczeni do walki z Nałogiem nie potraktowali poważnie polecenia króla i zamiast przygotowywać się do boju, poszturchiwali się i sprzeczali ze sobą.

Scena I „Bójka rycerzy”


OBIJANEK
: A masz, a masz!
ŁOMOTEK: To ja jestem lepszy od Ciebie!
OBIJANEK: Właśnie, że ja jestem lepszy, bo mam lepszą zbroję!
ŁOMOTEK: Lepsza zbroja akurat, cała zardzewiała!

ZŁOTE PIÓRO: A cóż tu się dzieje, to tak wypełniacie swoje obowiązki!?
Powinniście przestrzegać Kodeksu Rycerskiego, który zabrania wszczynania bójek.
Zauważyłam, że kłócicie się i popychacie, takie zachowanie nie przystoi rycerzom….w związku z tym postanawiam…
OBIJANEK: Kim ty jesteś i co postanawiasz?
ZŁOTE PIÓRO: Jestem Złote Pióro, to ja spisywałem Kodeks Rycerski i ja mam za zadanie pilnować jego przestrzegania przez wszystkie czasy.
ŁOMOTEK I OBIJANEK: My tylko tak żartowaliśmy.
ZŁOTE PIÓRO: Nie wiem, czy żartowaliście czy nie, wiem jednak, że wasze zachowanie nie jest godne rycerskiego stanu. Z a karę postanawiam was przenieść do szkoły XXI wieku. W tej szkole, niektórzy uczniowie zachowują się podobnie jak wy, co oznacza, że nie przestrzegają Kodeksu Ucznia.
Jeżeli sprawicie, że uczniowie zaczną przestrzegać Kodeks Ucznia, wrócicie w swoje czasy i może wtedy lepiej będziecie służyć królowi.
OBIJANEK: O ja nieszczęśliwy, Złote Pióro nie żartuje. Czy jeszcze zobaczę panią mojego serca – nadobną Gwendolinę !
ZŁOTE PIÓRO: Znacie warunki, więc życzę wam powodzenia w szkole!
(Rycerze kręcą się coraz szybciej i przenoszą się do szkoły XXI w.)

NARRATOR 2: Kara wypowiedziana przez Złote Pióro zaczęła się wypełniać i nasi rycerze zostali przeniesieni w przyszłość. Popatrzmy, co się teraz stanie.

Scena II „Na pomoc Ani”

AGATA: No, nareszcie skończone! Dzięki, Anka, przydałaś się do czegoś, kujonko.

ANIA: Widzę, że jestem wam potrzebna tylko do pomocy w zadaniach.

EWA: A co?

KAŚKA: Poucz się lepiej, pomożesz nam na klasówce, haha.

AGATA: Komputera nie masz? Kaśka ma rację, powtórz lepiej materiał do sprawdzianu.

ANIA: Ale wy jesteście! Tata obiecał, że jak dostanie nową pracę, to na pewno mi kupi.

JOLKA: No tak, ale i pewnie i tak nie najnowszy.

EWA: Patrzcie, zaraz się dziewczyna popłacze, hehe.

KAŚKA: Anka, gdzie ty się ubierasz? W lumpeksie? (śmiech) Te ciuchy były modne 20 lat temu.

JOLKA: No własnie. Anka, co ty masz w szafie? Starą sukienkę babci? (śmiech)

ANIA: Wiecie co, dziewczyny, idźcie już lepiej, mam was dość.

ŁOMOTEK: Co sądzisz o zachowaniu koleżanek Ani?

OBIJANEK: Zdaje się, że nasza misja się zaczęła. Witajcie, dziewczyny.

DZIEWCZYNY: Kim jesteście?! (zdziwione i przestraszone)

ŁOMOTEK: Może Ania nie ma pełnej szafy drogich ciuchów, DVD, najnowszego komputera, ale można jej zauwać i liczyć na jej pomoc.

OBIJANEK: Prawdziwej przyjaźni nie zastąpicie marnym różowym ciuszkiem w błyszczące wzorki.

ŁOMOTEK: Czytałyście Kodeks Ucznia?

UCZEŃ JEST UPRZEJMY WOBEC INNYCH, GRZECZNIE ODNOSI SIĘ DO KOLEGÓW I KOLEŻANEK, UŻYWA MAGICZNYCH SŁÓW: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.

AGATA: Przepraszam, Anka. Tak naprawdę bez ciebie nie zrobiłybyśmy tego zadania. Jesteś świetna z matematyki i nie tylko.

DZIEWCZYNY: My też przepraszamy.

EWA: Teraz już będzie inaczej.

