Szkolny Konkurs Rzutu Piłką Lekarską

Kształtowanie zdolności siłowych na lekcji wychowania fizycznego

skanowanie0010

Rys. 1 Rzut piłką lekarską oburącz w tył nad głową

Niezbędny poziom siły mięśniowej to ważny czynnik warunkujący prawidłową budowę ciała i sprawność fizyczną. Zdolność ta uwarunkowana jest wiekiem ćwiczących i ich aktywnością ruchową. Stosowanie dynamicznych ćwiczeń siłowych z piłkami lekarskimi na zajęciach wychowania fizycznego ma na celu ogólne wzmocnienie organizmu dla zapobiegania ewentualnym kontuzjom, a także stworzenie bazy dla późniejszego rozwoju siły.

Uczniowie naszej szkoły ocenili swój poziom siły eksplozywnej kończyn górnych i tułowia na podstawie próby: Rzut piłką lekarską oburącz w tył nad głową rys. 1 (Test sprawności fizycznej dla dzieci i młodzieży Z. Chromińskiego)

Wykonanie: uczeń staje w niewielkim rozkroku, tyłem do kierunku rzutu, pięty tuż przy linii wyrzutu (jednak nie może stać na linii wyrzutu). Po zajęciu miejsca uczeń wykonuje rzut przez głowę. Dla zwiększenia siły wyrzutu uczeń wykonuje półprzysiad z jednoczesnym skłonem w przód i z tej pozycji prostując się oddaje rzut. Przed oddaniem rzutu badany może wykonać swobodne przedmachy. Po wyrzuceniu piłki, kiedy sprzęt straci kontakt z rękami uczeń ma prawo przekroczyć linię rzutów, oddzielającą miejsce rozpoczęcia od pola rzutów.

Bez tytułu

Rys. 2 Schemat rzutni do rzutu piłką lekarską

Pamiętajmy o bezpieczeństwie wszystkich współćwiczących. Przed wykonaniem próby należy wyznaczyć rzutnię (rys. 2) i zapoznać ćwiczących, kiedy mogą przemieszczać się w celu pobrania sprzętu. Długość pola rzutni musi być dostosowana do przewidywanych odległości uzyskiwanych przez uczniów.

Brak jest oficjalnych przepisów dotyczących masy piłki lekarskiej. Z reguły dzieci w wieku 7-10 lat rzucają piłką 1-kilogramową, a wieku 11-15 lat 2-kilogramową. Starsi chłopcy i mężczyźni rzucają piłką 3-kilogramową.

Na jednej z lekcji wychowania fizycznego podczas ćwiczeń z piłkami lekarskim uczniowie zaproponowali stworzenie rankingu osób z najdłuższym rzutem. W rywalizacji o miano najlepiej rzucających piłką lekarską (o wadze 3 kg) uczniów naszej szkoły rywalizowało 94 zawodników. Zwycięzcą okazał się Maciej Grzędziński, uczeń klasy IIIF, który rzucił piłką lekarską na odległość 19,90 m.

DSC_0254

Pozostałe wyniki konkursu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Zasady gry w szachy  można poznać w godzinę.  
Umiejętności i wiedzę zdobywa się latami,

Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali „kącik szachowy”. W hali sportowej I LO zagospodarowali pomieszczenie dla trenerów i sędziów, z którego korzysta się bardzo rzadko w trakcie realizacji zajęć z wf. „Utworzyliśmy dwa stanowiska z zestawem do gry w szachy. Mamy plany, aby w przyszłości zwiększyć możliwość rozgrywania innych gier, też planszowych – dodaje Andrzej Kaszkiel, dyrektor liceum”

DSC_1139-2

Podczas lekcji wychowania fizycznego uczniowie, którzy nie biorą  aktywnie udziału w zajęciach (brak stroju sportowego, niedyspozycja u dziewcząt) mogą skorzystać z możliwości rozegrania partii szachów w kąciku szachowym. Jest to również dobry sposób na zajęcia, gdzie liczebność grup ćwiczebnych jest duża. „Uczniowie z drużyn, którzy nie uczestniczą w grze szkolnej w danym momencie, czekając na swoja kolej, maja możliwość aktywnie spędzić czas  – mówi Marcin Orzechowski, nauczyciel wychowania fizycznego”.

DSC_1150-2

Kącik jest udostępniony w trakcie trwania zajęć szkolnych w ciągu dnia dla wszystkich uczniów, nie tylko tych, którzy przebywają na obiektach sportowych. „Chcemy dla sympatyków tej  królewskiej gry stworzyć miejsce w naszej szkole i umożliwić im możliwość spotkań oraz rozgrywania meczów z najlepszymi – dodaje Tadeusz Hrynaszkiewicz, nauczyciel wychowania fizycznego”.

DSC_1148-2

Poznając tajniki gry i zasady zachowania się podczas partii szachów, uczniowie uczą się logicznego i konstruktywnego myślenia, rozwijają swoją aktywność twórczą, poprawiają pamięć, koncentrację, wyobraźnię przestrzenną i podzielność uwagi. Ponadto kształtują swoją osobowość i wyrabiają pozytywne cechy takie jak: systematyczność, odpowiedzialność za własne decyzje, pracowitość i samodyscyplinę. Uczą się wytrwałości w dążeniu do celu oraz sztuki obiektywnego i analitycznego myślenia.

Gra w szachy, wychowuje, bawi, rozwija zainteresowania, a co najważniejsze sprawia, że uczniowie poprawiają wyniki w nauce!

I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach stale przygotowuje atrakcyjną ofertę rekreacyjną i sportową dla młodzieży. Staramy się, aby zajęcia wf w naszej szkole były ciekawe i przyjemne dla każdego, od których nie trzeba będzie wykręcać się zwolnieniami lekarskimi. Przypominamy, uczniowie nie będą oceniani za  swoją sprawność i osiągnięcia sportowe, lecz za aktywność i pracę, jaką włożą w poprawianie swojej formy.

„Wyprawa – poprawa”. Sprzątanie świata – Suwałki 2015

„Wyprawa – poprawa” – pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata 2015 – Polska. W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracano szczególną uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
20150922_101408-2-1024x576

„Wyprawa – poprawa” – to hasło mówi też o tym, że jesteśmy współodpowiedzialni za miejsce, w którym żyjemy. W tym roku wyjątkowo ku naszemu zdziwieniu zebraliśmy o wiele mniej śmieci niż w ubiegłych latach. Z dumą możemy powiedzieć, że Suwałki stają się coraz czystszym miastem, ponieważ o nie dbamy!