cze 16

Spotkanie podsumowujące w LO XV we Wrocławiu.

Spotkanie podsumowujące w LO XV we Wrocławiu.

1. LISTA SUKCESÓW/DOBRYCH PRAKTYK – Co udało się nam osiągnąć w tym roku, jeśli chodzi o mądrą i ciekawą edukację z TIK? Z czego jesteśmy zadowoleni i dzięki czemu/komu udało się tego dokonać? Czy potrafiliśmy wykorzystać umiejętności i chęci nauczycieli, uczniów, rodziców? Czy i jak poprawiło się używanie sprzętu i infrastruktury? Jakie nasze działania możemy uznać za dobre praktyki, którymi warto się podzielić z innymi szkołami? Co pomogło nam osiągnąć sukces?

Wdrażając mądrą, rzetelną i ciekawą edukację z TIK w LO XV we Wrocławiu, w roku szkolnym 2012/2013 udało nam się osiągnąć w tym roku:

Jesteśmy zadowoleni z realizacji zadań wynikających z harmonogramu programu Szkoła z Klasą 2.0 w LO XV we Wrocławiu, dzięki zaangażowaniu całego zespołu. Pani Dyrektor Bogumiła Mandat oprócz realizacji zadań programowych, dzielnie wspierała pozostałych uczestników/realizatorów przedsięwzięć. Pani Joanna Brosiło jako koordynator realizowała wszystkie zadania wynikające bezpośrednio z harmonogramu przydziału obowiązków ale też w każdej chwili służyła radą, wsparciem również w zakresie technologicznym i technicznym TIK. Pani Joanna Cwynar-Wojtonis rzetelnie realizowała wszystkie zadania wykazała się inwencją i pomysłowością. Zapracowane: Pani Iwona Jezierska i Pani Agnieszka Smolis starały się udźwignąć ciężar kolejnych obowiązków. Wszystkie działania, przedsięwzięcia, projekty w Szkole z Klasą 2.0 dzielnie realizowali pod kierunkiem nauczycieli uczniowie, dzięki ich inicjatywom, kreatywności i odpowiedzialności udało się pokonać wiele przeszkód i trudności aby pomyślnie sfinalizować podjęte inicjatywy wynikające bezpośrednio z harmonogramu zadań Szkoły z Klasą 2.0 Używanie sprzętu TIK i infrastruktury rozwijało się dynamicznie. Staraliśmy się wykorzystać posiadaną bazę ale też kreatywnie wdrażać używanie kolejnych narzędzi i programów TIK. Co zostało bezpośrednio opisane w wizytówkach nauczycielskich. Zawsze kolejne działania generowały nowe pomysły. Znajdowaliśmy/generowaliśmy pomysły na rzetelne i ciekawe wykorzystanie bazy TIK.

Nasze dobre praktyki, którymi warto się podzielić z innymi szkołami docenili organizatorzy Szkoły z Klasą 2.0 w roku szkolnym 2012/2013:

Sprawozdanie ze spotkania otwierającego program “Szkoła z Klasą 2.0” w LO Nr XV we Wrocławiu

http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok?id=486

Planowanie projektu edukacyjnego 2.0 TIK/owe plansze dydaktyczne uczniów LO Nr XV we Wrocławiu

http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok?id=7815

Zadanie TIK – Pogromcy Mitów 

http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok?id=1652

Sprawdzamy i tworzymy materiały – Właściwości i otrzymywanie tlenków.

http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok?id=1755

 

 

Powyższe i nie tylko sukcesy podczas realizacji zadań Szkoły z Klasą 2.0 pomogły nam osiągnąć:

 • uświadamianie i wzmacnianie mocnych stron:

http://osswiata.pl/brosilo/2013/05/30/cechy-talentow-jako-wzorce-myslenia-dzialania-i-odczuwania/

 • odpowiedzialność za realizację podjętych inicjatyw i działań,
 • zasady pracy przyjęte i wdrażane przez uczestników/kreatywnych/twórczych realizatorów,
 • entuzjazm towarzyszący realizacji zadań z wykorzystaniem TIK,
 • własna inwencja i inicjatywność członków poszczególnych grup zadaniowych,
 • proste, przejrzyste zasady i realność wdrażanych inicjatyw, również projektowych mających zastosowanie w codziennej szkolnej rzeczywistości,
 • wzajemne wsparcie i chęć realizacji wspólnych działań,
 • chęć pokonywania trudności, nie poddawanie się jakimkolwiek przeciwnościom i perturbacjom.

2. LISTA PROBLEMÓW I WYZWAŃ – Których z zaplanowanych działań nie udało się przeprowadzić, czego nie udało się osiągnąć? Czego potrzebujemy, żeby to stało się możliwe? Które problemy rozwiązały się same albo są już nieaktualne? Jakie umiejętności i inne zasoby (np. szkolenia czy sprzęt), które są nam potrzebne chcielibyśmy zdobyć? Jak to osiągnąć?

Wszelkie problemy i wyzwania wynikały z przyczyn losowych, czyli opóźnienia w realizacji zadań były spowodowane np. chorobą, wypadkami losowymi lub kolejnymi zadaniami wyznaczonymi odgórnie w ramach np. zmian spowodowanych nową podstawą programową. Staramy się aby do zakończenia programu wszelkie braki zostały uzupełnione.

Oczywiście sprzęt TIK w szkołach i jego zasoby/ilość to zawsze od lat temat dyskusyjny, ideałem byłoby aby generowała się jego ilość dynamicznie wzwyż. Pragmatycznie staramy się pozyskiwać sprzęt również poprzez realizację wszelkich przedsięwzięć projektowych i inicjatyw jak np.:

http://webfronter.com/dolnyslask/mp077/

http://loxvwroclaw.blogspot.com/2012/11/zajecia-uczniow-lo-xv-w-multicentrum-we.html

Umiejętności TIK staramy się rozszerzać we wszelaki możliwy sposób również np. poprzez uczestnictwo w kursach internetowych NAI CEO:

2012/2013 Filmoteka szkolna – Akcja! kurs dla nauczycieli

2012/13 Młody Obywatel – Uczniowie dla społeczności lokalnej 3_1

2012/13 Młody Obywatel – Uczniowie dla społeczności lokalnej 3_2

2012/13 Włącz się. Młodzi i media.

Uczniowie XV LO we Wrocławiu dzielnie, rzetelnie, odpowiedzialnie i kreatywnie nauczają innych, w tym dorosłych technologii TIK na bazie wcześniej nabytych umiejętności w szkole:

http://loxvwroclaw.blogspot.com/2012/10/mapy-przemian-xv-lo.html

 

 

3. ZARYS PLANU DZIAŁANIA - Z jakimi problemami będą się mierzyć szkoła i nauczyciele w kolejnym roku szkolnym? Co szkoła chce zmienić w swoim systemie pracy z wykorzystaniem TIK? Kogo jeszcze warto zaangażować? Jaki może być plan minimum, a jaki maksimum?

