Podsumowanie projektu 20 lat wspólnie – dobry początek

gru
28

28 października 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 odbyła się debata pn. „Łowicz – okiem młodzieży” zorganizowana przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. Była ona efektem udziału młodzieży z ZSP Nr 4 w Łowiczu oraz z ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu  w projekcie „20 lat wspólnie – dobry początek” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, a finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

A tak to się zaczęło……..

17 września 2010 r. grupa uczniów uczestniczyła w warsztacie, prowadzonym przez trenera z Centrum Edukacji Obywatelskiej, który przygotował ich do przeprowadzenia badania dotyczącego wybranych obszarów funkcjonowania Miasta Łowicza. Młodzież miała dwa tygodnie na wykonanie badań.

1 października 2010 r. odbyło się kolejne spotkanie z trenerem podczas którego uczniowie podsumowali efekty swoich badań i sformułowali wstępne postulaty na debatę plenarną. W trakcie spotkania młodzież podzieliła się również zadaniami.

15 października 2010 r. – na kolejnym spotkaniu z trenerem przedstawione zostały przygotowane prezentacje i rekomendacje na debatę plenarną. Omówiono także kwestie zachęcenia mieszkańców, mediów i władz do udziału w debacie, którą ustalono na 28 października 2010 r. na godz. 1200.

A tak wyglądała debata…

Oprócz uczniów z ww. szkół w debacie wzięli udział również uczniowie z I LO w Łowiczu, ZSP Nr 1 w Łowiczu oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Powiatu, w tym: Wicestarosta Łowicki – Pan Bolesław Heichman, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego – Pan Wojciech Miedzianowski, Sekretarz Powiatu Łowickiego – Pani Magdalena Pietrzak, Radny Rady Powiatu Łowickiego i Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu – Pan Zbigniew Kuczyński, Dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury – Pan Maciej Malangiewicz, Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej – Pan Jacek Chołuj, Przewodnicząca Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „Nadzieja”Pani Elżbieta Błaszczyk, przedsiębiorca – Pan Dariusz Karski, przedstawiciel Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Łowiczu – Pan Jacek Rybus oraz Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Lidia Gać
i Lidia Wilk.

Debatę prowadzili uczniowie z ZSP Nr 4 w Łowiczu pod przewodnictwem mgr Janiny Mierzejewskiej – Majcherek – nauczycielki szkoły.

W czasie debaty młodzież zaprezentowała władzom Miasta i Powiatu oraz wszystkim przybyłym wyniki swoich badań i rekomendacje dotyczące komunikacji społecznej i sposobów spędzania wolnego czasu w naszym mieście oraz komunikacji miejskiej i infrastruktury (załączamy prezentację multimedialną DEBATA). W roli dziennikarzy obywatelskich i prezenterów wystąpili: Krzysztof Pikulski, Magda Jabłońska, Ania Szymajda, Magda Kutermankiewicz, Łukasz Wojda, Agata Miszczak i Dominika Graszka.

W czasie dyskusji każdy z zaproszonych gości ustosunkował się do zaprezentowanych wniosków. Przedstawiciele samorządu zwrócili uwagę na słabą komunikację społeczną między nimi a młodzieżą oraz niską aktywność młodych ludzi
w organizacjach pozarządowych.

Wnioskiem kończącym debatę była propozycja utworzenia Łowickiego Forum Samorządów Szkolnych, w skład którego weszliby przedstawiciele poszczególnych szkół, a jego celem byłoby przeprowadzanie wspólnych akcji i zacieśnienie współpracy z samorządem lokalnym. Pomysł uzyskał akceptację wszystkich obecnych.

A takie są efekty debaty……..

Dla młodzieży biorącej w niej udział:

 • wzrost zaufania do przedstawicieli samorządu lokalnego,
 • umiejętność przeprowadzenia badań ankietowych i wywiadów oraz opracowania materiałów statystycznych,
 • umiejętność publicznej prezentacji z wykorzystaniem zasad komunikacji werbalnej
  i niewerbalnej,
 • umiejętność pracy zespołowej i ponoszenia odpowiedzialności za przypisane zadania,
 • wzrost wewnętrznej motywacji do udziału w kolejnych takich przedsięwzięciach.

Dla rozwoju współpracy samorządów szkolnych z samorządem lokalnym
w Łowiczu:

 • propozycja utworzenia Łowickiego Forum Samorządów Szkolnych przekształciła się w realnie działające Łowickie Grono Młodzieży w skład którego wchodzą samorządy młodzieżowe z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego
  i II Liceum Ogólnokształcącego,  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zespołu Szkół Pijarskich,
 • odbyły się spotkania Łowickiego Grona Młodzieży z przedstawicielami samorządu lokalnego w celu określenia płaszczyzn i form współpracy. Więcej konkretów przedstawię po 1 stycznia 2011 r.

