Nareszcie dostaliśmy odpowiedź…

… na nasze podanie o próg  zwalniający.

Usłyszeliśmy ją z ust samego dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku na  spotkaniu z w szkole . Dyrektor  wraz ze swoim zastępcą wyjaśnili nam powody dla których niemożliwe jest zainstalowanie progu, akurat w tej części drogi. W zamian zobowiązali się do ustawienia barierek wzdłuż budynku szkoły oraz przedłużenie chodnika w najbardziej niebezpiecznym miejscu w okolicy szkoły. Tyle zrobiliśmy dla poprawy bezpieczeństwa, ale największy wpływ na jego wzrost mają kierowcy: nasi rodzice, sąsiedzi którzy przejeżdżają koło naszej szkoły, apelujemy więc ZWOLNIJCIE!!!!!

spotkanie z

Grupa „A”

NARESZCIE ZDJĘCIE GRUPY A!!!!!

Od lewej: Anna Matelak, Kamil Urbanowicz, Hubert Kozacz, Daniel Brodowski(walet), Krystian Bierć.

Skan

Na dole przedstawiamy skan prośby o próg zwalniajacy.

Współpraca z policją

Udało nam się obserwować pracę policjantów mierzących prędkość samochodów. „Radar” należy skierować na tablicę rejestracyjną pojazdu i nacisnąć przycisk. Na wyświetlaczu pojawia się odległość czas oraz prędkość samochodu. Każdy z nas wykonał taki pomiar dzięki życzliwości policjantów z Giżycka.   

Wyniki parcy naszych grup :)

Ta tajemnicza tabelka na dole to prędkość w metrach na sekundę oraz w kilometrach na godzinę

Nr  Samochodów s (m) t(s) v= s/t (m/s) v (km/h)
1 37.5 3.2 11.7 42.1
2 37.5 3.9 9.6 34.5
3 37.5 2.9 12.9 46.4
4 37.5 3.6 10.4 37.4
5 37.5 4.03 9.3 33.4
6 37.5 6 6.2 22.5
7 37.5 3.5 10.7 38.5
8 37.5 2.8 13.3 47.3
9 37.5 3.8 9.8 35.4
10 37.5 2.7 13.8 49.6
11 37.5 2.8 13.3 47.8
12 37.5 6.4 5.8 23

 Umieszczone w tabelce wyniki pomiarów prędkości dowodzą że kierowcy przed szkołą jeżdzą za szybko.

Postanowiliśmy wysłać prośbe o próg zwalniający.

Mieliśmy problem z ustaleniem zarządcy drogi, ale pomogli nam rodzice Dawida ;]

Grupa „B”

Od lewej: Hubert Sudnik, Adrian Rosiński, Anna Matyszkiel, Marta Jakubiak

Grupa „C”

Od lewej: Piotr Wilgocki, Dawid Gaworski, Natalia Zambel, Paulina Czetyrbok i nieobecna Natalia Ramsz