Szkoła i nauczyciele w roku szkolnym 2013/2014 będą się mierzyć z kolejnymi wyzwaniami wdrażanej nowej podstawy programowej. LO XV corocznie rozszerza krąg działań i realizacji zamierzeń z wykorzystaniem TIK. Wszelkie przedsięwzięcia TIK generują się wzwyż. Chcemy zaangażować jak największą ilość nauczycieli, uczniów i rodziców to plan maksimum, plan minimum zostanie dookreślony po opublikowaniu zasad regulaminowych kolejnej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0 Liceum Ogólnokształcące przygotowuje uczniów do egzaminu dojrzałości. Trzeba uszanować indywidualne decyzje. Nie każdy chce podjąć się kolejnych zadań, które miałyby być konsekwentnie i pomyślnie zrealizowane. Nauka to przede wszystkim proces fascynacji światem. Pragnienia są symptomem predyspozycji. Do podejmowania inicjatyw i działań można inspirować innych, trzeba uszanować to iż nie każdy wyznaje zasadę tutoringową:

„Rozwój jest poza sferą komfortu”.

Zasada powyższa dotyczy wszystkich: uczniów, rodziców, nauczycieli, potencjalnych sprzyjających sojuszników wspierających realizację podjętych inicjatyw i działań.

 • Kiedy odbyło się spotkanie, kto wziął w nim udział, ile trwało?

Spotkanie podsumowujące w ramach przeprowadzonych działań Szkoły z Klasą 2.0, w LO XV we Wrocławiu odbyło się 12 czerwca 2013 r., wzięli w nim udział wszyscy nauczyciele i koordynator realizujący działania w ramach Szkoły z Klasą 2.0 W spotkaniu nie mogła uczestniczyć Pani Dyrektor Bogumiła Mandat z uwagi na liczne obowiązki służbowe, sprawozdanie z przebiegu spotkania po powrocie Pani Dyrektor zostanie przekazane i zobrazowane jako element tegorocznej pracy szkoły. Spotkanie trwało 60 minut od 14:25 do 15:25 w sali 126 LO XV we Wrocławiu.

 • Jakie działania podjęte w szkole były najbardziej użyteczne/udane i mogą zostać uznane za sukcesy(patrz punkt 1)

Działania podjęte w szkole, użyteczne/udane które mogą zostać uznane za sukcesy.

Nasze dobre praktyki, którymi warto się podzielić z innymi szkołami docenili organizatorzy Szkoły z Klasą 2.0 w roku szkolnym 2012/2013:

Sprawozdanie ze spotkania otwierającego program “Szkoła z Klasą 2.0” w LO Nr XV we Wrocławiu

http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok?id=486

Planowanie projektu edukacyjnego 2.0 TIK/owe plansze dydaktyczne uczniów LO Nr XV we Wrocławiu

http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok?id=7815

Zadanie TIK – Pogromcy Mitów 

http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok?id=1652

 

 

Sprawdzamy i tworzymy materiały – Właściwości i otrzymywanie tlenków.

http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok?id=1755

 

 • Jakie problemy nie zostały rozwiązane i z jakich powodów? (patrz punkt 2)

Wszelkie problemy i wyzwania wynikały z przyczyn losowych, czyli opóźnienia w realizacji zadań były spowodowane np. chorobą, wypadkami losowymi lub kolejnymi zadaniami wyznaczonymi odgórnie w ramach np. zmian spowodowanych nową podstawą programową. Staramy się aby do zakończenia programu wszelkie braki zostały uzupełnione.

Oczywiście sprzęt TIK w szkołach i jego zasoby/ilość to zawsze od lat temat dyskusyjny, ideałem byłoby aby generowała się jego ilość dynamicznie wzwyż. Pragmatycznie staramy się pozyskiwać sprzęt również poprzez realizację wszelkich przedsięwzięć projektowych i inicjatyw jak np.:

http://webfronter.com/dolnyslask/mp077/

http://loxvwroclaw.blogspot.com/2012/11/zajecia-uczniow-lo-xv-w-multicentrum-we.html

Umiejętności TIK staramy się rozszerzać we wszelaki możliwy sposób również np. poprzez uczestnictwo w kursach internetowych NAI CEO:

2012/2013 Filmoteka szkolna – Akcja! kurs dla nauczycieli

2012/13 Młody Obywatel – Uczniowie dla społeczności lokalnej 3_1

2012/13 Młody Obywatel – Uczniowie dla społeczności lokalnej 3_2

2012/13 Włącz się. Młodzi i media.

Uczniowie XV LO we Wrocławiu dzielnie, rzetelnie, odpowiedzialnie i kreatywnie nauczają innych, w tym dorosłych technologii TIK na bazie wcześniej nabytych umiejętności w szkole:

http://loxvwroclaw.blogspot.com/2012/10/mapy-przemian-xv-lo.html

 

 • Jaki powinien być wstępny plan działania szkoły na przyszły rok? Jakie osoby mogą wziąć na siebie poszczególne zadania? (patrz punkt 3)

Możemy oczywiście brać pod uwagę tegoroczny szczegółowy plan działania szkoły w programie Szkoła z Klasą 2.0:

http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok?id=486

Chcemy zaangażować jak największą ilość nauczycieli, uczniów i rodziców to plan maksimum, plan minimum zostanie dookreślony po opublikowaniu zasad regulaminowych kolejnej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0 Liceum Ogólnokształcące przygotowuje uczniów do egzaminu dojrzałości. Trzeba uszanować indywidualne decyzje. Nie każdy chce podjąć się kolejnych zadań, które miałyby być konsekwentnie i pomyślnie zrealizowane. Nauka to przede wszystkim proces fascynacji światem. Pragnienia są symptomem predyspozycji. Do podejmowania inicjatyw i działań można inspirować innych, trzeba uszanować to iż nie każdy wyznaje zasadę tutoringową:

„Rozwój jest poza sferą komfortu”.

Zasada powyższa dotyczy wszystkich: uczniów, rodziców, nauczycieli, potencjalnych sprzyjających sojuszników wspierających realizację podjętych inicjatyw i działań.

cze 15

Szkolny Festiwal 2.0 w LO XV we Wrocławiu

Gdzie i kiedy odbył się Festiwal? Czy był osobną imprezą, czy został połączony z innymi ważnymi dla szkoły wydarzeniami?
Szkolny Festiwal w LO XV we Wrocławiu odbył się dnia 12 czerwca 2013 r. w sali 126 LO XV we Wrocławiu na 3 (3/osobowe delegacje z klas drugich) i 4 lekcji (3/osobowe delegacje z klas pierwszych). Był osobną imprezą, nie został połączony z innymi ważnymi dla szkoły wydarzeniami.