Oprócz uczniów z ww. szkół w debacie wzięli udział również uczniowie z I LO w Łowiczu, ZSP Nr 1 w Łowiczu oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Powiatu, w tym: Wicestarosta Łowicki – Pan Bolesław Heichman, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego – Pan Wojciech Miedzianowski, Sekretarz Powiatu Łowickiego – Pani Magdalena Pietrzak, Radny Rady Powiatu Łowickiego i Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu – Pan Zbigniew Kuczyński, Dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury – Pan Maciej Malangiewicz, Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej – Pan Jacek Chołuj, Przewodnicząca Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „Nadzieja”Pani Elżbieta Błaszczyk, przedsiębiorca – Pan Dariusz Karski, przedstawiciel Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim
w Łowiczu – Pan Jacek Rybus oraz Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Lidia Gać
i Lidia Wilk.

Debatę prowadzili uczniowie z ZSP Nr 4 w Łowiczu pod przewodnictwem mgr Janiny Mierzejewskiej – Majcherek – nauczycielki szkoły.

W czasie debaty młodzież zaprezentowała władzom Miasta i Powiatu oraz wszystkim przybyłym wyniki swoich badań i rekomendacje dotyczące komunikacji społecznej i sposobów spędzania wolnego czasu w naszym mieście oraz komunikacji miejskiej i infrastruktury (patrz załączona prezentacja multimedialna). W roli dziennikarzy obywatelskich i prezenterów wystąpili: Krzysztof Pikulski, Magda Jabłońska, Ania Szymajda, Magda Kutermankiewicz, Łukasz Wojda, Agata Miszczak i Dominika Graszka.

W czasie dyskusji każdy z zaproszonych gości ustosunkował się do zaprezentowanych wniosków. Przedstawiciele samorządu zwrócili uwagę na słabą komunikację społeczną między nimi a młodzieżą oraz niską aktywność młodych ludzi
w organizacjach pozarządowych.

Wnioskiem kończącym debatę była propozycja utworzenia Łowickiego Forum Samorządów Szkolnych, w skład którego weszliby przedstawiciele poszczególnych szkół,
a jego celem byłoby przeprowadzanie wspólnych akcji i zacieśnienie współpracy
z samorządem lokalnym. Pomysł uzyskał akceptację wszystkich obecnych.

Relacja z portalu Łowicza

gru
27
Co młodzież może zrobić dla miasta? Co miasto może zrobić dla młodzieży? To główne tematy debaty, przygotowanej przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, która odbyła się wczoraj, 28 października 2010 r., w sali plenarnej obrad Rady Powiatu Łowickiego.
W debacie oprócz licznie przybyłej młodzieży łowickich szkół, uczestniczyli również, zaproszeni na spotkanie, samorządowcy i dyrektorzy jednostek pozarządowych.

Debatę rozpoczęto od prezentacji badań przeprowadzonych przez młodzież i przedstawieniu na jej temat wniosków. Dotyczyły one głównie komunikacji społecznej, sposobów spędzania wolnego czasu w Łowiczu oraz komunikacji i infrastruktury miejskiej. Następnie wyniki badań podsumowywali zaproszeni goście.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że w Łowiczu, w ostatnim czasie, dużo się dzieje. Wiele jednak jest jeszcze do zrobienia i ma się to na uwadze. Nie wszystko jednak, z różnych względów, da się zrobić od razu. Podczas wypowiedzi, szczególnie zwrócono uwagę na poprawę infrastruktury sportowej w mieście, powstanie części rekreacyjnej w parku Błonia i wytyczenie przez teren powiatu łowickiego pierwszego szlaku rowerowego.

Mówiąc o tych przedsięwzięciach, zachęcano młodzież do bardziej aktywnego spędzania czasu w mieście, a przedewszystkim do wykazania się większym zaangażowaniem w rożnego rodzaju przedsięwzięciach.

Efektem końcowym debaty, było wypracowanie wspólnej opinii, że brakuje pomiędzy młodzieżą i samorządem dobrej komunikacji. Przez co młodzież, nie jest dostatecznie poinformowana o rożnych działaniach które mają miejsce w Łowiczu. Winę w tym przypadku należy jednak szukać po obu stronach.

Jednym z działań mających zmienić ten stan rzeczy, ma być zorganizowanie kolejnej debaty z samorządowcami i zwiększenie zaangażowania, w sprawy młodzieży w mieście, samorządów szkolnych.

Debata była efektem finalnym udziału młodzieży ZSP nr 4 i ZSP nr 2 w projekcie „ 20 lat wspólnie – dobry początek” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w warszawie i wspieranym przez Ministerstwo Edukacji narodowej.

Spotkaniu przewodniczyła Janina Mierzejewska-Majcherek, szkolny doradca zawodowy, a także wykładowca podstawy ekonomii, przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie.

