DWÓJKA 2.0

„W delcie Wisły, rzecz to znana, 
jest kraina ukochana,
to Żuławy są Wiślane,
przedmiot dumy niesłychanej…“

Tak rozpoczyna się hymn Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Pola, funkcjonującej w małym miasteczku Nowy Staw. Jego historia sięga XIV wieku. Jak wiele miejscowości żuławskich , tak i ta przechodziła różne koleje losu. Wspomnieć tu trzeba o pożarach, powodziach, dżumie, ale i wojnach. Mowa między innymi o Wojnie ze Szwedami, napoleońskiej, czy II Wojnie Światowej. Po jej zakończeniu trudu rozpoczęcia wszystkiego od nowa podjęli się nowi mieszkańcy, często przybysze z różnych stron Polski.

Wobec znacznej liczby dzieci w mieście i okolicznych wsiach podjęto decyzję o powstaniu nowej szkoły. Uroczystość otwarcia placówki odbyła się 4 września 1964 roku. Nadano jej imię 20-lecia PRL. Szkoła posiadała 11 izb lekcyjnych, gabinet fizyczny, pracownię zajęć praktyczno-technicznych, salę gimnastyczną, bibliotekę. Kierownictwo nowej placówki objęła Regina Janicka, a pracę rozpoczęło 15 nauczycieli. Już w pierwszym roku szkolnym na szeroką skalę rozwinięto pracę pozalekcyjną w kołach zainteresowań. Działał zespół chóralny, koło recytatorskie, taneczne, fotograficzne i turystyczno-krajoznawcze. Zorganizowano szkolne koło sportowe. 26 kwietnia 1969 r. szkoła otrzymała ufundowany przez PCK i społeczeństwo sztandar. Od września tego samego roku kierownictwo placówki objął Kazimierz Gerda, który po roku przekazał je Wandzie Wałachowskiej.

Ogromne poświęcenie nauczycieli, uczniów, rodziców spowodowało, że szkoła została zaliczona do przodujących placówek oświatowo-wychowawczych w regionie. Wyrazem tego były wyniki odnotowywane na zawodach lekkoatletycznych, spartakiadach, konkursach plastycznych i przedmiotowych. Szkole zaproponowano dwukrotnie organizację Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego. 18 września 1978 to bardzo ważny dzień w historii szkoły. Tego dnia odwiedził i spotkał się z Radą Pedagogiczną Minister Oświaty i Wychowania Jerzy Kuberski. Z wielką satysfakcją słuchali nauczyciele słów, które wypowiedział pan minister:„ Nie na każdej mapie można znaleźć miasteczko Nowy Staw, ale na mapie oświatowej błyszczy ono blaskiem pierwszej jasności”.

Wincenty Pol - nasz patron

9 maja 1985 r. odnotowano kolejny sukces, otwarto w tym dniu Izbę Pamięci Narodowej, która zdobyła wysokie uznanie władz oświatowych. 12 października 1996 r. to ważna data w historii szkoły, tego bowiem dnia nadano szkole nowe imię i wręczono sztandar. Wśród wielu znamienitych gości obecna była pani Regina Janicka-pierwszy kierownik szkoły. W tym dniu otwarto Izbę Patrona i zorganizowano wystawę Jemu poświęconą. O tej „nowej dwójce” wkrótce było głośno na kolejnych organizowanych zawodach konkursowych i olimpiadach przedmiotowych.

1.09.1999 r. w ramach zmiany reformy oświaty, szkoła nasza zmieniona została z ośmioklasowej na sześcioklasową. Edukacja w naszej szkole miała kończyć się na szóstej klasie, jednak ósmaki jeszcze raz dali o sobie znać. Na podsumowaniu wyników testów kompetencji w roku 2000/2001 szkoła nasza zajęła I miejsce w województwie pomorskim.

Nauczyciele nie pozostawali obojętni na potrzeby dzieci tych mniej zdolnych, a wreszcie i tych z dysfunkcjami. Wielu nauczycieli ukończyło kursy terapii pedagogicznej, aby jeszcze lepiej pracować z takimi dziećmi i pomóc rodzicom w kierowaniu poczynaniami uczniów. 1 czerwca 2004 r. to dobra data. Tego dnia szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna dla uczniów z dysleksją”. We wrześniu tego samego roku, dzięki wysiłkom Dyrekcji i burmistrza Jerzego Szałacha powstała pierwsza w powiecie malborskim multimedialna pracownia językowa. Szkoła przez cały czas pracowała nad pomorskimi certyfikatami jakości.

Szkoła nasza dba o tradycje, wychowuje młodzież w duchu patriotycznym. Dowodem na to jest jej udział w akademiach z okazji Dnia Niepodległości, Dnia Nowego Stawu, Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie organizowane są jasełka i klasowe wigilie. Nigdy nie pozostajemy obojętni wobec tego, co się wokół dzieje. Uczniowie zbierają pieniądze na leczenie chorych dzieci, pomoc dzieciom z Afryki, podejmujemy akcje w ramach wolontariatu.

Obecnie szkołą kieruje mgr Marcin Juś, który dba o to, aby w placówce zatrudniona była wykwalifikowana kadra pedagogiczna, a dzieci czuły się bezpiecznie. W celu podniesienia jakości edukacji wdrażamy w życie projekty edukacyjne. Zdobywamy dzięki temu nowe pomoce dla naszych dzieci.

(Tekst przygotowała p. Marzena Lewandowska, nauczyciela j. polskiego) 

Źródła zdjęć:
Fot. 1 Strona internetowa szkoły
Fot. 2 Wikimedia Commons [domena publiczna]
Fot. 3 Zbiory prywatne

Dodaj komentarz