Jak przebiegała organizacja Festiwalu? Kto zaangażował się w przygotowania?
Organizacja Festiwalu przebiegła bardzo sprawnie i ekscytująco. Technicznie zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem festiwalowym kolejności prezentowanych działań. Zarówno sprzęt, zgromadzona publiczność jak też liderzy realizatorzy działań w ramach Szkoły z Klasą 2.0 w LO XV we Wrocławiu byli niezawodni i przekonywująco/entuzjastyczni. Wszelkie prezentacje przebiegły finalnie pomyślnie. W przygotowania do Festiwalu zaangażowała się nieomalże cała społeczność szkolna powiadomiona o mającym się odbyć przedsięwzięciu. Najbardziej zaangażowanymi osobami w organizację Festiwalu była ekipa realizująca działania programowe Szkoły z Klasą 2.0 w roku szkolnym 2012/2013 w LO XV we Wrocławiu czyli Dyrektor szkoły Pani Bogumiła Mandat, Nauczyciele realizujący działania wynikające bezpośrednio z harmonogramu Szkoły z Klasą 2.0: Koordynator Nauczyciel informatyki i technologii informacyjnej Joanna Brosiło, Nauczyciel chemii Pani Joanna Cwynar-Wojtonis, Nauczyciel biologii i przedsiębiorczości Pani Agnieszka Smolis, Nauczyciel biologii i chemii Pani Iwona Jezierska, Uczniowie bezpośrednio zaangażowani w prezentację działań programowych Szkoły z Klasą 2.0 w LO XV we Wrocławiu: Paulina K. 1E, Sebastian Ł. 1E, Krysia J. 2E, Dominika G. 2E, Sylwia P. 2E, Malwina M. 2E, Joasia M. 2E, Ania B. 2E, Ola L. 2E, Weronika P. 2E, Natalia J. 2E, Klaudia B. 2E

Kto został zaproszony (rodzice, uczniowie z innych szkół, władze samorządowe, media,  itp.)
Na Szkolny Festiwal w LO XV we Wrocławiu zostali zaproszeni uczniowie z klas pierwszych i drugich LO XV we Wrocławiu, tegoroczni maturzyści, rodzice, Pani Dyrektor, Panie Wicedyrektor, Panie Psycholog szkolne, Pani Pedagog szkolna, wszyscy Nauczyciele LO XV we Wrocławiu.

Czy Festiwal miał jakiś motyw przewodni? Jaki?
Wizytówka szkoły na Platformie Szkoły z klasą 2.0

http://szkolazklasa20.pl/wizytowka_szkoly?id=39

Motywem przewodnim była twórcza, entuzjastyczna atmosfera jaka wszechpanowała w trakcie prezentacji poszczególnych projektów realizowanych podczas tegorocznej edycji programu. Osobą symbolizującą motyw przewodni Festiwalu może być postać koordynatora, entuzjastycznie wspomagającego każdy punkt programu Festiwalu i przede wszystkim wspierającego każdego z współuczestników jako specjalista od sytuacji niemożliwych w celu przetransponowania ich w realne i możliwe do pomyślnego zaistnienia. Niebagatelną rolę odegrała metoda projektu, ileż to wspaniałych działań można dzięki niej przeprowadzić w poczuciu spenienia i satysfakcji. Uczniowie mają niepowtarzalną szansę na wykorzystanie potencjału o jakim częstokroć dowiadują się podczas działań projektowych, gdzie wg harmonogramu konsekwentnie, rzetelnie i pragmatycznie staramy się wychodząc z punktu A dotrzeć szczęśliwie do mety w punkcie końca harmonogramu projektowego alfabetu Z.

Elementy Festiwalu. Kto brał udział w prezentacjach, jak reagowała publiczność, czy widzowie angażowali się w działania?
Fotorelacja z szkolnego Festiwalu w LO XV we Wrocławiu:

https://plus.google.com/photos/113328552006666249766/albums/5889303647904667937?authkey=COOFwPPMooCxIA

 1. Rozpoczynamy Szkolny Festiwal w LO XV we Wrocławiu,
 2. Koordynator programu wita wszystkich zgromadzonych, zarówno zaangażowanych w działania programowo/projektowe jak też przybyłych gości,
 3. Prezentacja wszystkich projektów i działań jakie zostały zrealizowane/przeprowadzone w ramach udziału LO XV we Wrocławiu w roku szkolnym 2012/2013,
 4. Zakończenie Festiwalu i podziękowanie wszystkim przybyłym gościom za czynny udział w festiwalowych prezentacjach.

W prezentacjach brali udział wszyscy realizujący poszczególne zadania w ramach Szkoły z Klasą 2.0

Publiczność reagowała entuzjastycznie i wspierająco, były brawa/oklaski, ochy i achy :)

Wszechpanowała też podczas prezentacji znamienna refleksyjna cisza, co można interpretwać jako przejaw skupienia, szacunku i zainteresowania prezentowanymi podsumowaniami działań. Szacunek wynikający z autentycznego podziwu dla prezentujących wyniki podjętych działań, był okazywany również po zrealizowanych prezentacjach, podczas podziękowań w podsumowaniu Szkolnego Festiwalu w LO XV we Wrocławiu.

Wnioski na przyszłość – co się udało najlepiej, co można zmienić w przyszłym roku?
Chcemy kontynuować udział w Programie Szkoła z Klasą 2.0 w przyszłym roku szkolnym 2013/2014, z uwagi na niesłychanie korzystny aspekt edukacyjny wszelkich działań związanych z realizacją zadań wynikająych z harmonogramu programowego. Po prezentacjach festiwalowych jeszcze większa część społeczności szkolnej chce zaangażować się w przyszłe perspektywiczne np. realizacje zadań związane z metodą projektu. Metoda projektu w LO XV we Wrocławiu spełnia niesłychanie pomyślną edukacyjnie rolę rozszerzania horyzontów zarówno związanych z wiedzą tematycznie związaną z problematyką danego przdmiotu eduakcyjnego jak też zacieśnia więzi i powoduje, że wzajemne wsparcie procentuje przyjaźniami po wieczność :) Wszelkie działania, gdzie możemy zastosować i wdrożyć w realia szkolne TIK/owe umiejętności i je pogłębiać edukacyjnie powodują, że krąg entuzjastów społeczności szkolnej LO XV we Wrocławiu zatacza coraz to szersze kręgi. Nic nie zastąpi wzajemnego szacunku opartego o rzetelną, konstruktywną, systematyczną edukacyjną pracę bezpośrednio wynikającą z mądrego, realistycznego wdrażania metody projektu i wszelkich działań TIK. Chcemy w przyszłym roku zaangażować jeszcze większą część społeczności szkolnej LO XV we Wrocławiu zarówno uczniów, nauczycieli jak też rodziców.

https://plus.google.com/photos/113328552006666249766/albums/5888697050672068113?authkey=COyW8JmnhOjq5wE&pid=5888699763090181202&oid=113328552006666249766

cze 09

Prezentacja projektu TIK/owe plansze dydaktyczne uczniów LO Nr XV we Wrocławiu

 • Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu realizowanego przez Twoich uczniów? Kim byli odbiorcy? (uczniowie, rodzice, inni widzowie i goście). Jeśli prezentacja miała miejsce w czasie Festiwalu 2.0, to wyjaśnij, w jakim momencie i gdzie konkretnie została przeprowadzona (aula, korytarz, klasa, boisko itd.).

