Zakończenie

Właśnie dziś chciałybyśmy podsumować i zakończyć nasz projekt .Myślę, że dzięki temu tematowi każdy z nas dowiedział się, jakie ma prawa. Praca nad naszym projektem byłą ciężka, ale jesteśmy zadowolone z tego, że podjęłyśmy się tego tematu. Niektóre z nas wcale nie wiedziały co to jest Karta Praw Podstawowych . Dziś wiemy i będziemy się starać przestrzegać te prawa ; ) . Dziękujemy za miłą współpracę naszej pani z WOSu oraz uczestnikom ankiet. Kornelia, Klaudia, Kinga, Ada i Agata.

Cześć wszystkim ! Dzisiaj wstawiamy projekt naszych ulotek , które już dzisiaj pójdą do druku ; ) Jutro natomiast wstawimy nas podczas rozdawania ; >

Nagrania

Cześć, tym razem udostępniamy kilka nagrań ; ) . Wystarczy wejść w link i pobrać . Miłego słuchania ; > .

http://www.wrzuc.to/yu6KYIu4f.wt

http://www.wrzuc.to/QIDK0g6.wt

http://www.wrzuc.to/807FCGaSRX.wt

http://www.wrzuc.to/WTrjy4juv.wt

http://www.wrzuc.to/Mi7Dwj0g3.wt

http://www.wrzuc.to/CLuT4pu4Ph.wt


Ankieta

Cześć wszystkim ; ) To nareszcie my ! . Przygotowałyśmy ankietę , zapytanych ludzi było aż 100 . Tak my też w to nie wierzymy ; ) , ale niestety nic nie jest takie piękne , mamy zrobioną ją pisemnie , ponieważ baaardzooo dużo osób nie wyraziło zgody ; ( . A nagranie dodamy niebawem jak wszystko posklejamy ; ) .Mamy nadzieję, że się Wam spodoba ; > .

1. Czy Pan/Pani wie co to jest Karta Praw Podstawowych?

 • Tak – 84
 • Nie – 16

2 . Które z praw wynikających z Karty Praw Podstawowych uważa Pani/Pan za najważniejsze w obszarze:

a) Godność człowieka:

 • Ochrona godności ludzkiej – 53
 • Prawo do życia (zakaz orzekania i wykonywania kary śmierci) – 14
 • zakaz tortur i poniżającego traktowania lub karania – 6
 • zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej – 17
 • prawo do integralności cielesnej (w tym zakaz praktyk eugenicznych, zakaz czerpania zysków z ciała ludzkiego jako takiego i jego części, zakaz klonowania w celach reprodukcyjnych) – 10

3 . Wolność:

 • prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego – 70
 • wolność myśli, sumienia i religii – 2
 • prawo do poszanowania prywatności i życia rodzinnego – 5
 • wolność wyboru zawodu i prawo do zatrudniania się w każdym państwie UE – 3
 • wolność przepływu informacji i wyrażania opinii – 0
 • prawo własności (w tym własności intelektualnej) – 4
 • ochrona danych osobowych; prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny – 10
 • prawo do azylu – 0
 • ochrona na wypadek wydalenia i ekstradycji – 0
 • wolność zgromadzania się i stowarzyszania się – 3
 • wolność sztuki i badań naukowych; prawo do edukacji – 3
 • wolność prowadzenia działalności gospodarczej – 0

4 . Równość:

 • równość wobec prawa – 64
 • zakaz wszelkiej dyskryminacji – 10
 • poszanowanie różnorodności kulturowej, religijnej i językowej – 6
 • prawa osób starszych – 12
 • prawa dziecka – 0
 • integracja osób niepełnosprawnych- 8
 • równość płci ale przy dopuszczeniu „specyficznych korzyści dla płci niedostatecznie reprezentowanych” – 10

5 . Solidarność:

 • zakaz zwolnień z powodu macierzyństwa, prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego – 44
 • prawo do dobrych warunków pracy – 26
 • prawo dostępu do służby zdrowia – 5
 • prawo pracowników do informacji i konsultacji – 0
 • prawo do układów zbiorowych i wspólnych działań – 10
 • zakaz pracy dzieci i ochrona pracującej młodzieży – 5
 • prawo do ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem – 10
 • prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej – 0
 • prawo do pomocy socjalnej – 0

6 . Prawa obywatelskie:

 • prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 53
 • prawo do głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych – 12
 • prawo przemieszczania się i osiedlania – 0
 • prawo do dobrej administracji; prawo dostępu do dokumentów unijnych – 17
 • prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich – 15
 • prawo składania petycji do Parlamentu – 3
 • prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej – 0

7 . Wymiar sprawiedliwości:

 • prawo do rzetelnego procesu sądowego – 88
 • domniemanie niewinności i prawo do obrony – 5
 • zasada legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym; ne bis in idem procedatur (nikt nie może być ścigany lub skazywany z powodu faktów, co do których został już uniewinniony lub skazany) – 7

8 . Czy uważa Pan/Pani, że prawa człowieka są przestrzegane w Polsce?

 • Raczej tak – 20
 • Trudno powiedzieć – 35
 • Nie – 5
 • Tak – 14
 • Nie mam zdania – 26

9. Czy uważa Pan/Pani, że prawa człowieka są przestrzegane w Unii Europejskiej ?

 • Raczej tak – 39
 • Trudno powiedzieć – 11
 • Nie – 28
 • Tak – 15
 • Nie mam zdania – 7

11 . Czy spotkał się Pan/Pani z łamaniem praw podstawowych?

 • Nie – 93
 • Trudno powiedzieć – 3
 • Tak – 4

12 . Gdzie Pan/Pani mieszka.

 • Miasto – 73
 • Wieś – 27

13 . Pana/Pani wykształcenie?

 • Wyższe – 59
 • Średnie – 33
 • Podstawowe – 8

Cześć ; ) jak obiecałyśmy wywiesiłyśmy wczoraj plakaty w szkole pt. Wymiar Sprawiedliwości, Równość, Prawa obywatelskie, Wolność, Solidarność. Myślę, że uczniowie naszego gimnazjum je przeczytają. Miłego oglądania ; ) .

Cześć, przepraszamy, że tak długo nas nie było, ale miałyśmy problemy ze sprzętem, ankieta o prawach Unii Europejskiej pojawi się na stronie w poniedziałek. Do tego czasu będziemy chodzić po naszym pięknym mieście Oleśnica i pytać się przechodniów co wiedzą o swoich prawach. W tym tygodniu mamy zamiar wykonać plakaty o Unii i porozwieszać je w szkole. Zdjęcia wstawimy w okolicach soboty. Jeszcze raz przepraszamy .

Początek

Cześć, tu Kornelia, Klaudia, Agata, Ada i Kinga. Jesteśmy uczennicami z Gimnazjum nr 2 im Armii Krajowej w Oleśnicy. Będziemy prowadzić tego bloga o prawach Unii Europejskiej. Wydaje nam się, że sporo ludzi tak na prawdę nie zna swoich praw, dlatego chciałybyśmy podjąć się tego zadania. Nasze plany: ankieta przeprowadzona w mieście, plakaty i ulotki o prawach. Jak na razie to tyle, napiszemy coś za kilka dni.