Nasza aktywność w szkole

W ostatnim czasie w naszej szkole uczniowie klas trzecich przystąpili do projektu pt. „Świadomi zagrożenia – ogień w lesie, a przyroda”. W ramach tego projektu uczniowie w pięcioosobowych grupach mieli za zadanie dowiedzieć się jak najwięcej o świadomości mieszkańców naszej gminy w kwestii  zagrożenia pożarowego. Przeprowadzono liczne wywiady mi.in. z władzami gminy, leśniczym i strażakami z gminnej OSP. Następnie każda grupa przygotowywała album  ze zdjęciami różnorodności biologicznej i terenów po pożarze w naszej gminie. Wszystkie wykonane prace były bardzo interesujące. Mamy nadzieję, że ten projekt przyczyni się do poprawy świadomości ludzi o tym, jak wielkim zagrożeniem może być pożar.

Oto spot jednej z grupy wykonany w ramach projektu na temat świadomości zagrożenia:

YouTube Preview Image

W myśl naszego hasła „uczymy babcię serfować po necie” w piątek, 20 stycznia 2012 roku odbył się w Publicznym Gimnazjum w Gomunicach „Internetowy Dzień Babci i Dziadka”. Na zaproszenie Szkolnego Klubu Europejskiego przybyli do naszej szkoły nasi „Dziadkowie i Babcie”, członkowie Klubu Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Gomunicach oraz „Osobiste Babcie dzieci”. Przy herbatce i ciasteczkach zaproszeni goście wysłuchali życzeń i wierszy w wykonaniu uczniów, otrzymali własnoręcznie wykonane laurki, a następnie stali się uczniami w naszej internetowej szkole. Babcie i Dziadkowie zapoznani zostali z zasadami korzystania z internetu, poruszania się po stronach www, a także obejrzeli naszą gimnazjalną stronę internetową. Wszyscy seniorzy z wielką ochotą skorzystali z pomocy uczniów w serfowaniu po internecie. Niektórzy z seniorów zapowiedzieli się, że zjawią się na najbliższych zajęciach KLUBU EKG, żeby doskonalić swoje umiejętności TIK.

W czwartek, dnia 05.01.2012 roku odbyła się debata na temat „Jak TIK działa w naszej szkole?”, a także jego wykorzystanie.

W naszej szkole mamy i używamy:

-tablicę interaktywną

-przynajmniej 1 komputer stacjonarny w każdej sali lekcyjnej

-1 pracownię informatyczną

-aktualną stronę internetową naszego gimnazjum

-dziennik internetowy, przez który mogą nas kontrolować rodzice ;)

-bezpieczny dostęp do internetu w całej szkole (wciąż próbujemy łamać hasła, aby serfować w necie na przerwach)

-stanowiska komputerowe w szkolnej bibliotece

-ksero (ksero przez nas nie lubiane, bo sprawdziany są w nim kopiowane)

-monitoring (w naszej szkole dużo kamer, więc nie szalej młody panie!)

- EKG – elitarny klub graczy (najlepsze kółko pozalekcyjne na całym świecie, w każdy piątek gramy w „Age of Empires 2″ aż do zwycięstwa)

W drugiej części debaty uczniowskiej zaczęliśmy pracę nad tworzeniem „Szkolnego Kodeksu 2.0″ Oto on:

1. Możliwość korzystania z kalkulatora w telefonie

2.Tworzenie stron o swoich zainteresowaniach i marzeniach

3. Niekomunikowanie się z osobami poznanymi w internecie

4.Nauczanie młodszych i starszych korzystania z internetu i różnych programów komputerowych

5.Wznowienie szkolnego czasopisma „Gimzety”

6.Rozmowy ze znajomymi na skype

7.Prezentowanie naszych referatów dotyczących lekcji za pomocą prezentacji multimedialnych

Nasze hasło brzmi: „Uczymy babcie serfować po necie”.

Nasza internetowa „rodzinka”  to: wujek  Google, ciocia Wikipedia, kuzyn Bryk i braciszek Zadane.pl (braciszek dlatego, że jest on najbliższy z całej „rodzinki”)

Pomimo, że nie ma śniegu i mrozu dotarł do naszego gimnazjum z dalekiej krainy Mikołaj wraz ze Śnieżynkami. Przybyły gość odwiedził wszystkich gimnazjalistów i nauczycieli w klasach, fotografował się, żartował i wdawał się z nimi w  pogawędki. Ponieważ jak się okazało wszyscy byli w tym roku grzeczni więc dostali od Mikołaja słodki upominek. Następnie Mikołaj wraz z obstawą udał się do Urzędu Gminy Gomunice. Tam też wszystkim napotkanym pracownikom wręczył słodkie upominki.

YouTube Preview Image