Publiczna prezentacja projektu (przedstawienie efektów pracy uczniów) odbyła się w LO Nr XV we Wrocławiu w pracowni 126 / 16 maja 2013 r. Podczas oficjalnej wizyty dolnośląsko-saksońskiej gości z Saksonii i Zespołu Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień. Zostały zaprezentowane efekty pracy uczniów.

Uczniowie pracujący nad projektem i podczas jego prezentacji zyskali satysfakcję, dobrze się bawili i jednocześnie dowiedzieli się, i nauczyli nowych umiejętności z zakresu narzędzi TIK.

Sposób pokazania finalnych rezultatów wynikał z świadomej decyzji i służył doskonaleniu konkretnych umiejętności kluczowych, zwłaszcza umiejętności planowania, współpracy, samodzielnego i krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

 • Jak przebiegała ta prezentacja? Jak długo trwała? Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inni nauczyciele, ew. inne osoby? Jakie tematy/problemy i w jakiej formie prezentowały poszczególne zespoły uczniowskie? (podaj imiona lub inicjały uczniów) Co Ci się w niej najbardziej podobało?

Prezentacja przebiegła nader satysfakcjonująco. Doceniono wysiłek uczniów i ich wkład pracy. Poszczególni uczniowie prezentowali stworzone prace i oprócz aspektu dydaktycznego potrafili też kreatywnie korzystnie zaprezentować stworzone plansze przy użyciu komputerów, rzutnika i tablicy interaktywnej. Ponieważ prace projektowe były tworzone również przez tegorocznych maturzystów, w ich imieniu prezentowali prace: Paulina W., Paulina K., Magda. G., Sebastian Ł., Kasia W., Ewelina P., Joasia T.
Rola jaką ja odgrywałam polegała na byciu specjalistą od spraw nagłych i nieoczekiwanych :) czyli gdyby sieć WIFI płatała figle to moim zadaniem było przywracać w miarę możliwości jej stabilność, ale sieć WIFI działała ok :) Inni pełnili rolę widzów i życzliwych obserwatorów zaproszonych do percepcji efektów prac przedsięwzięcia.

 • Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie? Jakie mieli trudności i jak je pokonali? Prosimy o konkrety!

Uczniowie wykorzystali konkretne narzędzia TIK: komputery z systemami Windows i Mac OS X, rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną. Trudności jakich mogliśmy się spodziewać mogła nam przysporzyć sieć WIFI, ale 16 maja 2013 r. działała bezawaryjnie :)
Zadbaliśmy też o aktualizacje Windowsowych 7/mek aby nam nie przysparzały niechcianych perturbacji :)

 • Czego, Twoim zdaniem, nauczyli się uczniowie przygotowując się do prezentacji projektu na szkolnym Festiwalu? Prosimy o podanie kilku przykładów konkretnych umiejętności i wiadomości.

Uczniowie pracujący nad projektem podczas jego prezentacji zyskali satysfakcję, dobrze się bawili i jednocześnie dowiedzieli się, i nauczyli nowych umiejętności z zakresu  narzędzi TIK.

Sposób pokazania finalnych rezultatów wynikał z świadomej decyzji i służył doskonaleniu konkretnych umiejętności kluczowych, zwłaszcza umiejętności planowania, współpracy, samodzielnego i krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

 • Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu? Czy odwołaliście się do ustalonych na wstępie kryteriów? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni? Co można było zrobić inaczej?

Projekt podsumowaliśmy po prezentacji 16 maja 2013 r. Ocena projektu została dokonana na podstawie wcześniej doustalonych kryteriów.

Kryteria oceny projektu zostały ustalone na etapie planowania. Ocena projektu obejmowała wykonanie projektu, współpracę zespołu oraz samoocenę indywidualną ucznia.

Oceny dokonał nauczyciel, ale uwzględnił ocenę koleżeńską uczniów.

 • Kryteria oceny projektu:
 1. Zgodność z tematem;
 2. Sposób prezentacji;
 3. Oryginalność pomysłu;
 4. Zaangażowanie;
 5. Rzeczowość;
 6. Komunikatywność;
 7. Końcowy efekt/estetyka wykonania pracy;
 • Umiejętności kluczowe:
 1. Umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się;
 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach;
 3. Umiejętność efektywnego współdziałania w grupie;
 4. Umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
 5. Umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem.
 • Umiejętności myślenia:
 1. Umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji;
 2. Umiejętność oceny i krytycznej refleksji;
 3. Umiejętność twórczego myślenia;
 4. Umiejętność stosowania wiedzy i rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Inspirująca i niezwykle kreatywna czasami wyczerpująca praca nad projektem :)

Lekcja konsekwencji, uporu i odpowiedzialności dla zaangażowanych w pracę nad projektem.

1000% SATYSFAKCJI :)

Brak przestróg dla naśladowców :)

W przyszłości możemy jeszcze rozszerzyć krąg programowo/narzędziowy TIK.

Życzymy powodzenia i nieustającej satysfakcji w realizowaniu wszelakich projektów. Będzie nam niezmiernie miło i sprawi nam to niesłychaną satysfakcję kiedy nasz projekt zainspiruje innych do kreatywnych działań TIK :)

cze 09

Realizacja projektu „TIK/owe plansze dydaktyczne uczniów LO Nr XV we Wrocławiu”

 • Jak uczniowie zabrali się za realizację zaplanowanych działań?

Uczniowie zabrali się za realizację zaplanowanych działań pełni zapału i pomysłów tym bardziej, iż mogli zarówno zademonstrować już nabyte umiejętności i wiedzę w zakresie TIK. Jak też poszerzyć swoje umiejętności TIK o nową wiedzę w tym obszarze.

 • Jak monitorowałaś/łeś ich pracę? Jak częste były spotkania konsultacyjne i czego dotyczyły? Jak wykorzystaliście TIK w komunikacji? W jakich sytuacjach uczniowie potrzebowali pomocy i kto im jej udzielił?

Spotkania konsultacyjne – cotygodniowo, grupowe i indywidualne,

Tematy spotkań – związane z tematem projektu;

Lekcje technologii informacyjnej – LO XV

W komunikacji wykorzystywaliśmy TIK poprzez e-maile i poprzez e-learningową platformę Fronter LO Nr XV we Wrocławiu.

Zmiany w harmonogramie – były ściśle związane z frekwencją uczniów ewentualnie również nauczyciela;

Uczniowie potrzebowali pomocy sporadycznie podczas pracy przy komputerach lub też w trakcie indywidualnych korekt wykonywanych prac. Udzielił im pomocy zarówno nauczyciel TI (opiekun projektu) jak też uczniowie korzystali z wzajemnej pomocy koleżeńskiej i „życzliwego uczynnego rówieśnika krytyka”.