Relacja pochodzi ze strony:

http://lowicz.eu/serwis/index.php?id=106&idd=2219

Drugie i trzecie szkolenie

gru
16

Zalety drugiego szkolenia, które wymieniliście:

 • „Przygotowanie planu debaty”
 • „Opracowaliśmy plan naszej debaty”
 • „Poruszenie konkretnych problemów, które posiada miasto i nasze ewentualne pomysły na zniwelowanie tych problemów”
 • „Omówienie konkretnych problemów Łowicza”
 • „Było bardzo miło, sympatycznie, świetnie się bawiłam, praca w grupach”
 • „Dobra atmosfera”
 • „Ciągłe rozmowy, nie było milczenia”
 • „Każdy uczestniczył aktywnie w zajęciach”
 • „Była bardzo miła atmosfera”
 • „Praca w grupach”
 • „Zachęta do konkretnego działania, pomoc w jego realizacji”
 • „Praca w grupach (w tym grupy mieszane – integracja)
 • „Miły sposób prowadzenia szkolenia”
 • „Możliwość rozszerzenia swoich umiejętności, pomoc prowadzących”

A na trzecim:

 • „Wszystko zostało wytłumaczone”
 • „Pomoc w komunikowaniu się”
 • „Ustalenie szczegółowego planu debaty”
 • „Dokładny podział przyszłych obowiązków”
 • „Konkrety”
 • „Największą zaletą szkolenia było to, że każdy mógł powiedzieć, co chciał”
 • „Wszystko zostało objaśnione”
 • „Wszystko zostało wytłumaczone”
 • „Szczegółowo zaplanowaliśmy program debaty. Zajęcia były szczegółowo zaplanowane”
 • „Pobudza integralność”
 • „Każdy mógł wszystko powiedzieć, co chciał”

Pierwsze szkolenie

gru
16

Co wam się podobało?

 • „Była dobra zabawa, było fajnie, dobra atmosfera”
 • „Ciekawe przemiany”
 • „Poznanie nowych ludzi”
 • „Dobra atmosfera”
 • „Dobra atmosfera, dużo nowych wiadomości”
 • „Panowała dobra atmosfera, informacje dostarczane w prosty sposób”
 • „Super atmosfera”
 • „Poznanie nowych wiadomości odnośnie pracy w grupie itp.; luźna atmosfera”
 • „Prosty sposób ich prowadzenia, co pozwoliło na otwartość”
 • „Ciekawe zagadnienia”
 • „Otwartość, jasność”
 • „Dobra atmosfera”
 • „Ogólnie spoko, miła atmosfera, ludzi itp.”
 • „Zapoznanie się ze zdaniem innych na temat problemów miasta”
 • „Ciekawe prowadzenie zajęć”
 • „Poznanie ciekawych ludzi”
 • „Współpraca”
 • „Wymyślenie projektu”
 • „Wymiana poglądów”
 • „Zainteresowanie problematyką wypoczynku w mieście”
 • „Klimat pracy”

Jakie umiejętności lub wiedzę chcielibyście rozwijać na warsztatach:

 • „Coś robić w ruchu”
 • „Kreatywność, umiejętność pracy w zespole”
 • „Komunikacja między nowo poznanymi ludźmi”
 • „Wiedza o kształcie, funkcjach itp. Samorządu terytorialnego”
 • „Kreatywność”
 • „Komunikacja interpersonalna”
 • „Porozumienie się z ludźmi”
 • „Współpraca w grupie”
 • „Umiejętność spojrzenia na problemy poznane na zajęciach w inny sposób”
 • „Dalsza współpraca”
 • „Kontaktowość, wiara w siebie, kreatywność”\
 • „Podziały pracy, graca w grupie”
 • „Praca w grupie, komunikacja z ludźmi”
 • „Wiedza o komunikacji z innymi”
 • „Porozumienie się z ludźmi, lepsze kontakty z rówieśnikami”\
 • „Wiedzę o upodobaniach innych ludzi, o ich potrzebach, pozytywnych i negatywnych opiniach na różne tematy”
 • „Dotyczące wiedzy o społeczeństwie”
 • „Kontakt z innymi ludźmi”
 • „Zgodna z ogólna tematyką projektu”

Podział zadań

gru
16
To zagadnienia, którymi podzieliliście się w czasie pierwszego warsztatu
Prawna sytuacja dotycząca miejsc spędzania wolnego czasu – ZSP nr 2 (lider – Norbert Wróbel. Norbert powinieneś wyznaczyć osobę, która zajmie się blogiem).
Stan miejsc spędzania wolnego czasu wraz z miejscami nieformalnymi – ZSP nr 4 (liderka – Magda Jabłońska – odpowiedzialna też za bloga)
Zainteresowania i potrzeby młodych ludzi – II LO (liderka – Honorata Kwestarz, Agnieszka Łysio – odpowiedzialna za bloga)