Lokalna Akcja Społeczna – „Organizacja Powiatowego Przeglądu Form Tanecznych”

Można śmiało powiedzieć, że Gimnazjum w Topoli Królewskiej jest szkołą roztańczoną. Jako jedna z nielicznych szkół gimnazjalnych w powiecie bardzo duży nacisk kładzie na taniec i różne formy ruchowe przy muzyce. Dowodem na to są coroczne osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów i absolwentów. Od kilku lat nauczyciele wychowania fizycznego są organizatorami konkursów tańca w szkole ale również uczestniczymy w imprezach organizowanych przez inne szkoły w powiecie.

W piątek 15 maja w nasze gimnazjum przy współudziale rodziców było organizatorem Powiatowego Przeglądu Form Tanecznych. Oprócz młodzieży z naszej szkoły do udziały w konkursie zgłosiły się również: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Grodzkiej, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum z Grabowa oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Łęczycy. Młodzież mogła zaprezentować się w występach solowych, duetach oraz w formacjach od czterech osób wzwyż. Ocenie podlegały: technika taneczna, dobór muzyki oraz repertuaru, synchronizacja, opracowanie choreograficzne, dobór strojów i rekwizytów, muzykalność, ogólne wrażenie artystyczne.

Oceny wszystkich układów tanecznych dokonywało jury w składzie: reprezentantka rodziców i władz samorządowych  oraz opiekunowie przybyłych grup.

Występy były niezwykle różnorodne. Od zumby, tańców latino, disco, przez taniec nowoczesny, folkowy po klasyczny a nawet taniec brzucha. Można było również dostrzec fragmenty musicalowe oraz elementy gry aktorskiej! Dobór strojów i rekwizytów dodawał uczniowskim występom oryginalności i atrakcyjności.

Ważnym elementem organizacyjnym tej imprezy było współdziałanie różnych organów szkoły, środowiska lokalnego, rodziców i władz gminy. Nauczyciele wychowania fizycznego przy organizacji mieli wsparcie Dyrektora szkoły (otwarcie uroczystości, wręczenie nagród), Samorządu Uczniowskiego (prowadzenie imprezy, dekoracja Sali) , rodziców (przygotowanie poczęstunku). Władze samorządowe w Osobie Wójta Gminy Łęczyca przyznały na organizację i nagrody środki finansowe.

DSC_0236 DSC_0237 DSC_0262 DSC_0269 DSC_0282 DSC_0306 DSC_0335 DSC_0351 DSC_0365 DSC_0376 DSC_0405 DSC_0441 DSC_0497 DSC_0498

REALIZACJA ZADANIA – PROJEKT EDUKACYJNY WF

Z naszych doświadczeń wynika że projekt edukacyjny z wychowania fizycznego jest jedną z najlepszych form edukacyjnych aktywizujących uczniów. Oprócz walorów edukacyjnych i wychowawczych w naturalny sposób zachęca uczniów do podejmowania ról organizatora i animatora.

Uczniowie klasy IIB byli w tym roku szkolnym organizatorem Mistrzostw Szkoły w Halowej Piłce Nożnej, w ramach projektu edukacyjnego – „Organizujemy zawody sportowe”. Projekt realizowany był pod opieką p. Marcina Banasiaka i realizowało go 5 uczniów.

Prace w ramach projektu zaplanowaliśmy w 4 etapach:

1. Zaplanowanie organizacji zawodów, podział obowiązków i przydział funkcji.

2. Przygotowanie organizacyjne – przygotowanie zasad, ogłoszenia, zgłoszeń drużyn, pozwoleń od rodziców, losowania itp.

3. Przygotowanie praktyczne – przepisy gry, przygotowanie do pełnienia funkcji sędziego, przygotowanie do prowadzenia protokołu zawodów.

4. Przeprowadzenie zawodów.

Efektem finalnym projektu był udział 10 drużyn – reprezentantów klas w Mistrzostwach. Łącznie w zawodach przeprowadzonych w 3 sobotnie przedpołudnia wzięło udział ok. 70 osób!

Jak zwykle najwięcej trudności sprawiło sędziowanie, a kolejni uczniowie mieli okazję przekonać się jak bardzo jest to trudna i niewdzięczna funkcja. Mając okazję praktycznych doświadczeń, zrozumieli jak duża presja spoczywa na sędzi i  jak ważne w tym jest zachowanie poszczególnych zawodników – tym razem ich rówieśników i kolegów. Bardzo ważne jest tutaj przygotowanie przed zawodami – pełnienie funkcji sędziego podczas zajęć wychowania fizycznego. Niezbędne okazuje się również wsparcie nauczyciela nadzorującego projekt np. w postaci interwencji w najbardziej krytycznych momentach.