 • Jak wyglądały wszystkie kolejne etapy pracy? Na czym polegała praca uczniów, jaka był Twoja rola?
Lp.

Zadania

Terminy

1. Spotkanie zainteresowanych uczniów z opiekunem, zapoznanie z tematem i potwierdzenie udziału uczniów w pracy nad projektem.

III 2013

2. Podział zespołu na mniejsze grupy.

III 2013

3. Zaplanowanie i omówienie poszczególnych zadań oraz zasad obowiązujących w czasie pracy. Opracowanie kryteriów oceny.

III 2013

4. Przydział zadań.

III 2013

5. Wyszukiwanie i porządkowanie informacji.

IV 2013

6. Analiza zgromadzonych materiałów.

IV/V 2013

7. Prezentacja na forum klasy.

V 2013

8. Ocena pracy poszczególnych grup.

VI 2013

9. Omówienie zaprezentowania prac na Szkolnym Festiwalu Nauki.

VI 2013

Praca uczniów polegała na wykonaniu TIK/owych plansz dydaktycznych.

Moja rola polegała głównie na wspieraniu uczniów w ich działaniach projektowych.

Starałam się też wzmacniać ich mocne strony:

http://osswiata.pl/brosilo/2013/05/30/cechy-talentow-jako-wzorce-myslenia-dzialania-i-odczuwania/

 • Jakie były sukcesy i trudne momenty? Co uczniom szło najlepiej, a z czym mieli największe trudności w trakcie pracy? Czym Cię zaskoczyli?

Uczniowie doby TI sporadycznie potrzebują pomocy, potrzebują najbardziej dodania im otuchy i wiary w ich potencjał twórczy :)

Trudne momenty były związane z frekwencją uczniów spowodowaną m.in. ciężkimi sytuacjami losowymi.

Uczniowie zaskoczyli mnie swoim twórczym/kreatywnym profesjonalizmem prezentowanym podczas realizacji zadań.

 • Z jakich urządzeń, programów i narzędzi TIK korzystali uczniowie? Czy radzili sobie z ich obsługą? Jeśli nie, to kto im pomógł? Czy i jak używane w projekcie TIK uatrakcyjniły pracę uczniów? Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie? A Ty?

Uczniowie korzystali z komputerów PC jak też Macintosh z odpowiadającymi im systemami operacyjnymi Windows XP, 7 czy Mac OS X Tiger. Oprogramowania typu: GIMP, Adobe Photoshop, Sumo Paint. Mieli do dyspozycji komputery, tablety graficzne, tablicę multimedialną, visualiser, pletformę e-learningową Fronter. Radzili sobie sami z ich obsługą, sporadycznie z pomocą nauzyciela TI. Wspomniane urządzenia, programy i narzędzia TIK uatrakcyjniły pracę uczniów w istotny sposób. Czyniąc finalnie pracę projektową w pełni profesjonalną. Nowe umiejętności nabyte przez uczniów dotyczyły nowych rozwiązań w postaci narzędzi GIMP/a. Ja nauczyłam się tego, iż zawsze można w kolejny inny, nowy, atrakcyjny sposób stworzyć prace w powyższych programach.

 • Jak będzie wyglądać publiczna prezentacja projektu i kiedy się odbędzie? Jak uczniowie się do niej przygotowują? Uwaga! Zakładamy, że publiczna prezentacja projektu odbędzie się w czasie szkolnego Festiwalu 2.0. Jeśli z jakichś względów przedstawienie efektów pracy uczniów odbędzie się także wcześniej (np. przedstawienie teatralne), a na Festiwalu zostanie to powtórzone lub skrótowo omówione, prosimy w tym miejscu opisać właściwą prezentację).

Publiczna prezentacja projektu (przedstawienie efektów pracy uczniów) odbyła się w LO Nr XV we Wrocławiu 16 maja 2013 r. Podczas oficjalnej wizyty dolnośląsko-saksońskiej gości z Saksonii i Zespołu Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień. Zostały zaprezentowane efekty pracy uczniów.

Uczniowie pracujący nad projektem podczas jego realizacji zyskali satysfakcję, dobrze się bawili i jednocześnie dowiedzieli się, i nauczyli nowych umiejętności z zakresu grafiki komputerowej i narzędzi TIK.

Sposób pokazania finalnych rezultatów wynikał z świadomej decyzji i służył doskonaleniu konkretnych umiejętności kluczowych, zwłaszcza umiejętności planowania, współpracy, samodzielnego i krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

 • Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Inspirująca i niezwykle kreatywna czasami wyczerpująca praca nad projektem :)

Lekcja konsekwencji, uporu i odpowiedzialności dla zaangażowanych w pracę nad projektem.

1000% SATYSFAKCJI :)

Brak przestróg dla naśladowców :)

Życzymy powodzenia i nieustającej satysfakcji w realizowaniu wszelakich projektów. Będzie nam niezmiernie miło i sprawi nam to niesłychaną satysfakcję kiedy nasz projekt zainspiruje innych do kreatywnych działań TIK :)

maj 03

Planowanie projektu edukacyjnego 2.0

 • Jaki jest temat/problem projektu? Skąd pomysł na projekt? (uzasadnienie wyboru tematu/problemu)

TIK/owe plansze dydaktyczne uczniów LO Nr XV we Wrocławiu. Pomysł na projekt zrodził się w wyniku burzy mózgów. Zmusiły nas okoliczności tego, iż zawsze zastanawialiśmy się nad tym czy więcej jest słuchowców, wzrokowców, kinestetyków itp.wśród uczniów. Doszliśmy do wniosku, iż najwięcej jest jednak wzrokowców i właśnie tym wzrokowcom najbardziej przydadzą się np. plansze/pomoce dydaktyczne przygotowane i opracowane przez rówieśników, taka forma Banku Czasu, wymieniamy się zainteresowaniami, pasjami w formie TIK/owej. Plansze zostaną wydrukowane i wywieszone w gabinetach poszczególnych przedmiotów w LO XV we Wrocławiu.

 • Kto realizuje projekt? (np. cała klasa – która? Uczniowie z koła zainteresowań – jacy? Kilkoro chętnych – imiona lub inicjały)

Projekt realizują uczniowie z poszczególnych klas, uczennice z grupy Tutoringowej i koła Artyści: Paulina K., Dominika R., Joanna Z., Dominik W., Marta J., Magda S., Julia B., Paulina P. i inni (prezentowanie efektów prac uczniów na stronie Szkoły z Klasą 2.0 powoduje, iż do projektu chcą dołączyć inni uczniowie).

 • Jakie są główne cele projektu i kto je ustalał? (czyli czego chcą się dowiedzieć uczniowie lub co osiągnąć? Uwaga! Jeśli projekt realizowany jest w szkole podstawowej cele może sformułować nauczyciel)

Cele projektu ustalaliśmy wspólnie:

 1. Za pomocą komputerowych programów graficznych opracujemy plansze dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
 2. Ambitnie lecz realistycznie weźmiemy pod uwagę to co będzie możliwe do zrealizowania i zaprezentowania w stosunkowo przecież krótkim czasie.
 3. Opublikujemy w Internecie pomysłowo opracowane przez uczniów LO XV we Wrocławiu plansze dydaktyczne wykonane przy użyciu narzędzi TIK.
 • W jaki sposób powstały zespoły uczniowskie? Ile jest zespołów i ile osób do nich należy? Jakie zasady współpracy przyjęto w zespołach?

