Debata na Godzinie Wychowawczej

7 grudnia 2010    Kategoria: Szkoła z klasą 2.0

We wtorek 30 listopada odbyła się debata klasowa na temat programu „Szkoła z Klasą 2.0″. Omówiliśmy na niej Kodeks 2.0 która brzmi tak:

1.Nie kopiujemy materiałów internetowych bez zgody autora.

2.Sprawdzamy, czy autor wyraził zgodę na kopiowanie zawartych informacji.

3.Zawsze podajemy imię, nazwisko albo pseudonim autora oraz tytuł utworu, który cytujemy.

4.Telefonu komórkowego nie używamy w czasie lekcji, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.

5.Utworzenie forum dla rodziców i nauczyciela.

6.Utworzenie forum dla uczniów i rodziców.

7.Nie upowszechniamy naszych danych osobowych obcym.

Komentarzy: 5