 

Scena III „ Bójka w szkole”
(Na korytarzu szkolnym stoją dzieci, biegnie chłopiec, który potrąca kolegę)

ŁUKASZ: Uważaj jak chodzisz pokrako! Przez ciebie się przewróciłem. Popatrz jak wyglądam, cały jestem brudny!
MARCIN: To ty uważaj, jak chodzisz niezdaro, wchodzisz mi pod nogi i masz jeszcze pretensje!
OBIJANEK: Hej chłopaki, nie kłóćcie się. Przecież nic się nie stało
ŁUKASZ: To nie moja wina, że Marcin jest ślepy.
MARCIN: Tylko nie ślepy, tylko nie ślepy!
ŁUKASZ: Nie podskakuj, jesteś za słaby, aby się mądrzyć!
(chłopcy zaczynają się popychać, a rycerze chcą nie dopuścić do bójki)
ŁOMOTEK: Nie popychajcie się, spokojnie, po co się szarpać o taki drobiazg?
ŁUKASZ: To jego wina, bo wchodził mi w drogę.
MARCIN: Nieprawda, to ty zawiniłeś, bo nazwałeś mnie pokraką.
OBIJANEK: Znam ten problem, bo też się biłem, jednak już zmądrzałem. Po dawnym biciu zostało tylko przezwisko.
Proszę, podajcie sobie ręce i przeproście się.
ŁOMOTEK: Posłuchajcie, co na temat konfliktów mówi Kodeks Ucznia:
KONFILKTY Z KOLEGAMI ROZTRZYGAĆ NA DRODZE POKOJOWEJ!

ŁUKASZ: Dobrze, już, dobrze. Przepraszam, Marcin. Jesteś spoko gość, sorki.

 

Scena IV „Przezywanie”
(idą dwie dziewczynki, trzecia zadaje im pytanie)

DZIEWCZYNA 3: Czy mogę się do was przyłączyć?
DZIEWCZYNA 1: Nie, bo mamy swoje sprawy – odejdź!
DZIEWCZYNA 3: Ale wy jesteście!
DZIEWCZYNA 2: Nie wymądrzaj się, gdyż jesteś zbyt głupia, żeby z nami rozmawiać. Musisz jeszcze dużo nauczyć!
DZIEWCZYNA 3: To wy jesteście głupie ! Poradzę sobie bez was, mądrale!
(Wchodzą rycerze i komentują zachowanie dziewczyn)
ŁOMOTEK: Zobacz, damy XXI wieku, w domu grzeczne aniołki, a w szkole rogate diabełki!
OBIJANEK: Zapytajmy te damy, dlaczego tak się zachowują.
- Hej dziewczyny czy takie zachowanie przystoi takim pięknym niewiastom?
DZIEWCZYNY: My tylko tak sobie mówimy!
ŁOMOTEK: Czy znacie Szkolny Kodeks Ucznia?
Posłuchajcie, co na temat takich zachowań mówi ten ważny szkolny dokument:
STARAĆ SIĘ, ABY KULTURA ZACHOWANIE, STROJU, JĘZYKA BYŁA TWOJĄ WIZYTÓWKĄ W SZKOLE I POZA NIĄ.
SZANOWAĆ GODNOŚĆ, POGLĄDY I PRZEKONANIA INNYCH LUDZI.
DZIEWCZYNA 2: Chyba rzeczywiście nasze zachowanie nie było właściwe. Od tej pory będziemy uważać, aby wypowiadane przez nas słowa nie raniły innych. 

 

Scena VI „Nielubiana koleżanka”

 

ASIA: Cieszę się, że jesteście moimi koleżankami.

EMILKA: No tak, tak, Aśka, dzięki za książkę. Musimy już lecieć.

ASIA: Poczekajcie chwilkę, nie idźcie jeszcze.

JUSTYNA: No dobrze… możemy zostać na chwilę.

ASIA: Wiecie, bo ja nie mam z kim pogadać. W klasie nikt nie traktuje mnie jak kumpelę.

EMILKA: No wiesz, bo ty taka dziwna jesteś. W siatkówkę nie umiesz grać.

ASIA: W siatkę rzadko gram, bo nikt nie chce mnie do drużyny. To kiedy mam się nauczyć grać?

JUSTYNA: No nie wiem, może gdybyś miała lepsze oceny i lepiej się uczyla, wtedy inni chętniej by się z tobą kolegowali.

ASIA: Wiesz, ja się sporo uczę, ale nie zawsze wszystko wchodzi mi do glowy. A jak się zdenerwuję przy klasie, to już słowa nie umiem wydusić. Ale to jest tak, że Marek ma same pały i jest najbardziej lubiany w klasie, a ja przecież o wiele lepiej się od niego uczę.