Zespoły uczniowskie powstały i powstają na zasadzie koleżeństwa, w tej chwili jest ich 4, 1 zespół 3 osobowy, 2 zespoły 2 osobowe i indywidualista :)

Zasady pracy w zespołach:

 1. Każdy bierze odpowiedzialność za swoje zadanie;
 2. Gdy nie dajesz sobie rady, poproś kogoś o pomoc;
 3. Ostro dyskutujemy, ale się nie atakujemy i nie poniżamy;
 4. Uważnie słuchamy każdej osoby;
 5. Nie przerywamy wypowiedzi innych;
 6. Pilnujemy kolejności zabierania głosu i czasu wypowiedzi;
 7. Powracamy do tematu, kiedy tylko ktoś spostrzeże, że grupa od niego odbiega;
 8. Jeśli ktoś się z kimś nie zgadza, to wyraża to uprzejmie;
 9. Udzielamy sobie wsparcia i pomocy;
 10. Dbamy, aby wszyscy byli zaangażowani w pracę;
 11. Gdy komuś coś się uda, doceniamy to;
 12. Dbamy, by każdy w grupie czuł się ważny;
 13. Patrzymy sobie w oczy;
 14. Ograniczamy pomysły mało twórcze.
 • Jak wygląda plan działań uczniów? (możesz załączyć listę zadań, terminów, osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania)
Lp.

Zadania

Terminy

1. Spotkanie zainteresowanych uczniów z opiekunem, zapoznanie z tematem i potwierdzenie udziału uczniów w pracy nad projektem.

III 2013

2. Podział zespołu na mniejsze grupy.

III 2013

3. Zaplanowanie i omówienie poszczególnych zadań oraz zasad obowiązujących w czasie pracy. Opracowanie kryteriów oceny.

III 2013

4. Przydział zadań.

III 2013

5. Wyszukiwanie i porządkowanie informacji.

IV 2013

6. Analiza zgromadzonych materiałów.

IV/V 2013

7. Prezentacja na forum klasy.

VI 2013

8. Ocena pracy poszczególnych grup.

VI 2013

9. Omówienie zaprezentowania prac na Szkolnym Festiwalu Nauki.

VI 2013

Dookreśliliśmy zadania, osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania, programy/materiały potrzebne do realizacji zadania, terminy realizacji, sojuszników.

 • Jakie narzędzia TIK wykorzystają uczniowie w projekcie? Do czego one posłużą? Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć? (konsultacje z informatykiem, dostęp do Internetu po lekcjach itp.)

Uczniowie wykorzystają w projekcie takie narzędzia TIK jak graficzne programy komputerowe np. GIMP, Adobe Photoshop, Sumo Paint itp. Komputery, tablety graficzne, tablica multimedialna, visualiser, pletforma e-learningowa Fronter.

 • Jak zamierzasz monitorować pracę uczniów? Czy wykorzystasz do tego TIK? (mail, grupy dyskusyjne, komunikatory, dokumenty Google, platforma edukacyjna…)

Do monitorowania pracy uczniów wykorzystam:

mail, e-learningową platformę edukacyjną Fronter, Facebook, dokumenty Google

 • Czy praca uczniów będzie oceniana? Jeśli tak, to jakie będą kryteria oceny projektu i kiedy uczniowie się z nimi zapoznają (zapoznali)?

Kryteria oceny projektu zostały ustalone na etapie planowania. Ocena projektu obejmuje wykonanie projektu, współpracę zespołu oraz samoocenę indywidualną ucznia.

Oceny dokona nauczyciel, ale uwzględni ocenę koleżeńską uczniów.

 • Kryteria oceny projektu:
 1. Zgodność z tematem;
 2. Sposób prezentacji;
 3. Oryginalność pomysłu;
 4. Zaangażowanie;
 5. Rzeczowość;
 6. Komunikatywność;
 7. Końcowy efekt/estetyka wykonania pracy;

 

 • Umiejętności kluczowe:
 1. Umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się;
 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach;
 3. Umiejętność efektywnego współdziałania w grupie;
 4. Umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
 5. Umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem.
 • Umiejętności myślenia:
 1. Umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji;
 2. Umiejętność oceny i krytycznej refleksji;
 3. Umiejętność twórczego myślenia;
 4. Umiejętność stosowania wiedzy i rozwiązywania rzeczywistych problemów.
Plansza dydaktyczna „Misje pokojowe ONZ” Magdy S.
Plansza dydaktyczna „TERMODYNAMIKA” Julia B. i Paulina P.
Plansza dydaktyczna „Wzory skróconego mnożenia” Marta J. i Dominik W.
Plansza dydaktyczna „Cykl Calvina” Karolina K. 2B
Plansza dydaktyczna „Tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie” Ula K. 1B
Plansza dydaktyczna „Funkcje pojęcia wstępne” Tomasz G. 1C

gru 11

Debata szkolna w LO XV we Wrocławiu

W dniu 11 grudnia w sali komputerowej 126 LO XV we Wrocławiu odbyła się debata nad aktualizacją szkolnego Kodeksu 2.0

6 i 7 godzina lekcyjna klasa 2D (obie grupy) (cała klasa)

Przyjęty w ubiegłych latach Kodeks się sprawdził.

Kiedy i gdzie odbyła się debata?
6 i 7 godzina lekcyjna klasa 2D (obie grupy) (cała klasa) 11 grudnia 2012 r. sala komputerowa 126 LO XV we Wrocławiu.

Ilu nauczycieli i uczniów brało w niej udział? Czy brali w niej udział także nauczyciele nieuczestniczący w programie?
W debacie oprócz mnie uczestniczyła pedagog Pani Justyna Piech-Biedermann.

Jak wyglądały przygotowania do debaty, kto się w nie włączył?
W przygotowania do debaty włączyli się czynnie uczniowie klasy medialnej 2D. Wcześniej odświeżyli wiadomości na temat Kodeksu 2.0 LO XV we Wrocławiu z lat ubiegłych.

Jaką formę przyjęła debata w waszej szkole? Jak zostały podzielone tematy do dyskusji?
Na forum całej klasy uczniowie wraz z nauczycielem zastanawiali się, którymi dziedzinami Kodeksu chcą się zająć.

Uczniowie losowali tematy do dyskusji/punkty Kodeksu 2.0 z roku oprzedniego w dookreślonych wcześniej grupach.

Uczniowie z pomocą nauczyciela dyskutowali nad poprzednimi propozycjami i zastanawiali się, czy wymagają modyfikacji. Nauczyciel stymulował rozmowę, dbał by nie została zdominowana przez kilka osób, namawiał do wspólnego myślenia nad mądrym korzystaniem z TIK w szkole.

