Spotkanie z Prezydentem Miasta Radomia

Grupa przed Urzędem Miejskim  Urząd Miejski

Wręczanie petycji

„Obrady przy stole”

Najcenniejszym sojusznikiem okazał się Prezydent Miasta, który 23.04.2013r. znalazł godzinę czasu na spotkanie z nami. Przedstawiliśmy mu cel projektu, opowiedzieliśmy mu o swoich dotychczasowych działaniach i wręczyliśmy petycję z prośbą o wsparcie. Chodziło nam o zwiększenie ilości ławek z oparciami i koszy na śmieci na osiedlu „”Południe”.

Zachowując kulturę dyskusji, w sposób rzeczowy i konkretny przedstawiliśmy swoje argumenty. Wyjaśniliśmy, kto zyska na realizacji naszego projektu ( mieszkańcy, sojusznicy, jak również my sami jako część społeczności). Prezydent nie krył zaskoczenia tym, że w tak przekonywujący sposób potrafimy rozmawiać i pozyskiwać sojuszników. Z pewnością jest to efektem warsztatów prowadzonych przez trenera CEO, jak również naszych starań. Prezydent zaaprobował naszą inicjatywę. Wyraził gotowość pomocy, to jest ustawienia ławek i koszy na śmieci na terenach miejskich osiedla. Jednocześnie zachęcił nas do dalszych działań w przyszłości.Poczuliśmy się usatysfakcjonowani, ponieważ uzyskaliśmy efekty naszej dotychczasowej  pracy.

Obecnie przygotowujemy się z kamerą i aparatem fotograficznym do prezentacji projektu.

Wielkim zaskoczeniem dla nas okazało się to, że nazajutrz Prezydent wraz                         z Wiceprezydentem Miasta osobiście odwiedzili nasze osiedle, aby zorientować się          w lokalizacji ławek i koszy.

Dziękujemy za tak szybkie działanie w naszej sprawie!!! :D

Wizyta w Caritas

Wręczenie środków czystości dla bezdomnych i podziękowanie za współpracę. :D

Rozmowa na temat działalności Caritasu

Po realizacji naszego pomysłu zadowoleni wracamy do domu :D !

Dnia 09.04.2013r. złożyliśmy wizytę w radomskim oddziale Caritasu. Po spotkaniu ze street-workerami utwierdziliśmy się w przekonaniu, że pomoc mieszkańcom osiedla nie powinna przejawiać się  tylko poprzez zwiększenie ilości ławek i koszy czy wskazanie miejsc niebezpiecznych, jak przewidywał wcześniej nasz projekt, ale również przez pomoc osobom bezdomnym. Zmotywowało nas to do zakupienia kilkudziesięciu sztuk środków czystości, z których skorzystają bezdomni. Podczas spotkania  przekazaliśmy je wicedyrektorowi oddziału radomskiego Caritasu. Nasza pomoc została przyjęta                z wdzięcznością. W czasie pobytu w Caritasie nasza wiedza na temat jego działalności znacznie się poszerzyła. Dowiedzieliśmy się o wielu akcjach, ,jakie prowadzi ta organizacja w kraju i poza jego granicami.

Poprzez pomoc dla bezdomnych przyczyniliśmy się do poprawy wizerunku naszego osiedla, na którym,dzięki naszym działaniom i pomocy Caritasu, będzie coraz mniej ludzi bezdomnych, a wraz z tym miejsc niebezpiecznych.

Kolejne działanie, które zakończyło się sukcesem !!! :D

 

Spotkanie ze street-workerami i patrol ze Strażą Miejską

 

Spotkanie w sali lekcyjnej o charakterze teoretycznym

Wyjście na patrol wraz z Strażą Miejską i odwedzenie jednego z miejsc przebywania bezdomnych przy ul. Bocznej.

 

Nareszcie odbyło się długo oczekiwane spotkanie ze street-workerami i patrol ze Strażą Miejską. Okazało się ono na tyle ciekawe, że nie brała w nim udziału tylko nasza grupa projektowa, ale także pozostała część klasy.

Odbyło się ono 26.03.2013r. Rozpoczęło się w sali lekcyjnej od rozmowy na temat codziennych działań streetworkerów i Straży Miejskiej. Okazało się, że na naszym osiedlu wciąż znajduje się wielu bezdomnych, którzy czekają na pomoc każdego człowieka. Osobiście uważam, że nie można być obojętnym na los drugiej osoby. Pracownicy mają utrudnione zadanie, gdyż osoby bezdomne bardzo często odrzucają pomoc lub są pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, na które zazwyczaj przeznaczają swoje dochody. Każdy streetworker powinien posiadać umiejętność pokazania możliwości poprawy życia i dać im nadzieję na lepsze jutro.        W praktyce :

a) rozmawiają z nimi o ich problemach,

b) oferują pomoc materialną i psychologiczną,

c) wskazują miejsca, gdzie znajdują się noclegownie,

d) pomagają w zdobywaniu pracy.

Po zakończonym spotkaniu o charakterze teoretycznym udaliśmy się wraz ze Strażą Miejską i streetworkerami na patrol oraz do miejsc, w których mogą przebywać bezdomni. W międzyczasie od pracowników Straży Miejskiej dowiedzieliśmy się o wiele więcej o niebezpiecznych miejscach naszego osiedla. Zostaliśmy poinstruowani, jak postępować z potencjalnymi bezdomnymi, np. nigdy nie dawać im bezpośrednio pieniędzy ani żywności, gdyż w ten sposób przyzwyczaja się ich do żebrania. Należy poinformować Straż Miejską o miejscu przebywania bezdomnego, a ona podejmie odpowiednie działania.

