Nasza gmina w prezydencji |

kwi/11

30

Pierwsze zadanie

Zgodnie z pierwszym zadaniem naszego projektu, zostały wykonane plakaty informujące o konkursie na Jastrzębski Symbol Prezydencji. Zaangażowane były w to trzy osoby:

-Aleksandra Mróz

-Kinga Marciniak

-Magda Warchoł.

Fotografie tych plakatów są widoczne poniżej.

Brak tagów

Temat naszego projektu brzmi:

„Czy gmina Jastrzębia aktywnie korzysta z funduszy Unii Europejskiej?”

1.      Rozreklamowanie projektu w szkole: -ogłoszenie konkursu na Jastrzębski Symbol Prezydencji – zrobienie plakatów ogłaszających konkurs – do 4 kwietnia

2.     Poszerzenie wiadomości uczniów na temat przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej – przeprowadzenie wykładu w szkole przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Radomiu pt.: Przygotowanie Polski do przewodnictwa w UE w 2011. – do 8 maja.

3.     Zapoznanie uczniów z działaniami gminy Jastrzębia w ramach współpracy z Unią Europejską:

- zbadanie jak widzą i oceniają tę współpracę uczniowie i mieszkańcy gminy: przygotowanie ankiet dla uczniów i mieszkańców- do 4 kwietnia, przeprowadzenie ankiet –  4- 5 kwietnia, podsumowanie ankiet – do 8 kwietnia,

- nasza gmina na tle gmin sąsiednich – zebranie informacji na temat korzystania z funduszy UE w gminach sąsiadujących z naszą gminą ( kwoty) – do 11 kwietnia,

- zebranie informacji o korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej w naszej gmin z podziałem na okresy największej aktywności w pozyskiwaniu funduszy, z podziałem na dziedziny, które najczęściej dofinansowuje UE (korzystanie z różnych źródeł informacji m. In. ze strony internetowej, wizyta w Urzędzie Gminy Jastrzębia, rozmowa z radnymi poszczególnych miejscowości) –do 22 kwietnia,

- zobrazowanie uzyskanych informacji o współpracy z UE naszej gminy poprzez fotografie i tabele – do 29 kwietnia,

- wnioski z pozyskanych informacji – 28 kwietnia,

- podsumowanie wiadomości w postaci gabloty w szkole – 16 maja i prezentacji multimedialnej – do 16 maja,

Brak tagów

Szablon: devolux.nh2.me tłumaczenie: WordpressPL
css.php