Zdobywanie informacji

Styczeń 15th, 2012 by jacewski1

Po wcześniej ustalonej dacie spotkaliśmy się z Panią, która w naszej gminie odpowiada za sprawy programów UE. Rozmawialiśmy o wielu sprawach zwwiązanych z formalną stroną pozyskiwania funduszy unijnych jak i praktyczną formą ich pożytkowania. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawwych rzeczy: min. tego, że nie tylko wielkie projekty dają zadowoleni (kanalizowanie naszej gminy – najmniej efektowny, a chyba najbardziej efektywny; rewitalizacja ratusza i rynku), ale również i drobne rzeczy są ważne (wspominaliśmy Dni UE w naszej gminie, Biegi Europejskie itp. inicjatywy). Otrzymaliśmy listę inwestycji, które realizowane są przy pomocy pieniędzy z UE i to z pewnością pomoże nam w stworzeniu mapy, która ma to uwzględniać.

Pierwszy etap działań

Styczeń 3rd, 2012 by jacewski1

Witam
W pierwszym etapie działań zajęliśmy się opracowaniem pytań, które moglibyśmy zadać pracownikowi naszej gminy odpowiedzialnemu za współpracę z UE. Przygotowanie ich zajęło nam około 2 tygodni. W pierwszym etapie burza mózgów w naszej grupie pozwoliła nam na sformułowanie pytań. Następnie doprecyzowaliśmy je szczególną uwagę zwracając na formę. Pytania głównie dotyczyły naszej gminy (konkretne inwestycje), ale także i spraw formalnych związanych ze składaniem takich wniosków jak i ogólnej oceny sytuacji po wejściu Polski do UE. Rozmowa była bardzo ciekawa, pożyteczna i dała nam mnóstwo materiałów do analizy.

Planowane działania w tym roku szkolnym

Styczeń 2nd, 2012 by jacewski1

Witam
Wiem, że jest już późno na dodawanie świeżych wpisów ale mój listopadowy pobyt w sanatorium mocno skomplikował mój pobyt w sanatorium. Postaram się jednak teraz częściej dzielić swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Na początek plan pracy i sposoby realizacji poszczególnych zadań. Ciekaw jestem Waszych opinii na ten temat.

KARTA PROJEKTU
I. Podstawowe informacje – zespół uczniowski i wybranie tematu projektu
Temat projektu: Ślady Unii Europejskiej w naszej gminie
Zespół uczniowski:
Pater Paulina, Masiowska Katarzyna, Popecka Joanna, Winkler Marta
Nauczyciel opiekun: Muziewicz Jacek
Problem: Stworzenie gry terenowej pokazującej wielkość inwestycji poczynionych po przystąpieniu Polski do UE związanych we współpracy z tą organizacją

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji
a) Główne cele i planowanie działania
„Czego chcemy się dowiedzieć?” i/lub „Co chcemy osiągnąć?” Jakie jest zaangażowanie UE w duże inwestycje naszej gminy; Czy po wejściu do UE liczba realizowanych inwestycji zwiększyła się; Mapa najważniejszych inwestycji realizowanych przez naszą gminę przy pomocy UE.
Główne zadania Działania Uczniowie odpowiedzialni Terminy realizacji Informacja o wykonaniu
I. Przygotowanie pytań do urzędnika odpowiedzialnego w naszej gminie za współpracę z UE. Zadanie zostało wykonane.

II. Specyfika wspólnej realizacji projektów z UE, wymogi formalne jakie trzeba wypełnić. Zadanie zostało wykonane.

III. Przeprowadzenie wywiadu z odpowiedzialnym za współpracę z UE urzędnikiem gminy Zadanie zostało wykonane.

IV. Uzyskanie informacji na temat przeprowadzonych wspólnie z UE inwestycji, ich specyfiki formalnej i perspektyw rozwoju współpracy z UE w najbliższych latach.
Zadanie zostało wykonane.

V. Opracowanie uzyskanych informacji w celu stworzenia mapy najbardziej znaczących inwestycji poczynionych we współpracy naszej gminy z UE w celu stworzenia gry terenowej Śladami UE w naszej gminie (do wykorzystania podczas święta szkoły maj 2012 r.). W trakcie realizacji.

VI. Ukazanie na przykładzie naszej gminy pozytywnych zmian związanych z przystąpienie Polski do UE, pokazanie wielu obszarów współpracy. W trakcie realizacji.

Nasze planowane działania

Czerwiec 7th, 2011 by jacewski1

Zbliżamy się do końca roku szkolnego, a przed nami jeszcze wiele pracy (którą zamierzamy dokończyć jednak już w nowym roku szkolnym). Do końca tego, planujemy spotkać się z urzędnikiem odpowiedzialnym w naszej gminie za współpracę z UE i chcemy stworzyć na podstawie tej rozmowy i materiałów, które pozyskamy, mapę śladów UE w naszej gminie. Na tej podstawie (już w nowym roku szkolnym) planujemy stworzyć grę terenową pt. ” Śladami UE w naszej gminie”.

Witajcie

Maj 24th, 2011 by jacewski1

Lepiej późno niż wcale! Po ogromnym problemie technicznym z założeniem bloga udało mi się wreszcie tego dokonać! Niestety informacje o tym ciekawym projekcie dotarły do mnie dosyć późno i właściwie wszelkie działania zaczęliśmy dopiero w maju. W wyniku rozmów i dyskusji ustaliliśmy, że chcemy poszukać śladów UE w naszej gminie. Działania jakie zaplanowaliśmy to: spotkanie z urzędnikiem naszej gminy odpowiedzialnym za inwestycje Unii, sporządzenie mapy śladów i do niej gry terenowej „ Sladami Unii Europejskiej w naszej gminie”. Prawdopodobnie zadania dokończymy w przyszłym roku szkolnym – gra bardzo się przyda w takiej cyklicznej imprezie, która odbywa się w naszej szkole jesienią.