W wyniku dyskusji zespoły modyfikowały (lub nie) swoje pierwotne pomysły, a następnie wybrani uczniowie zapisywali zebrane propozycje na tablicy i w komputerze.

Czy skorzystano z zasad wypracowanych w innych szkołach? Jakich?
Nie korzystano z zasad wypracowanych w innych szkołach z uwagi na pracę nad Kodeksem 2.0 w LO XV we Wroclawiu od lat.

Kto zabierał głos? Jak angażowali sie uczniowie, a jak nauczyciele? Jakie poglądy zostały wyrażone? Które punkty Kodeksu okazały się najbardziej kontrowersyjne, a które najmniej? Czy były kwestie sporne? Jakie?
Wspólna rozmowa o sposobie korzystania z TIK w szkole, a także wypracowanie roboczej wersji szkolnego Kodeksu 2.0, która zostanie następnie przedstawiona całej społeczności szkolnej, gronu nauczycielskiemu itp. Uczniowie mieli świadomość, że nie muszą znaleźć odpowiedzi na wszystkie trudne pytania, że ważniejsza jest sama rozmowa. Zostali uprzedzeni, że pomysły, które wypracują będą jeszcze dalej przedmiotem dyskusji nauczycieli oraz „testowania” w II semestrze. Wszyscy zastanawiali się, jak szkoła do tej pory wykorzystuje TIK: co robi dobrze, a co warto zmodyfikować. Rzecznicy zespołów krótko przedstawiali swoje wnioski – „plusy” i „minusy” spisane w komputerach, zostały zebrane przez sekretarza debaty, tak by społeczność szkolna mogła się do nich odnieść w ciągu następnych miesięcy udziału w programie. W krótkiej dyskusji uczestnicy zastanawiali się, czy i jak można te postulaty zrealizować, biorąc pod uwagę aktualne możliwości szkoły i ewentualną perspektywę ich poprawy jak starania o dodatkowe środki, udział szkoły w programach nastawionych na rozwój TIK.

Co zmodyfikowaliśmy?
4. Komunikujmy się!

* Profil „Spotkanie” (komórka). (dodaliśmy jeszcze Profil „Cichy” i Tryb „Samolotowy”)

* Nie używamy sms-ów w kontaktach uczeń-nauczyciel. (zmieniliśmy na używamy sms-ów w kontaktach uczeń-nauczyciel w szczególnych sytuacjach podyktowanych sytuacjami losowymi)

Jak wyglądał moment decyzji o ostatecznym kształcie Kodeksu?
Wszyscy obecni dyskutowali nad zapisami dotyczącymi kolejnych obszarów, zastanawiali się, co wybrać i w jakiej wersji, co pominąć. Ostatecznie poprzez podniesienie ręki zostały przegłosowane poszczególne punkty Kodeksu 2.0 LO XV we Wrocławiu.

Jakie są wnioski na przyszłość?
Kodeks w obecnej formie może być przykładem dobrej praktyki, którą warto pokazać innym placówkom.

Zapoznamy z zasadami Kodeksu wszystkich uczniów i nauczycieli w szkole (nawet jeśli nie biorą udziału w programie) np. poprzez stronę www szkoły.

Dołożymy wszelkich starań aby wszyscy przestrzegali jego zasad.

Mocną stroną naszej szkoły jest jej przyjazny klimat i otwartość na innowacje.

Jesteśmy w sieci szkół wspierających uzdolnienia.

Przekazujemy to innym cyklicznie i systematycznie np. poprzez publikacje w prasie i internecie.

Dodatkowe pytania dla doświadczonych szkół:

Czy przyjęty w ubiegłych latach Kodeks się sprawdził? Jakie zasady można zostawić bez zmian?
Przyjęty w ubiegłych latach Kodeks się sprawdził. Większość zasad można zostawić bez zmian.

Czy Kodeks 2.0 działa i jest przestrzegany? Czy wszystkie zasady są zrozumiałe? Jeśli nie – kto i copowinien zrobić, by to zmienić? Kto będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad? Co zrobimy, żeby Kodeks 2.0 naprawdę regulował działania nauczycieli i uczniów?
Kodeks 2.0 w LO XV we Wrocławiu działa i jest przestrzegany. Wszystkie zasady są zrozumiałe.

Czego brakuje i co warto zmodyfikować? Czy kodeks w obecnej formie może być przykładem dobrej praktyki, którą warto pokazać innym placówkom?
Mamy świadomość, iż jest to kodeks na miarę naszych potrzeb. Chcemy  aby nasz Szkolny „Kodeks 2.0” był otwarty, dynamiczny i łatwy do zmodyfikowania, gdy pojawią się nowe narzędzia TIK i nowe możliwości. Kodeks w obecnej formie może być potencjalnie przykładem dobrej praktyki, którą warto pokazać innym placówkom.

Jak zapoznamy z zasadami Kodeksu wszystkich uczniów i nauczycieli w szkole (nawet jeśli nie biorą udziału w programie). Co zrobimy, żeby wszyscy przestrzegali jego zasad?
Zapoznamy z zasadami Kodeksu wszystkich uczniów i nauczycieli w szkole (nawet jeśli nie biorą udziału w programie) np. poprzez stronę www szkoły czy platformę e-learningową Fronter, Facebook. Dołożymy wszelkich starań aby wszyscy przestrzegali jego zasad.
Co już wiemy i umiemy? Co jest mocną stroną naszej szkoły? Jak przekazać to innym?
Mocną stroną naszej szkoły jest jej przyjazny klimat i otwartość na innowacje.

Jesteśmy w sieci szkół wspierających uzdolnienia.

Przekazujemy to innym cyklicznie i systematycznie np. poprzez publikacje w prasie i internecie.

Zasady pozostawione bez zmian:

1. Ucz i ucz się z TIK!

* Wykorzystujemy narzędzia platformy e-learningowej Fronter LO Nr XV we Wrocławiu do zdalnego nauczania i wdrażania TIK na wszystkich przedmiotach.

2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie.

* Korzystamy ze sprawdzonych, rzetelnych stron WWW.

* Reagujemy na niestosowne zachowanie w Internecie – stosujemy Netykietę.

* Pomagamy ludziom w sieci WWW.

3. Nie kradnij i nie daj się okraść!

* Pilnujemy, aby nasze zdjęcia nie dostały się w niepowołane ręce.

4. Komunikujmy się!

* Komunikujemy się poprzez portale społecznościowe lub e-maile [uczeń-nauczyciel].

* Publikujemy gazetę szkolną na stronie WWW Szkoły.

* Pamiętamy o zasadzie ograniczonego zaufania w komunikacji WWW.

* Publikujemy zdjęcia z uroczystości szkolnych w szkolnej galerii WWW.