Myślę, że po tym spotkaniu każdy z nas wyciągnął odpowiednie wnioski. Streetworkerzy zaproponowali nam współpracę z Caritasem, w którym pracują. Myślę, że nasza grupa nie zmarnuje takiej szansy. :D

Spotkanie z Rzecznikiem Straży Miejskiej

Mapa miejsc niebezpiecznych na osiedlu „Południe”

Naszym następnym działaniem była wizyta w Straży Miejskiej. Wcześniej postanowiliśmy zaznaczyć na mapie najniebezpieczniejsze miejsca naszego osiedla, a Straż Miejska obiecała częściej je patrolować.Była to nasza najkrótsza wizyta. W niecałe pół godziny załatwiliśmy wiele spraw. :D

5.02.13r. wybraliśmy się się do Rzecznika Straży Miejskiej, jak już pisałem :D . Zwróciliśmy uwagę na miejsca niebezpieczne, wręczyliśmy petycję w tej sprawie, jak również mapę osiedla ze wskazaniem tych miejsc. Taka sama mapa po feriach pojawi się w szkole na holu głównym . Oprócz tego grupa wyraziła chęć współpracy ze Strażą Miejską poprzez:

a) spotkania ze street -walkerami ,

b stworzenia tzw. bezpiecznego patrolu.

Mimo rozbudowanego projektu i wielości zadań,  nie straciliśmy zapału. Świadczy o tym fakt, ze nawet czas ferii  maksymalnie wykorzystaliśmy do realizacji projektu.

Spotkanie odbyło się tak, jak tego oczekiwaliśmy. Dziękujemy Rzecznikowi Straży Miejskiej za tak szybkie zorganizowanie spotkań. :D

Wizyta w Spółdzielniach Mieszkaniowych…

Kolejnym naszym działaniem była wizyta w Spółdzielniach Mieszkaniowych naszego osiedla. Dzięki temu udało nam się zdobyć niezwykle ważnych sojuszników, jakimi są prezesi obydwu  spółdzielni.

Dnia 4.02.13r., wykorzystując czas ferii, odwiedziliśmy dwóch prezesów lokalnych Spółdzielni Mieszkaniowych: „Inżynieria” i „Południe”.  Wręczyliśmy im petycje z prośbami i pomysłami związanymi z naszym projektem ” Zmieniamy nasze osiedle… „, tj.

a) zwiększenia liczby koszy na śmieci i ławek z oparciami ( m.in. w celu wyjścia naprzeciw potrzebom ludzi starszych oraz w celu polepszenia estetyki osiedla),

b) ogrodzenia jednego z placu zabaw,

c) usunięcia pozostałości starego budynku, tzw. ruin,  jako miejsca niebezpiecznego, gromadzącego ludzi z marginesy społecznego.

Prezesi zaaprobowali oddolną inicjatywę młodzieży i obiecali skuteczną pomoc finansową. Oprócz tego jeden z nich zaproponował kontakt z Prezydentem Miasta,           a także z radnymi, aby umożliwić młodzieży kilkunastominutowy udział w obradach najbliższej sesji Rady Miasta w celu pozyskania większej liczby sojuszników do swojego projektu

Wizyty okazały się niezwykle skuteczne. Wierzymy, że dzięki pomocy obydwu prezesów zrealizujemy nasz pomysł z ogrodzeniem placu zabaw, zwiększeniem ilości ławek i koszy na śmieci. W sprawie „ruin” zaproponowali nam zwrócenie się do Straży Miejskiej.

Wizyty odbyły się w miłej i naturalnej atmosferze.

Osobiście poczuliśmy się zrozumianymi, ważnymi młodymi obywatelami. :D

Niestety, nie wszyscy z naszej grupy mogli uczestniczyć w wyżej wymienionych spotkaniach z powodu sezonowej grypy :(

Mimo tych niesprzyjających okoliczności uważam, że świetnie poradziliśmy sobie…………. z zadaniami. Jesteśmy pewni, że nasz projekt zmierza w dobrym kierunku. :D

Warsztaty

Z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej ( CEO ) zostaliśmy zakwalifikowani do przeprowadzenia w naszej szkole warsztatów dotyczących programu Młody Obywatel.

Dnia 24.01.13r.odbyliśmy wspomniane  warsztaty, które  przeprowadził sympatyczny trener p. Adam M. Twórcza atmosfera warsztatów, jaką stworzył p. Adam, a także profesjonalizm prowadzącego, sprzyjały zaangażowaniu wszystkich  w symulację gry „Sojusznicy”. Dzięki temu  umiemy przygotować

  • stronę internetową o historii swojego miasta
  • ścieżkę przyrodniczą
  • gazetkę o obchodach 350-lecia miasta
  • teatralizowane czytanie bajek.

Wiemy, jak zaplanować dalsze działania i pozyskać sojuszników, a także jak pokonywać trudności w realizacji  projektu.

Warsztaty zmobilizowały grupę do dalszego działania związanego z pozyskiwaniem sojuszników do naszego projektu.

Osobiście uważam, że dzięki warsztatom zyskaliśmy niezbędne wskazówki i motywację do dalszego działania, np. w pozyskiwaniu sojuszników.Stało się to m.in. za sprawą sympatycznego i profesjonalnego trenera p. Adama.

Przy okazji chcieliśmy go pozdrowić :D

Spotkanie samo w sobie okazało się dla nas atrakcyjne.