Ponadto uczniowie musieli wnikliwie przeanalizować przepisy gry zasady prowadzenia zawodów, na które do tej pory nie zwracali uwagi.

Zmaganiom towarzyszyły wielkie emocje, również na trybunach. Sytuacja w meczach bardzo dynamicznie się zmieniała, często w ostatniej chwili. Był smak sukcesu i porażki. W finale była również pozytywna atmosfera, na czym zależało najbardziej nauczycielom wychowania fizycznego.

Cały projekt w ocenie nauczyciela nadzorującego grupę projektową był bardzo udany. Wielu uczniów miało możliwość spędzenia aktywnie kilku sobót, przeżywając sportowe emocje które mocno kształtują charakter. Uczniowie realizujący projekt nauczyli się wielu zagadnień organizacyjnych i praktycznych w dziedzinie organizacji aktywności sportowej. Byli postawieni w sytuacji wymagających od nich dużej odpowiedzialności. Wystąpiło wiele akcentów wychowawczych które bardzo pozytywnie wpłynęły na wiele osób, czego przykładem było nasze profesjonalne i utrzymane w duchu zdrowej rywalizacji zachowanie podczas późniejszych zmagań międzyszkolnych. Wyraźnym sukcesem była zmiana zachowania uczniów w postawie wobec sędziów, przeciwników, wobec przeżywania własnej porażki i sukcesu, a także w ceremoniale zawodów sportowych zwłaszcza po meczach.

W przyszłości zamierzamy skupić się również na tym, aby uczniowie choć w części mieli okazję czuć wsparcie i zainteresowanie swoich rodziców. Marzymy aby w przyszłości rodzice nie tylko ograniczali się do „wysadzenia” dziecka przed szkołą, ale dali mu okazję do pokazania swoich umiejętności, zainteresowań i razem z nim to przeżywali, dając w ten sposób wsparcie również naszym działaniom.DSC09726 DSC09691 DSC09692 DSC09721

 

Planowanie LAS

W ramach Lokalnej Akcji Sportowej zaplanowaliśmy organizację i przeprowadzenie Powiatowego Przeglądu Różnych Form Tanecznych.  Impreza ma na celu popularyzację różnych form tańca w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych  Powiatu Łęczyckiego. W organizację zamierzamy zaangażować młodzież, nauczycieli, Dyrekcję szkoły oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego, i Domu Kultury i Urzędu Gminy w Łęczycy.

W Przeglądzie będą mogli brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich w  różnych kategoriach – soliści, duety i zespoły w dwóch grupach wiekowych. Liczymy że uda nam się pozyskać środki finansowe z Gminy Łęczyca na zakup nagród pamiątkowych.

REALIZACJA ZADANIA – WF DLA DZIEWCZYN

Jednym z wniosków z debaty Okrągłego Sportowego Stołu było wprowadzenie nowych dyscyplin na zajęciach wychowania fizycznego. Zauważyliśmy, że wniosek ten wychodził najczęściej od dziewcząt uczestniczących w debacie. Zespół Nauczycieli WF przeanalizował udział i aktywność dziewcząt w odniesieniu do chłopców na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Zadecydowaliśmy, że wprowadzimy zmiany pozwalające wzmocnić motywację dziewcząt  do aktywności fizycznej.

Punktem wyjścia naszych działań było stwierdzenie faktu, że dziewczyny w większości oczekują na zajęciach przede wszystkim dobrej atmosfery i zabawy a w mniejszym stopniu rywalizacji i odnoszenia swojej sprawności do innych uczestników.

Postanowiliśmy wprowadzić zajęcia profilowane dla dziewcząt:

- wprowadzenie do zajęć ćwiczeń z piłkami do pilatesu,

- wprowadzenie cyklu zajęć otwartych z jogą,

-wprowadzenie zajęć z ultimate frisbee i kwadrantem w sytuacjach gdy grupy są koedukacyjne,

- wprowadzić na stałe muzykę w na sali sportowej.

Ze środków pozyskanych z Urzędu Gminy Łęczyca i Rady Rodziców zakupiliśmy piłki do pilatesu i zorganizowaliśmy pomysłowe stanowisko do ich przechowywania. Wprowadzenie piłek do zajęć pozwoliło nie tylko urozmaicić ćwiczenia, ale także pobudzić kreatywność uczennic w wymyślaniu nowych  zastosowań piłek.

Dużym zainteresowaniem cieszą się otwarte zajęcia jogi. Jest to cykl regularnych zajęć które przeprowadzimy w szkole tak, aby dziewczęta ze wszystkich klas mogły w nich uczestniczyć. Zajęcia zakończone są jedną z technik relaksacyjnych.

