FESTIWAL MAP!!!

17 czerwca 2011 autor: morgi6665
2

Witajcie!!!!

Postanowiłyśmy wziąć udział w festiwalu MAP. Mamy nadzieję, że to będzie bardzo dobrze spędzony czas!!!!

Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji

,,Korzyści płynące z członkostwa Polski w UE na przykładzie Gminy Komańcza”, cz.6

14 czerwca 2011 autor: morgi6665
1

Witajcie!

„Dwie Cerkwie – zbliżenie kultur pogranicza Polski i Słowacji”

Gmina Komancza jako partner wiodący współtworzy wraz z Parafią Prawosławną p.w. Opieki matki Bożej w Komańczy i z Obec Haburą projekt „:Dwie Cerkwie”. Jest to inwestycja o charakterze trans granicznym. Pozwala na lepszy rozwój gospodarczy. Opierając  się na dziedzictwie kulturowym Gminy Komańcza i Obec Habury.


Wartość całkowita projektu wynosi  489 159€, z czego 412 385 € jest to  85% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,a pozostałe 72 774 € (15%) stanowi współfinansowanie krajowe wszystkich partnerów łącznie.


Projekt ten obejmuje wspólne działania partnerów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko- słowackiego, ma także na celu podniesienie  świadomości na temat tożsamości kulturowej wśród młodzieży.
Cały projekt podzielony został na cztery etapy, a każdy z etapów posiada określony cel.

Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji

„Polska Prezydencja w UE – szanse…?”

3 czerwca 2011 autor: morgi6665
3

Witajcie!

Dnia 30.05.2011r., trzy z nas wraz z Panią Jolantą Wewiurską i koleżanką, która także prowadzi bloga byłyśmy  na  konferencji dotyczącej Polskiej Prezydencji w UE !. Konferencja odbyła się pod hasłem „Polska Prezydencja w UE – szanse…?”. Na konferencji  swą obecnością zaszczyciła nas Europoseł Elżbieta Łukacijewska.

Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji

Rozkręcamy Prezydencje!

30 maja 2011 autor: morgi6665
1

Witajcie!

Rozkręcamy Polską Prezydencje w UE   w naszej szkole i gminie poprzez zrobienie gazetki w szkole, którą mogą oglądać uczniowie i nauczyciele, a także rodzice, którzy odwiedzają szkołę.Chcemy także by mieszkańcy naszej gminy byli świadomi tego, że nasz kraj będzie przewodził UE dlatego też zaprojektowałyśmy ulotki, które rozdawałyśmy mieszkańcom Gminy Komańcza!

Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji

29 maja 2011 autor: morgi6665
1

Witajcie!

Chciałybyśmy dziś  na blogu zaprezentować  zdjęcia z wycieczki rowerowej po naszej gminie, na którą wybrałyśmy się w piękne i słoneczne czwartkowe popołudnie. Na zdjęciach chciałybyśmy zaprezentować kilka miejsc, których pewnie by nie było gdyby nie środki z  UE.

Dzięki środkom z UE dzieci w każdej gminnej miejscowości mogą bawić  się na placach zabaw.

Dzięki środkom z UE możemy także korzystać  z Rzepedzkiego Ośrodka Kultury!

Mieszkańcy Gminy Komańcza dzięki funduszom pozyskanym z UE mogą korzystać z Ośroka Zdrowia.

Dzięki środkom jakie udało pozyskać się z UE możemy jeździć po nowych drogach,parkować na nowych parkingach oraz korzystać z nowego oświetlenia ulicznego!

 

Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji

Czym jest Prezydencja?

22 maja 2011 autor: morgi6665
4

Prezydencja to sześć miesięcy w którym  dane państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje Prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój,integrację oraz bezpieczeństwo.

Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji

„Korzyści płynące z członkostwa Polski w UE na przykładzie Gminy Komańcza”,cz.5

21 maja 2011 autor: morgi6665
0

Witajcie!

Dziś chciałybyśmy omówić  kolejny projekt:

”Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy”.

Projekt ten został zrealizowany przez władze gminy w celu zapewnienia prawidłowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gminy Komańcza, w okresie lipiec-październik 2006r., została dokonana rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Komańczy. Projekt został zrealizowany przy udziale środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, całkowity koszt projektu wyniósł: 820 664,70 PLN; w tym: zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny na sumę 118 787,81 PLN oraz wykonano roboty budowlano-montażowe na łączną wartość 661 077,09 PLN. Pozostałe środki wydatkowano na dokumentację oraz nadzór budowlany.
Projekt ten był współfinansowany z trzech źródeł: Unii Europejskiej – 615 498 PLN, budżet Państwa        – 82 066 PLN oraz środki własne gminy – 123 099 PLN.

