Harmonogram

Program trwa od stycznia do czerwca 2017 roku.

Działanie

Okres

Rekrutacja 8 szkół do programu

do 26 lutego

Szkolenie dla nauczycieli (2 osoby z każdej szkoły)

24-25 marca

Praca nad programem wolontariatu w zespołach roboczych w szkole;

marzec – czerwiec

2 szkolenia tematyczne z animatorami dla uczniów i uczennic;

kwiecień – maj

Indywidualne konsultacje dla zespołów roboczych w szkołach; (spotkania w szkole i konsultacje online)

marzec – czerwiec

Webinaria (spotkania online z ekspertami) dla nauczycieli (2) i uczniów (1)

marzec – maj

Ogólnodostępne spotkanie z aktywnymi, czynnymi wolontariuszami

marzec- maj

Zatwierdzenie programu wolontariatu oraz rocznego planu pracy

do 15 czerwca

Wysłanie sprawozdania z realizacji programu

do 22 czerwca

Komentowanie wyłączono.