Oto relacja z naszej działalności na stronie CEO

Dnia 10.01.13 roku grupa odwiedziła redakcję lokalnej gazety „Echo Dnia”, w której zapoznała się z formą pracy w redakcji. W archiwalnych numerach uczniowie znaleźli artykuły związane ze sprawami swojego środowiska lokalnego. Oprócz tego zasygnalizowali redaktorom problem związany z miejscami niebezpiecznymi osiedla, co wiąże się bezpośrednio z realizacją projektu. Efektem interwencji młodzieży  jest artykuł na ten temat w gazecie „Echo dnia”( z dn. 11.01.13r.), a także powiadomienie Straży Miejskiej o problemie.

Dnia 24.01.13r. grupa uczestniczyła w warsztatach, które z ramienia CEO przeprowadził trener p. Adam Markuszewski. Twórcza atmosfera warsztatów, jaką stworzył p. Adam, a także profesjonalizm prowadzącego, sprzyjały zaangażowaniu wszystkich  w symulację gry „Sojusznicy”. Wiedzą również jak zaplanować dalsze działania i pozyskać sojuszników, a także jak pokonywać trudności w realizacji  projektu. Warsztaty zmobilizowały grupę do dalszego działania.

Dnia 4.02.13r., wykorzystując czas ferii, grupa odwiedziła dwóch prezesów lokalnych Spółdzielni Mieszkaniowych,  wręczyła im petycje z prośbami i pomysłami związanym z projektem:
a) zwiększenia liczby koszy na śmieci i ławek z oparciami ( m.in. w celu wyjścia naprzeciw potrzebom ludzi starszych oraz w celu polepszenia estetyki osiedla),
b) ogrodzenie jednego z placu zabaw,
c) usunięcia pozostałości starego budynku, tzw. ruin,  jako miejsca niebezpiecznego, gromadzącego ludzi z marginesy społecznego.

Prezesi zaaprobowali oddolną inicjatywę młodzieży i obiecali skuteczną pomoc finansową. Oprócz tego jeden z nich zaproponował kontakt z Prezydentem Miasta, a także z radnymi, aby umożliwić młodzieży kilkunastominutowy udział w obradach najbliższej sesji Rady Miasta w celu pozyskania większej liczby sojuszników do swojego projektu.

5.02.13r. grupa wybrała się do Rzecznika Straży Miejskiej. Uczniowie zwrócili uwagę na miejsca niebezpieczne, wręczyli petycję w tej sprawie, jak również mapę osiedla ze wskazaniem tych miejsc. Taka sama mapa po feriach pojawi się w szkole na holu głównym . Oprócz tego grupa wyraziła chęć współpracy ze Strażą Miejską poprzez:
a) spotkania ze street -workerami ,
b stworzenia tzw. bezpiecznego patrolu.

Mimo rozbudowanego projektu i wielości zadań, grupa nie straciła zapału. Świadczy o tym fakt, ze nawet czas ferii został maksymalnie wykorzystany do realizacji projektu.

Bezpośredni link do relacji na stronie CEO.