EMILKA: To nie możesz sama podejść do kolegów w klasie i pogadać?

ASIA: Próbowałam, ale to się zawsze kończy tak samo – przezywają mnie albo mi ubliżają. Ciągle słyszę na swój temat docinki i żarty.

OBIJANEK: Widzicie, jak ona to przeżywa. Towarzystwo koleżanek jest dla niej bardzo ważne. Siedzi z boku, nie odzywa się.

ŁOMOTEK: Wyobrażam sobie, jak to jest wstać z rana i zastanawiać się, jaką przykrość zrobią mi dziś koledzy i koleżanki w szkole. Wiecie jak to jest nie mieć nikogo, komu można ufać? Kto zapyta, co u Ciebie słychać, kto ustawi się z Tobą w parze albo będzie z tobą w grupie, gdy tak trzeba na lekcji?

JUSTYNA: Chyba zaczynam ją rozumieć. Jest mi przykro, jak się pokłócę z koleżanką i wiem, co to znaczy nie mieć się do kogoś odezwać.

EMILKA: Wiesz co, może zaprzyjaźnisz się z nami i będziemy się spotykać na przerwach. Twoje koleżanki na pewno wtedy to zauważą i pomyślą, że jesteś super dziewczyną.

ŁOMOTEK: Myślę, Obijanku, że Złote Pióro dobrze zrobiło przysyłając nas do tej szkoły, gdyż jesteśmy tu naprawdę potrzebni.

(pojawia się Złote Pióro)

ZŁOTE PIÓRO: Byliście tu potrzebni i myślę, że nauczyliście się czegoś.

Teraz już wracajcie w swoje czasy,  gdyż król czeka na pomoc w walce z Nałogiem. Dalej rycerze, do dzieła!

(chłopcy kręcą się coraz szybciej i wracają w swoje czasy)
Scena VII „W królestwie opanowanym przez nałóg”

NARRATOR: Obijanek i Łomotek zostali przeniesieni w swoje czasy. Rycerze zauważyli, że para królewska jest bardzo zatroskana.
KRÓL: Moi rycerze, gdzie się podziewaliście? Czy wiecie, że Nałóg codziennie porywa kilku mieszkańców naszego królestwa?
KRÓLOWA: Co robić, co robić? Nałóg jest taki podstępny, jak będziemy z nim walczyć?
EMILKA: Królowo matko, nie ma czego się bać, jest nas dużo i Nałóg nic nie może nam zrobić!
Królowo: To, że jest nas dużo nie znaczy, że nie mamy być czujni. Pamiętać musimy, że Nałóg ma wiele twarzy i jest bardzo podstępny.
Ty córeczko pamiętaj, aby sama nie wychodzić z zamku i z nikim obcym nie rozmawiać!
KRÓL: Wy moi rycerze w dzień i w noc pilnujcie królewny i naszego królestwa!
RYCERZE: Tak jest, miłościwy królu!
Scena VIII „Królewna w szponach nałogu”

NARRATOR: Słusznie królowa ostrzegała córkę. Niestety Emilka była naiwna, a Nałóg wykorzystał to w podstępny sposób.
NAŁÓG: Tak łatwo nie pozbędą się mnie. Zaraz tych dwóch rycerzy wystawię w pole, czyli uśpię ich czujność. Mam tu kobiece ubranie, więc przebiorę się za staruszkę i nikt mnie nie pozna, tym bardziej ten Obijanek i Łomotek.
OBIJANEK: Dzisiaj taki spokój, zły czarnoksiężnik chyba zrezygnował z podbojów w naszym królestwie.
ŁOMOTEK: Jestem taki zmęczony, mam więc propozycję – zdrzemnijmy się troszeczkę.
Emilka: Dobrze, że rycerze są zmęczenie, gdyż mam dosyć tego ciągłego pilnowania – same nakazy i zakazy!
NAŁÓG: a: Dzień dobry panienko! Taka śliczna panienka jest sama i taka smutna!
KRÓLEWNA: Witaj staruszko! Jestem smutna, gdyż do królestwa przybył zły czarnoksiężnik i rodzice boją się o mnie, więc zabronili mi oddalać się od zamku i rozmawiać z nieznajomymi.
Mam dosyć tych zakazów i chcę sama decydować o sobie!
NAŁÓG: To przykre, że rodzice nie mają do ciebie zaufania, ale znam sposób na dobry humor.
Chcesz poczuć się lepiej i chcesz być uśmiechniętą beztroską dziewczynką jak dawniej?
KRÓLEWNA: Pewnie, że bym chciała.
NAŁÓG: To świetnie, chodź więc ze mną. Zobaczysz znikną twoje problemy.
( na tyłach sceny Nałóg wiąże Emilce ręce, zrzuca przebranie, a następnie staje obok paląc papierosa)
NARRATOR: I tak łatwo królewna Emilka uległa nałogowi i została przez niego zniewolona.
Scena IX „Na ratunek królewnie”

