grabski1grabski2heerb

”Ekonomik” to szkoła z długoletnią tradycją. Powstała w roku 1947 pod nazwą Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe w Kole. Na przestrzeni lat ulegała kolejnym przekształceniom w Technikum Handlowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne. 18 września 1992 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Patronów Szkoły, na których wybrano Stanisława i Władysława Grabskich – braci będących w okresie XX-lecia międzywojennego znaczącymi ekonomistami. Wreszcie przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego spowodowały zmianę nazwy na Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich, która obowiązuje od 01 września 2002 roku.

Obecnie szkoła posiada:

TECHNIKUM

  • Technik Ekonomista
  • Technik Geodeta
  • Technik Obsługi Turystycznej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

  • Profil europejski
  • Profil prozdrowotny
  • Profil usportowiony – prozdrowotny
  • Profil prozdrowotny – ratownictwo medyczne
  • Profil europejsko – medialny z elementami dziennikarstwa