”Każdy z nas jest in­ny. Każdy ma swo­je doświad­cze­nia życiowe. Więc nie ob­rażaj­my in­nych o to ja­kie mają zda­nia w ok­reślo­nym te­macie. Spróbuj­my naj­pierw zro­zumieć dlacze­go tak myśli, po­tem wy­mień się swoim zda­niem. Jeżeli z czymś się nie zgadzasz, nie wy­buchaj gniewem. Jeżeli jes­teś pe­wien że ta oso­ba żle myśli spróbuj mu to udo­wod­nić, ale nie narzu­caj. Pa­miętaj­cie, każdy z nas jest in­ny i ma in­ne doświad­cze­nia życiowe. To spra­wia że ma­my od­mien­ne zda­nia w ok­reślo­nych te­matach. Przez to mu­simy się nau­czyć cze­goś co na­zywa­my to­leran­cją i sza­cun­kiem. Jeżeli nau­czy­my się te­go będziemy lep­si.”                                                      

 Źródło: http://szukaj.cytaty.info/mysli/obra%C5%BCa%C4%87-5.htm

Dnia 10 kwietnia 2015 roku w ZSEA w Kole w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Włącz się. Młodzi i media” uczniowie wspólnie z opiekunem Moniką Dudek zorganizowali  spotkanie o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych z Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Mikołaja w Kole. Młodzież  Ekonomika przygotowała dla zaproszonych gości zabawy o charakterze sportowo-artystycznym.

Przed rozpoczęciem spotkania nasze niezastąpione opiekunki pani profesor Elżbieta Molicka i pani profesor Monika Dudek udzieliły krótkiego wywiadu lokalnym mediom na temat naszego przedsięwzięcia. A o to link do owoców pracy naszych lokalnych mediów:

http://www.e-kolo.pl/news.php?id=7972

       DSC_2342

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od przywitania przybyłych do naszej placówki gości, a uczyniły to dwie wspaniałe konferansjerki Julia Kos ( dodam tylko, że Julia jest jednocześnie jest przewodniczącą naszej szkoły) oraz Aleksandra Kacperska.

Następnie głos zabrały : pani wicedyrektor Magdalena Przybylska, pani pedagog Elżbieta Molicka, oraz nasza wspaniała opiekunka pani profesor Monika Dudek , bez których pomocy i wsparcia dzień ten nie mógłby się odbyć.

DSC_2366

Po krótkiej części oficjalnej grupa wybranych wcześniej uczniów Ekonomika zaprezentowała wszystkim układ tańca belgijskiego, który przygotowali na tę okazję.

DSC_2375      DSC_2380

Następnie każdy z tańczących uczniów z naszej szkoły zaprosił do tańca po jednej osobie niepełnosprawnej, bądź jej opiekuna z widowni, aby pokazać podstawowy krok tego tańca.  Gdy większość go opanowała podzieliliśmy się na dwa rzędy gdzie pod okiem naszej wspaniałej wuefistki pani profesor Joanny Spławskiej wspólnie jeszcze raz „na sucho” przećwiczyliśmy układ tańca.

DSC_2404

Następnie wszyscy, którzy mogli odtańczyli wspólnie z wolontariuszami układ tańca belgijskiego.

DSC_2413    DSC_2422

Niestety nie wszyscy mogli uczestniczyć w tym tańcu, jednakże nasi wolontariusze nie zapomnieli o nich i zapewnili im w tym czasie inną rozrywkę.

Następnie odbył się pokaz kapeluszy przygotowanych przez chętnych uczniów naszej szkoły, natomiast modelami zostali chętni zaproszeni do nas goście, których wspierali wolontariusze.

Nagrodą za najlepiej zaprezentowany kapelusz była mała sesja zdjęciowa. Osobę, która najlepiej zaprezentowała kapelusz  wybierała publiczność poprzez najgłośniejsze bicie braw.  Zwyciężczyni gratulujemy!

Następnie podzieliliśmy się na 8 grup, po 4 osoby z naszych gości oraz 2-3 wolontariuszy i przystąpiliśmy do kilku konkurencji. Na pierwszy ogień poszła konkurencja z balonami.  Polegała ona na tym, że z kilku worków wysypaliśmy przygotowane wcześniej balony na środek sali, a następnie na nasza komendę każda z drużyn w ciągu jednej minuty musiała zebrać jak najwięcej balonów i zebrać je w wybranym przez drużynę miejscu. W tej konkurencji mieliśmy sporo remisów. Największą liczbą balonów okazała się 23.

DSC_2478     DSC_2483

Kolejnym etapem naszego spotkania było wspólne odśpiewanie piosenki. Nasi goście wybrali piosenkę z repertuaru zespołu Masters pt. „Żono moja”. Co sprawiło, że impreza rozkręciła się na całego.

Niestety z powodu ograniczonego zasobu czasu kilka konkurencji musiało odbyć się równolegle. A były to miedzy innymi konkurencję sportowe takie jak: bieg slalomem na czas z piłką do piłki nożnej pomiędzy pachołkami, rzuty piłką do kosza, rzuty do celu oraz wspólna gra zespołowa z piłeczkami.

Również i dusze artystyczne mogły znaleźć coś dla siebie: za pomocą kredek, bibuły, kleju oraz plasteliny mięli  przedstawić wiosnę. Do wyboru mieli kartkę formatu A3  lub szklany słoik.

Wspólny taniec belgijski tak się wszystkim spodobał, że postanowiliśmy ponownie zatańczyć go pod koniec trwania konkurencji.

Duża część wolontariuszy wyszła na środek sali do mikrofonów, gdzie postanowili zaśpiewać dla gości piosenkę z przesłaniem do zorganizowanego nas dnia z repertuaru zespołu Feel pt.”Pokaż na co cię stać”.

DSC_2624        DSC_2625

A o to niektóre efekty pracy  naszych artystów:

DSC_2630         DSC_2668

Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.  A o to i one:

DSC_2737

Podsumowując gorąco pragnę podziękować wszystkim uczestnikom i organizatorom, ponieważ bez was i wszej pracy oraz zaangażowania dzień integracji nie miałby szans na tak ogromny sukces. Dziękujemy!

Na zakończenie pragnę dorzucić od siebie fragment tekstu jednego z moich ulubionych utworów autorstwa Stanisława Soyki pt.”Tolerancja”. Mam nadzieję, że wzbudzi ona do refleksji choć paru czytelników nad swoim życiem, zachowaniem i wartościami, którymi przekazujemy od siebie innym ludziom, tak jak wielokrotnie miało to miejsce w moim dotychczasowym życiu.

„Na miły Bóg, 
Życie nie tylko po to jest, by brać 
Życie nie po to, by bezczynnie trwać 
I aby żyć siebie samego trzeba dać”

YouTube Preview Image

*Z uwagi na ustawę o publikacji wizerunku nie mogliśmy umieścić tutaj wszystkich przygotowanych wcześniej zdjęć i materiałów filmowych. Dlatego też zostaną one umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły (zgoda na publikację tylko na stronie Ekonomika), a link do nich zostanie umieszczony na naszym blogu oraz na stronie edutube.pl.

Artykuł przygotowała Aleksandra Morawska.