„Lepszy Internet zależy od Ciebie”!


SONY DSCIMG_2017SONY DSCDSC_0148IMG_0141IMG_0180IMG_0183

SONY DSCSONY DSCSONY DSC456     

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to kolejna kampania zorganizowana w naszej szkole. Odbywa się co roku, angażuje w działanie całą społeczność Gimnazjum  i propaguje działania na rzecz bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku wpisuje się w szczególny sposób w realizację priorytetów MEN: cyberprzemocy i uzależnienia od Internetu. Realizacja kampanii pod hasłem: „Lepszy internet zależy od Ciebie!” zaczęła się od połowy października wyborem tematów do realizacji na lekcjach, potem poszukiwaniem i doborem materiałów, następnie opracowaniem terminów działań i przydziału zadań dla klas. Konkretna praca tydzień po tygodniu, wielkość i złożoność problemów ogromna  i niestety  bardzo mało czasu. Prawda jest taka, że  spakowanie wiedzy z danego obszaru w  tzw. pigułkę i realizacja w ciągu 40 minut  na informatyce, wos, jezyku polskim, muzyce czy godzinie wychowawczej- to działanie warte podkreślenia przy tak ogromnym obszarze tematycznym! Do tego trzeba dodać opracowanie scenariusza akcję plakatową, ankietę badawczą, dobrać odpowiednie materiały audio-video, by finał w ostatki w sposób atrakcyjny podsumował całokształt działań.

W tematyce prowadzonych zajęć na różnych przedmiotach pojawił się min. problem netykiety, hejtu, cyberprzemocy, uzależnieniach. Mówiliśmy także o otwartych zasobach w Internecie oraz  bezpieczeństwie w sieci i prawie autorskim. Wykorzystane zostały materiały dla poziomu gimnazjum zawarte na stronie s@ferinternet.pl oraz ceo.org.pl, ponieważ poruszana problematyka dawała szanse na poprowadzenie całej lekcji wg scenariusza, ale i wplecenia wybranego fragmentu filmu bądź prezentacji do toku lekcji. Do tego na finał akcja plakatowa przygotowana przez klasy I, która uzupełniała w-w obszary, dowcipny scenariusz  w 3 scenach realizowany przez uczniów z klas I i II  z muzyką „Gwiezdnych Wojen”, wyniki ankiety przeprowadzone w klasach II i III no i roboty, maszyny oraz urządzenia z każdej klasy tańczące do scratchowej animacji w Dniu Bezpiecznego Internetu przygotowane przez klasy III! Czy to mało, by temat kampanii aktywnie i twórczo połączył młodych? Naszym zdaniem to w sam raz, biorąc pod uwagę wiele czynników pomagających i utrudniających działania. To, że całokształt działań został podsumowany w lutym, nie oznacza, ze został zamknięty. Nie ma takiej możliwości, bo w  związku z szybkim rozwojem nowych technologii, prawnych uwarunkowań zmienia się charakter i sposób komunikacji w sieci. Rola poszczególnych narzędzi i usług, z których korzystamy nabiera innego znaczenia, bardzo wyraźnie pokazały to wyniki  przeprowadzonej  w klasach II i III ankiety. To co ważne i bezdyskusyjne to fakt, ze musimy kontrolować swój czas jaki przeznaczamy na surfowanie po Internecie, musimy zadbać o nasz język i prywatność. I to co najważniejsze – budować relacje  z ludźmi w świecie realnym, a nie wirtualnym!