Otwieramy Szkołę z Klasą

logo SK

Szkoła z Klasą 2.0 to ogólnopolski program, w który zaangażowana jest cała szkoła: dyrektor, nauczyciele, uczniowie. W trakcie realizacji programu w szkole aktywny jest cały Zespół 2.0. Działania mają na celu mądre i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Sumą tych działań ma być zmiana szkoły na ciekawszą, bardziej zaangażowaną, otwartą na nowe wyzwania i dopasowującą się do zmieniających się czasów.

Rok szkolny 2015/2016 jest „Rokiem Otwartej Szkoły”, a hasło tegorocznej edycji programu to „Otwieramy Szkołę z Klasą 2.0”.

Otwarta szkoła  to  szkoła współpracy – budują ją wspólne działania dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich , którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu szkolnej społeczności.

Nauczyciele biorący udział w programie:

mgr Magdalena Filipiuk

mgr Hanna Madajewska

mgr Monika Szymczak

mgr Joanna Szypura

mgr Katarzyna Wiktorowska

Koordynator: mgr Anna Reimann

(kontakt z koordynatorem: anna.reimann@wp.pl)

KSP Kodeks 2.0

Chcemy, aby w naszym „Katoliku” narzędzi TIK było bez liku,
dlatego nie spoczniemy i nasz Kodeks Szkoły z Klasą 2.0 stosować będziemy!

 1. Uczymy się wykorzystując dostępny w szkole sprzęt TIK.
 2. Korzystamy ze sprzętu zgodnie z instrukcją oraz regulaminem pracowni komputerowej, zawsze pod nadzorem nauczyciela.
 3. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele dbają o sprzęt TIK.
 4. Z Internetu korzystamy pod nadzorem nauczycieli.
 5. Weryfikujemy prawdziwość informacji pobranych z Internetu.
 6.  Pamiętamy, że każda informacja ma swojego autora.
 7. Dbamy o bezpieczeństwo w sieci:
 • nie podajemy naszych danych,
 • nie udostępniamy haseł,
 • kulturalnie komunikujemy się z innymi,
 • wchodzimy tylko na zaufane strony, odpowiednie do naszego wieku,
 • pobieramy tylko legalne oprogramowania,
 • jeśli coś nas niepokoi, informujemy nauczyciela lub opiekuna,
 • zabezpieczamy urządzenia programem antywirusowym.

8.My i nasi rodzice możemy się komunikować z nauczycielami drogą elektroniczną (za zgodą    nauczycieli).

 

Zapraszamy również do obejrzenia kodeksu w wersji multimedialnej:

 

 

Zapraszam do obejrzenia prezentacji podsumowującej cały rok działań:

Dodaj komentarz

css.php