Lokalna Akcja Sportowa

PROGRAM SZKOLNEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ
DLA KLAS I- II- 06.06.2016 r.- sala gimnastyczna

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ SPORTOWY!!!

08.50- 09.00- OFICJALNE OTWARCIE SZKOLNEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ NA SALI GIMNASTYCZNEJ (proszę o obecność wszystkich uczniów i wychowawców klas młodszych).

09.00- 10.20- RYWALIZACJA KLAS I- WYŚCIGI RZĘDÓW.

Przewidziane konkurencje:

- bieg z pałeczką sztafetową z dodatkowym zadaniem,

- bieg z rozkładaniem przyborów w wyznaczonych miejscach,

- minitor przeszkód,

- bieg z rzutami do celu,

- bieg parami z przejściem przez szarfę,

- skoki dodawane.

WSZYSCY WYCHOWAWCY KLAS I PROSZENI SĄ O POMOC
W SĘDZIOWANIU. UWAGA: PRZEWIDZIANA KONKURENCJA
Z UDZIAŁEM WYCHOWAWCÓW.

10.20- 10.30- PODSUMOWANIE ZAWODÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD UCZESTNIKOM (uczniom klas I) OLIMIADY SPORTOWEJ.

10.30- 11.20- RYWALIZACJA KLAS II- WYŚCIGI RZĘDÓW.

Przewidziane konkurencje:

- bieg z zapisywaniem liter- znajomość alfabetu,

- bieg z rozkładaniem przyborów w wyznaczonych miejscach,

- minitor przeszkód,

- bieg z rzutami do celu,

- bieg parami z przejściem przez szarfę,

- skoki dodawane.

WSZYSCY WYCHOWAWCY KLAS II PROSZENI SĄ O POMOC
W SĘDZIOWANIU. UWAGA: PRZEWIDZIANA KONKURENCJA
Z UDZIAŁEM WYCHOWAWCÓW.

11.20- 11.30- PODSUMOWANIE ZAWODÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD UCZESTNIKOM (uczniom klas II) OLIMIADY SPORTOWEJ.

ZDJĘCIA Z OLMIPIADY SPORTOWEJ- p. Beata Mikołajczyk

ZAKUP I PRZYGOTOWANIE NAGRÓD- p. Natalia Kur- Olszyna,
p. Patrycja Szarlej

 

PROGRAM SZKOLNEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ
DLA KLAS V- VI- 07.06.2016 r.- sala gimnastyczna

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ SPORTOWY!!!

08.00- 08.10- OFICJALNE OTWARCIE SZKOLNEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ NA SALI GIMNASTYCZNEJ (proszę o obecność wszystkich uczniów i wychowawców klas starszych).

08.10- 09.00- RYWALIZACJA DZIEWCZĄT Z KLAS V
W DRUŻYNOWYCH KONKURENCJACH SPRAWNOŚCIOWYCH.

09.00- 09.10- PODSUMOWANIE ZAWODÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD UCZESTNIKOM (dziewczętom klas V) OLIMIADY SPORTOWEJ.

09.10- 10.00- RYWALIZACJA CHŁOPCÓW Z KLAS V
W DRUŻYNOWYCH KONKURENCJACH SPRAWNOŚCIOWYCH.

10.00- 10.10- PODSUMOWANIE ZAWODÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD UCZESTNIKOM (chłopcom klas V) OLIMIADY SPORTOWEJ.

10.10- 11.00- RYWALIZACJA DZIEWCZĄT Z KLAS VI
W DRUŻYNOWYCH KONKURENCJACH SPRAWNOŚCIOWYCH.

11.00- 11.10- PODSUMOWANIE ZAWODÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD UCZESTNIKOM (dziewczętom klas VI) OLIMIADY SPORTOWEJ.

11.10- 12.00- RYWALIZACJA CHŁOPCÓW Z KLAS VI
W DRUŻYNOWYCH KONKURENCJACH SPRAWNOŚCIOWYCH.

12.00- 12.10- PODSUMOWANIE ZAWODÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD UCZESTNIKOM (chłopcom klas VI) OLIMIADY SPORTOWEJ.

Przewidziane konkurencje:

- celność rzutów do kosza z miejsca,

- celność rzutów do kosza po kozłowaniu,

- sztafeta wahadłowa z przenoszeniem przyboru,

- prowadzenie piłki stopą po obwodzie,

- celność uderzeń na bramkę (kijem unihokejowym),

- skoki dodawane,

- tor przeszkód,

- układanie zamku z dużych klocków na czas.

ZDJĘCIA Z OLMIPIADY SPORTOWEJ- p. Małgorzata Osak- Fidelus

ZAKUP I PRZYGOTOWANIE NAGRÓD- p. Natalia Kur- Olszyna,
p. Patrycja Szarlej

Środa 08.06.2016r. – sala gimnastyczna

POKAZ KARATE KAMIKAZE

zabawy podwórkowe naszych rodziców: skakanki, gumy, klasy itp.

 

Czwartek 09.06.2016r – sala gimnastyczna

TANECZNE SHOW z SAVE THE BEAT