Plany na 2015/16 rok

W bieżącym roku szkolnym grupę Młodych Obywateli tworzą:
Sylwia N., Paulina G., Dawid G., Adrian J., Klaudia K., Dominika N., Natalia O., Patryk R., Magda S., Filip M., Filip W.
Cel działania w pierwszym semestrze to organizacja wydarzenia sportowego
z udziałem społeczności lokalnej w połączeniu z akcją charytatywną (miesiąc styczeń). Do współpracy pozyskaliśmy nauczycielkę w-f-u z naszej szkoły – panią Katarzynę B. Wspólnie planujemy zorganizować turniej tenisa stołowego, a także zbiórkę pieniędzy
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Plany na grudzień:
• udział w warsztatach z udziałem trenera CEO – pani Barbary Rostek, która przygotuje nas do realizacji zadań
• przedświąteczna zbiórka żywności w Kauflandzie
• udział w Wigilii dla bezdomnych na radomskim deptaku.