RSS Feed

Październik, 2016

  1. O Europie Północnej…

    Październik 24, 2016 by Aneta Zawistowska

    Uczniowie  klas VI zakończyli realizację przyrodniczego projektu edukacyjnego pt:” Europa Północna kraina fiordów, fieldów, lodu i gejzerów”. Projekt realizowali uczniowie klasy VI a, b  i c. Swoje prace przygotowali zgodnie z prawem autorskim. Na lekcji podsumowującej dokonali prezentacji swoich prac, ciekawie opowiadali o atrakcjach przyrodniczych wybranego kraju Europy Północnej. Prezentacje multimedialne nie oddają całości pracy uczniów, bowiem były tylko dodatkiem do wystąpienia. Niektóre grupy wykorzystały ciekawe narzędzie bardzo ułatwiające pracę w grupie. Swoją pracę wykonały na dysku Google.

    Zapraszam w imieniu autorów prac do ich obejrzenia.

    Dania       Europa Północna – Szwecja        Islandia kraina lodu i gejzerów