Powitanie! :D

Trochę o nas…

 Uczęszczamy do PG nr 3 w Radomiu. Z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej            w Warszawie uczestniczymy w programie Młody Obywatel. Postanowiliśmy stworzyć bloga, na którym  uwiecznimy wszystkie  działania. Nasza grupa składa się              z dziesięciu osób. Wśród nich jest jedna niezastąpiona dziewczyna.  Do udziału                  w projekcie  zostaliśmy wyłonieni przez naszą opiekunkę, nauczyciela wos-u, po dyskusji punktowanej, która odbyła się na jednej z lekcji na początku roku szkolnego. Najaktywniejsi z dyskutantów znaleźli się w grupie projektowej. Po pierwszym spotkaniu      ustaliliśmy cele i plan działania. Sukcesywnie będziemy je przedstawiać.  Zacznijmy od naszej pierwszej wizyty, której nie mogliśmy jeszcze wtedy opisać na blogu…

Wizyta w Redakcji ” Echa Dnia „

Dnia 10.01.13r.  odwiedziliśmy redakcję lokalnej gazety „Echo Dnia”, w której zapoznaliśmy się z formą pracy w redakcji. W archiwalnych numerach  znaleźliśmy artykuły związane ze sprawami swojego środowiska lokalnego.Oprócz tego zasygnalizowaliśmy redaktorom problem związany z miejscami niebezpiecznymi osiedla, co wiąże się bezpośrednio z realizacją projektu. Efektem naszej interwencji jest artykuł na ten temat w w/w gazecie ( z dnia  11.01.13r.), a także powiadomienie Straży Miejskiej         o problemie.

Z wizyty jesteśmy bardzo zadowoleni. Spotkanie okazało się ciekawe, a dzięki archiwom gazety dowiedzieliśmy się o wszystkich najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce na osiedlu. Przy okazji było to nawiązanie znajomości i pozyskanie bardzo ważnego sojusznika, ponieważ dzięki publikacjom gazety o naszym projekcie dowie się większe grono ludzi. Jakby ktoś z nas chciał być dziennikarzem, redakcja  stoi przed nim otworem.  :D