NARRATOR: Król i królowa wpadli w rozpacz.
(pojawia się królewska para, rozpaczają – król głośno wydmuchuje nos, królowa ociera łzy)
Lomotak i Obijanek wyruszyli na poszukiwanie Emilki. Rycerze szukając królewny dotarli do swego przyjaciela księcia Wyzwoliciela, który od dawna miłował królewską córkę.
Książę dowiedziawszy się o losie dziewczyny postanowił przyłączyć się do poszukiwań. Wyzwoliciel wraz z rycerzami udał się do rodziców Emilki.
KSIĄŻĘ: Witajcie królu i królowo! Jestem księciem, Wyzwolicielem zwany. Obiecuję, że uwolnię Waszą córkę i zwalczę Nałóg.
KRÓL: Jeśli uda Ci się zwyciężyć z Nałogiem oddam ci swoją córkę za żonę.
KSIĄŻĘ: Zrobię wszystko, co w mojej mocy!
Scena X  „Walka Wyzwoliciela z Nałogiem”

NARRATOR: I o to Książę stanął oko w oko z czarnoksiężnikiem (zbliżają się do siebie i patrzą sobie w oczy)
Rozpoczęła się długa walka z nałogiem. Książę miał jednak silną wolę i niezawodnych przyjaciół Obijanka i Łomotka więc Nałóg nie miał szans. W krótkim czasie został pokonany.
(Nałóg ucieka)
KSIĄŻĘ: Królewno jak się czujesz?
KRÓLEWNA: Zostałam oszukana. Nie słuchałam rad rodziców i wpadłam w ręce prześladowcy.
KSIĄŻĘ: Wyzwolę cię spod panowania czarnoksiężnika, jednak obiecaj, że nie będziesz tak łatwowierna i naiwna oraz, że będziesz słuchała tych co cię kochają i dobrze ci życzą..
Królewna: Obiecuję!
KSIĄŻĘ: Teraz uda mi się ciebie uwolnić. Rycerze chodźcie tu do nas i rozetnijcie węzły.
NARRATOR: Wtedy to złe czary straciły swoją moc.
Król i królowa wdzięczni za uwolnienie córki i królestwa spod panowania Nałogu z radością oddali rękę Emilki dzielnemu Wyzwolicielowi.
Rycerze i poddani nauczyli się, że nie należy być zbyt łatwowiernym i że trzeba kierować się rozsądkiem.
Nałóg już nie zbliżał się do królestwa, gdyż wiedział, że wszyscy się tu dobrze mają w związku z tym nie ma czego szukać.

********************************************************************************************************************************

31 października 2016 (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole (na podstawie Rozporządzenia MEN z 5.10.2010 w sprawie organizacji roku szkolnego). Został on pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną.

 

Szkoła w tym dniu może zapewnić opiekę w świetlicy.

W razie takiej potrzeby, prosimy zgłosić to pisemnie wychowawcy lub nauczycielom świetlicy do 27.10.2016 (czwartek).

********************************************************************************************************************************

14 października 2016 odbędzie się Dzień Edukacji Narodowej.

Rozkład dnia:

9.00 – 10.00 – sala gimnastyczna

10.00 – 10.30 – s. 8 – czas z wychowawcą (każdy uczeń ma przygotować 1-minutowy fragment dowolnej lekcji – bawimy się w nauczycieli)

10.30 – koniec zajęć

świetlica czynna do 16.30

********************************************************************************************************************************

Dni wolne:
31.10.2016 (pn)
1.11.2016 (wt)
11.11.2016 (pt)
23 – 31.12.2016 – przerwa świąteczna
6.01.2017 (pt)
30.01. – 10.02.2017 – ferie
13 – 18.04.2017 – przerwa wielkanocna
1 – 7.05.2017
16.06.2017 (pt)

4 października 2016 o 17.00 odbędą się drzwi otwarte. Serdecznie zapraszam.

5 października wyjeżdżamy do teatru w Toruniu na spektakl pt. Tajemnice Tomka Sawyera oraz do Żywego Muzeum Piernika. Powrót ok. 15.00.

Dodaj komentarz

css.php