Czy symetria jest wszechobecna?

Czy symetria jest wszechobecna?


Tematem naszego projektu jest symetria. Symetria jest to słowo greckie, oznaczające regularny układ, harmonię między częściami całości. Symetrię zaobserwować można w bardzo wielu  dziedzinach życia, na przykład:

w architekturze, w sztuce, w przyrodzie, w rzemiośle, w technice, w geometrii;

Prace nad projektem przebiegały bardzo spokojnie. Uczniowie z zapałem zabrali się do pracy, przygotowywali prezentację oraz inne elementy projektu. Dziewczyny zajęły się stroną artystyczną, natomiast chłopcy przygotowywali część techniczną. Wyszukaliśmy między innymi informacji na temat symetrii w przyrodzie (kwiatki, zwierzątka, krajobrazy),w życiu codziennym (znaki drogowe, loga firm samochodowych, inne przedmioty codziennego użytku). Zorganizowaliśmy również spacer po naszym mieście poszukiwaniu symetrii (symetryczne zabytki, kościoły i inne budowle naszego miasta). Wykonaliśmy również prace plastyczne, zawierające symetrię ( papierowe wycinanki, kleksografy,  swoje loga). Wszystkie prace można było podziwiać w naszej sali matematycznej, a pozostałe zgromadzone materiały przedstawimy w formie albumów, plakatów, fotografii oraz kalendarza.

A oto kilka z nich :

Kleksografy, Nasze Loga, Papierowe Wycinanki