Relacja z realizacji projektu edukacyjnego

W ramach programu   „Włącz się. Młodzi i media”

I. DANE O SZKOLE

1. Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych

2. Sienkiewicza 1, 62 – 600 Koło

3. Wielkopolska

 

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: TOLERANCJA MA WIELE TWARZY.  „DZIEŃ INTEGRACJI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

Forma realizacji: zorganizowanie imprezy integracyjnej o charakterze muzyczno – sportowym, zrealizowanie filmu i zredagowanie reportażu o wydarzeniu.

Imię i nazwisko opiekuna projektu: Monika Dudek

Imiona i nazwiska uczniów – uczestników projektu:

Klasa 1 TOT – Natalia Olczak, Karolina Brudnicka, Beata Kreczmer, Nikola Kaźmierczak, Julia Łucka, Marta Kamyszek, Aleksandra Wojciechowska, Anna Zakrocka

Klasa 2 LO – Barbara Łazarczyk, Marta Wiśniewska, Natalia Olasińska, Aleksandra Morawska, Kinga Blumensztajn, Karolina Trafna

 

Cel projektu:

Młodzież ZSEA w roku szkolnym postanowiła przygotować kampanię społeczną uwrażliwiającą społeczeństwo na problemy osób niepełnosprawnych.

 

Działania młodzieży zrealizowane w ramach projektu:

 1. Przeprowadzenie lekcji poświęconych zaangażowaniu w problemy społeczne, przekazom medialnym, etyce dziennikarskiej.
 2. Zaprojektowanie, założenie bloga o nazwie „Medialnie – Genialnie” na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej http:/blogiceo.nq.pl/medialniegenialnie/
 3. Aktualizowanie bloga, redagowanie artykułów z życia szkoły.
 4. Zaangażowanie do współpracy przy wydarzeniu „DZIEŃ INTEGRACJI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI” Panią pedagog Elżbietę Molicką.
 5. Zacieśnienie współpracy z Kolskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „SPRAWNI INACZEJ” oraz ze „SPECJALNYM OŚRODKIEM SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W KOLE”.
 6. Wizyta w Kolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” – nagranie zajęć integracyjnych z udziałem podopiecznych i opiekunów ośrodka oraz koordynatora projektu pani Moniki Dudek i młodzieży zaangażowanej w projekt.
 7. Przygotowanie scenariusza wydarzenia o charakterze  muzyczno – sportowym „DZIEŃ INTEGRACJI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI” , które zostało zrealizowane 10.04.2015 roku.
 8. Zorganizowanie imprezy „DZIEŃ INTEGRACJI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI”, do której został zaangażowany wolontariat i młodzież ZSEA.
 9. Upowszechnienie projektu i naszych działań w lokalnych mediach, także poprzez udzielenie wywiadu.

http://kolo.naszemiasto.pl/artykul/zsea-w-kole-dzien-integracji-z-osobami-niepelnosprawnymi,3344457,gal,t,id,tm.html

http://www.e-kolo.pl/news.php?page=7&news=&topic=1

https://www.youtube.com/watch?v=s1e-jZROHwI

 1. Nagranie i fotografowanie wydarzenia „DZIEŃ INTEGRACJI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI” .
 2. Montaż filmu – reportażu.
 3. Zredagowanie relacji z pracy w projekcie i umieszczenie jej na blogu http://blogiceo.nq.pl/medialniegenialnie/ 
 4. Uzyskanie akceptacji od obu ośrodków publikacji filmu i reportażu  na stronach internetowych WWW.edutube.pl, WWW.ekonomikolo.pl
 5. Opublikowanie działań w ramach projektu na stronie WWW.edutube.pl, WWW.ekonomikolo.pl
 6. Efekty naszej pracy zaprezentowałyśmy uczniom i nauczycielom ZSEA. Spotkaliśmy się z przyjaznym przyjęciem.
 7. Wnioski – efekty współpracy:
 • Uczestniczki projektu nauczyły się kreatywnej pracy w grupie.
 • Młodzież potrafi tworzyć własne artykuły prasowe, reportaże filmowe i prasowe.
 • Uczennice widzą konieczność uwrażliwiania społeczeństwa na problemy słabszych.
 • Młodzież ZSEA zaangażowała się w prace nad scenariuszem zabawy integracyjnej i zacieśniła współpracę z koordynatorem projektu panią Moniką Dudek, panią pedagog Elżbietą Molicką oraz z Kolskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „SPRAWNI INACZEJ” i  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole.
 • Uczniowie ZSEA poznali metody pracy z osobami niepełnosprawnymi podczas integracyjnych zajęć w ośrodkach i imprezy integracyjnej.
 • Młodzież wykorzystała z powodzeniem w swojej pracy wszystkie dostępne im technologie informacyjne i komunikacyjne.
 • Uczennice rozpoznają środki manipulacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywane w mediach.

17. Spostrzeżenia uczniów  po realizacji projektu.

Dzięki realizacji projektu „MŁODZI I MEDIA” podęłyśmy  się współpracy z osobami niepełnosprawnymi, co umożliwiło nam poznanie szeroko rozumianego wolontariatu na wielu płaszczyznach.

 •  Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie zaangażowała się do współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
 •   Udało nam się stworzyć silną, bezpieczną i trwałą więź pomiędzy uczestnikami.
 •   Dzięki współpracy ukształtowałyśmy jeszcze silniejszą wrażliwość na potrzeby innych, otaczających nas ludzi.
 •   Promowałyśmy równość szans ludzkich w życiu naszej społeczności.
 •   Nauczyłyśmy się lepszego porozumiewania się z innymi ludźmi, stawania się bardziej otwartym na innych, akceptowania ich wad, chorób, inność, ,poznawania i rozwiązywania problemów i barier.
 •  Promowałyśmy pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej.
 •  Propagowałyśmy równość wszystkich ludzi wobec świata.
 •   Dowiedziałyśmy się, że naszemu światu daleko jest do idealnego i należy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby zmieniać go na lepszy i budować coraz to silniejsze, pozytywne więzi międzyludzkie.