* Profil „Spotkanie” (komórka). (dodaliśmy jeszcze Profil „Cichy” i Tryb „Samolotowy”)

* Nie używamy sms-ów w kontaktach uczeń-nauczyciel. (zmieniliśmy na używamy sms-ów w kontaktach uczeń-nauczyciel w szczególnych sytuacjach podyktowanych sytuacjami losowymi)

* Komunikujemy się poprzez dziennik elektroniczny.

* Komunikacja poprzez e-mail.

* Strona internetowa Szkoły powinna zawierać bieżące informacje

o  zastępstwach, plan lekcji, warunki rekrutacji, galerię, wydarzenia, informacje o konkursach, logowanie

do dziennika elektronicznego.

* Strona internetowa Szkoły nie powinna zawierać danych osobowych osób związanych ze szkołą.

* Rodzic pracujący w banku szybciej odbierze e-mail’a niż sms’a.

* Cenzura z poszanowaniem poglądów – cyfrowa gazeta szkolna.

5. Komputery pod ręką!

* W szkole są udostępnione hasła do niektórych sieci Wi-Fi.

* W czasie przerw korzystamy ze szkolnych komputerów pod opieką nauczyciela.

6. Bądź bezpieczny w sieci.

* Nie publikujemy haseł do kont prywatnych.

* Nie udostępniamy danych osobowych [chronimy prywatność].

* Używamy kamer internetowych (zabezpieczają nas przed internetowymi przestępcami).

* Bądź anonimowy w sieci poprzez maskowanie swojego IP, nie umieszczanie danych personalnych.

* Racjonalistycznie nie jesteśmy w stanie w 100% zabezpieczyć się w sieci WWW.

7. Nauczcie tego dorosłych!

Uczniowie LO Nr XV we Wrocławiu opracowali wstępnie szereg planów kursów TIK dla osób starszych (wybierając 10 umiejętności ważnych dla osób starszych). Uczniowie dookreślili jak przełamać barierę wstydu, że młodzi uczą starszych.

Zaproponowane zmiany zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji „Kodeksu 2.0” LO Nr XV we Wrocławiu.

Mamy świadomość, iż jest to kodeks na miarę naszych potrzeb. Chcemy  aby nasz Szkolny „Kodeks 2.0” był otwarty, dynamiczny i łatwy do zmodyfikowania, gdy pojawią się nowe narzędzia TIK i nowe możliwości.

Kodeks 2.0 działa i jest przestrzegany pomyślnie.
Wszystkie zasady są zrozumiałe.
Wszyscy w LO XV we Wrocławiu jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie zasad.
Systematycznie i rzetelnie pracujemy nad tym aby Kodeks 2.0 naprawdę regulował działania nauczycieli i uczniów.

Co zmodyfikowaliśmy?
4. Komunikujmy się!

* Profil „Spotkanie” (komórka). (dodaliśmy jeszcze Profil „Cichy” i Tryb „Samolotowy”)

* Nie używamy sms-ów w kontaktach uczeń-nauczyciel. (zmieniliśmy na używamy sms-ów w kontaktach uczeń-nauczyciel w szczególnych sytuacjach podyktowanych sytuacjami losowymi)

Kodeks w obecnej formie może być przykładem dobrej praktyki, którą warto pokazać innym placówkom.

Zapoznamy z zasadami Kodeksu wszystkich uczniów i nauczycieli w szkole (nawet jeśli nie biorą udziału w programie) np. poprzez stronę www szkoły.

Dołożymy wszelkich starań aby wszyscy przestrzegali jego zasad.

Mocną stroną naszej szkoły jest jej przyjazny klimat i otwartość na innowacje.

Jesteśmy w sieci szkół wspierających uzdolnienia.

Przekazujemy to innym cyklicznie i systematycznie np. poprzez publikacje w prasie i internecie.

lis 19

Kodeks 2.0 w LO XV we Wrocławiu 2011/2012

Aktualna wersja Kodeksu 2.0

Kodeks 2.0 w LO XV we Wrocławiu rok szkolny 2011/2012

1. Ucz i ucz się z TIK!

* Wykorzystujemy narzędzia platformy e-learningowej Fronter LO Nr XV we Wrocławiu do zdalnego nauczania i wdrażania TIK na wszystkich przedmiotach.

2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie.

* Korzystamy ze sprawdzonych, rzetelnych stron WWW.

* Reagujemy na niestosowne zachowanie w Internecie – stosujemy Netykietę.

* Pomagamy ludziom w sieci WWW.

3. Nie kradnij i nie daj się okraść!

* Pilnujemy, aby nasze zdjęcia nie dostały się w niepowołane ręce.

4. Komunikujmy się!

* Komunikujemy się poprzez portale społecznościowe lub e-maile [uczeń-nauczyciel].

* Publikujemy gazetę szkolną na stronie WWW Szkoły.

* Pamiętamy o zasadzie ograniczonego zaufania w komunikacji WWW.

* Publikujemy zdjęcia z uroczystości szkolnych w szkolnej galerii WWW.

* Profil „Spotkanie” (komórka).

* Nie używamy sms-ów w kontaktach uczeń-nauczyciel.

* Komunikujemy się poprzez dziennik elektroniczny.

* Komunikacja poprzez e-mail.

* Strona internetowa Szkoły powinna zawierać bieżące informacje

o  zastępstwach, plan lekcji, warunki rekrutacji, galerię, wydarzenia, informacje o konkursach, logowanie

do dziennika elektronicznego.

* Strona internetowa Szkoły nie powinna zawierać danych osobowych osób związanych ze szkołą.

* Rodzic pracujący w banku szybciej odbierze e-mail’a niż sms’a.

* Cenzura z poszanowaniem poglądów – cyfrowa gazeta szkolna.

5. Komputery pod ręką!

* W szkole są udostępnione hasła do niektórych sieci Wi-Fi.

* W czasie przerw korzystamy ze szkolnych komputerów pod opieką nauczyciela.

6. Bądź bezpieczny w sieci.

* Nie publikujemy haseł do kont prywatnych.

* Nie udostępniamy danych osobowych [chronimy prywatność].

* Używamy kamer internetowych (zabezpieczają nas przed internetowymi przestępcami).

* Bądź anonimowy w sieci poprzez maskowanie swojego IP, nie umieszczanie danych personalnych.

* Racjonalistycznie nie jesteśmy w stanie w 100% zabezpieczyć się w sieci WWW.

7. Nauczcie tego dorosłych!

Uczniowie LO Nr XV we Wrocławiu opracowali wstępnie szereg planów kursów TIK dla osób starszych (wybierając 10 umiejętności ważnych dla osób starszych). Uczniowie dookreślili jak przełamać barierę wstydu, że młodzi uczą starszych.

Zaproponowane zmiany zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji „Kodeksu 2.0” LO Nr XV we Wrocławiu.

Mamy świadomość, iż jest to kodeks na miarę naszych potrzeb. Chcemy  aby nasz Szkolny „Kodeks 2.0” był otwarty, dynamiczny i łatwy do zmodyfikowania, gdy pojawią się nowe narzędzia TIK i nowe możliwości.

css.php