Tam gdzie zajęcia są koedukacyjne, wprowadzamy gry ultimate frisbee  i „kwadrant” (odmianę palanta).  Są to proste w przepisach, bezkontaktowe gry, które przy dużej dawce pozytywnych emocji pozwalają na skuteczny udział w zajęciach jednocześnie chłopców i dziewczyn.

W szkole praktykujemy włączanie muzyki na sali sportowej, głównie na zajęciach przeznaczonych do wyboru przez uczniów. Ponadto doprowadziliśmy do sytuacji, w której w każdym pomieszczeniu do ćwiczeń jest dobrej jakości sprzęt audio.

DSC06075 DSC06044 DSC06049 DSC06057 DSC04563DSC06066

 

SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ

W dniu 12 listopada w naszej szkole odbyła się debata podjęta w ramach uczestnictwa w programie „WF z Klasą”.  W debacie uczestniczyły  panie Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły, reprezentanci klas i nauczyciele wychowania fizycznego: M. Banasiak – prowadzący i M Kubiak – sekretarz. Debata przebiegła pod hasłem „Usprawniamy WF”, a jej celem było określenie jak możemy poprawić wychowanie fizyczne w naszej szkole.

Na początku przedstawiono  założenia naszego uczestnictwa w programie „WF z klasą”, oraz cele i przebieg debaty. Następnie uczniowie podzieleni na grupy wg roczników, tworzyli dwie plansze – pierwszą niebieską z „mocnymi” stronami naszego wychowania fizycznego i drugą czerwoną – z tym co byśmy chcieli w nim zmienić. Następnie każda grupa prezentowała wyniki swojej pracy i wszyscy wspólnie omawialiśmy poszczególne zagadnienia. Podobnej  analizy dokonały obie panie Dyrektor.

Wyniki naszego spotkania przeszły oczekiwania organizatorów. Uczniowie nie tylko potrafili dokonać konstruktywnej oceny potrzebnych zmian, ale również zgodnie docenili pozytywne strony i zalety wychowania fizycznego w naszej szkole. Wnioski powstałe w debacie wydają się być drogowskazami nie tyle do gruntownych zmian, lecz bardziej do rozwoju w którym chce iść nasza szkoła.

A oto co wspólnie ustaliliśmy:

  1. Znaleźć metody, dzięki którym uczniowie mniej sprawni i uzdolnieni będą lepiej czuli się na zajęciach.
  2. Organizować więcej zawodów sportowych, szkolnych, ale z czynnym udziałem uczniów jako współorganizatorów.
  3. Dopracowywać podział na grupy wychowania fizycznego tak aby w miarę możliwości nie łączyć klas z poszczególnych roczników.
  4. Wprowadzać nowe dyscypliny do programu zajęć.
  5. Dać możliwość zmiany koloru stroju (jednolitego dla całej grupy).
  6. Uregulować formy zwolnień z zajęć od rodziców.
  7. W miarę możliwości precyzyjniej określać terminy sprawdzianów ruchowych.
  8. Z inicjatywy uczniów wprowadzić kolejne zajęcia pozalekcyjne z nową dyscypliną.

To co najbardziej podoba się naszym uczniom i Dyrekcji Szkoły w wychowaniu fizycznym to m.in. :

- zaangażowanie nauczycieli,

- aktywny udział nauczycieli w zajęciach wraz z uczniami,

- dobre wyposażenie sportowe szkoły

- możliwość dokonywaniu wyboru rodzaju zajęć.

Warte podkreślenia jest dojrzałe podejście do tematu wszystkich uczniów, dzięki której debata przebiegła w życzliwym i konstruktywnej atmosferze. Sposób wypowiedzi uczestników, pomysłowość i wnikliwość potwierdzają że uczeń może być partnerem nauczyciela w funkcjonowaniu szkoły, a wychowanie fizyczne nie tylko kształci sprawność, wiedzę i umiejętności, ale również wychowuje.

DSC08815 DSC08818 DSC08797 DSC08803 DSC08804 DSC08805 DSC08807

Witamy

Witajcie.

Jesteśmy nauczycielami wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli  Królewskiej. Trudno jest dokonywać oceny miejsca własnej pracy, ale wydaje się nam że pracujemy w wyjątkowej szkole. Szkole która dużo wymaga od uczniów, a jeszcze bardziej od nas – nauczycieli, szkoły  niepowtarzalnej – tętniącej życiem, działaniami, pomysłami i projektami. Dająca możliwość rozwoju nie tylko uczniom, a również nam nauczycielom. Szkole w której uczniowie nie tylko się uczą, lecz wspólnie z nauczycielem pracują, tworzą, realizują się i wspólnie bawią.

Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego