KODEKS 2.0

KODEKS 2.0 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W NOWYM STAWIE
(rok szkolny 2012/2013)

 1. Uczeń ma możliwość wykonywania pracy domowej z wykorzystaniem Internetu. (film)
 2. Uczeń ma możliwość tworzenia bloga szkolnego i wyrażania na nim swoich opinii. (film)
 3. W czasie wolnym uczeń ma prawo korzystać z Internetu w bibliotece szkolnej. (film)
 4. Uczniowie i nauczyciele używają telefonów komórkowych na zajęciach lekcyjnych tylko do celów dydaktycznych. (będzie obowiązywał od 1 marca 2013!)
 5. Nie kopiujemy dokumentów, zdjęć, programów i innych plików bez zgody autora. Kopiujemy jedynie oprogramowanie zaopatrzone słowami: „free”, „trial”.
 6. Nauczyciele i uczniowie tworzą bank programów i stron edukacyjnych. (film)
 7. Weryfikujemy informacje z Internetu na różnych stronach i w encyklopedii. (film)
 8. Wszelkie nieprawidłowości znalezione w Internecie zgłaszamy administratorowi strony lub osobie dorosłej. (film)
 9. Kopiowane legalnie dokumenty podpisujemy nazwiskiem autora.
 10. Uczeń i rodzic ma możliwość kontaktu przez e-mail z nauczycielem.
 11. Przestrzegamy regulaminów stron internetowych. (film)
 12. Nie piszemy z nieznajomymi.

Filmy powstały z inicjatywy pani Agnieszki (O MATEMATYCE I NIE TYLKO …)
we współpracy z klasą 6b (TYMCZASOWO 6B…).

Dodaj komentarz