Prezentacja projektu w szkole

Dnia 13.06.2013 r. odbyła się prezentacja naszego projektu w szkole.

W obecności pani Judyty Ziętkowskiej jako przedstawicielki CEO, Dyrekcji szkoły, sojuszników, Przewodniczącego Rady Rodziców, redaktorów gazety ” Echo Dnia ” i radia ” Plus ” przedstawiliśmy nasze dotychczasowe działania zakończone sukcesem.

Zachęceni pozytywnymi opiniami naszych gości za kilka dni postanowiliśmy zaprezentować się przed społecznością lokalną podczas spotkania mieszkańców naszego osiedla z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej ” Południe „.

Część oficjalna

Część nieoficjalna

Prezentacja projektu w Warszawie

Miło nam donieść, że nasza całoroczna praca zakończyła się sukcesem.

Z 90 zespołów z całego kraju znaleźliśmy się wśród 16  najlepszych.

Ukoronowaniem naszego wspólnego wysiłku stała się prezentacja, która odbyła się 27.05.2013 r. w Warszawie.

Z kolei 13.06.13 r. planujemy prezentację w szkole z udziałem zaproszonych gości.