W ramach projektu dokonano termomodernizacji ośrodka zdrowia oraz przystosowano go dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie platformy dla niepełnosprawnych i windy, przebudowano gabinety lekarskie, zabiegowe, sanitariat oraz ciągi komunikacyjne. Dzięki tym działaniom poprawiono warunki wykonywania usług medycznych oraz zwiększono świadczenia  w dziale elektroterapii oraz rehabilitacji.

A oto kilka zdjęć zmodernizowanego ośrodka :

Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji

Dzień Języków Obcych w naszej szkole!

18 maja 2011 autor: morgi6665
3

Witajcie!

Dziś  w amfiteatrze przy Rzepedzkim Ośrodku Kultury  odbył się dzień języków obcych,którego głównym organizatorem był nauczycielka języka angielskiego w zorganizowaniu całej imprezy, pomagali jej także nauczyciele innych języków obcych w naszej szkole. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz zaproszeni goście i uczniowie innych szkół  mogli obejrzeć przedstawienie w języku angielskim,, Książę  Zigfrid”.

Po zakończeniu przedstawienia w języku angielskim odbyło się przedstawienie  w języku rosyjskim ,,Rzepka”, a następnie została zaśpiewana piosenka ,,Kanikuły” i odbyło się kilka zabaw m.in Bezludna wyspa.Na koniec nauczyciel języka ukraińskiego wraz  z uczniami zaprezentował ,,Alicję w Krainie Czarów”                         

Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji

,,Korzyści płynące z członkostwa Polski w UE na przykładzie Gminy Komańcza”,cz.4

15 maja 2011 autor: morgi6665
3

Witajcie!

Dziś chciałybyśmy omówić kolejny projekt, który udało się zrealizowac dzięki środkom  z UE w naszej  gminie.

Kapitał Ludzki-Narodowa Strategia Spójności ,,Czas  na aktywność w Gminie Komańcza.

Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności „Czas na aktywność w Gminie Komańcza” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez GOPS Komańcza z myślą o ludziach. Są to działania mające na celu wsparcie osób bezrobotnych, a także pobudzenie do działania poprzez wprowadzenie zmian w swoim dotychczasowym życiu. Służą temu szkolenia i treningi proaktywności oraz kursy zawodowe. Są to na przykład :

  1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych ( komunikacja międzyludzka, otwartość na zmiany ),
  2. Trening adaptacyjny ( przystosowanie do obecnej rzeczywistości ),
  3. Warsztaty aktywizacji zawodowej ( efektywne poszukiwania pracy ),
  4. Budowanie relacji rodzinnych ( wychowywanie dzieci, autorytet rodzicielski, porady psychologa ),
  5. Kurs pierwszej pomocy,
  6. Kursy zawodowe.

W 2010 roku, do projektu tego, który trwał pół roku, przystąpiło 9 osób.

Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji

,,Korzyści płynące z członkostwa Polski w UE na przykładzie Gminy Komańcza”,cz.3

14 maja 2011 autor: morgi6665
0

Witajcie!

Dziś chcemy napisać na naszym blogu  o kolejnych dofinansowaniach z UE dla naszej gminy dzięki,którym  tym razem udało poprawić się stan naszych dróg!

Dobry stan dróg, poprawia kondycję naszych nóg!!!!
Chciałybyśmy omówić jak zmienił się stan dróg w Gminie Komańcza dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. DROGI- w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić sprawne przemieszczanie się bez dobrych dróg, dzieki inwestycjom z Unii Europejskiej w naszej gminie zostało przebudowanych wiele dróg m.in. w  Rzepedzi, Komańczy, Nowym Łupkowie. Duża część środków na projekt „;Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza”, pochodzi z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Na przebudowę dróg w ramach tego programu nasza gmina otrzymała 453 624,89 zł. Gdyby nie dotacje unijne nasze drogi być może nadal wyglądałyby tak:  

Dzięki modernizacjom przeprowadzonym w ostatnich latach większość dróg w naszej gminie wygląda tak:

Kategoria: Młodzi Aktywiści Prezydencji
css.php