Archive for Styczeń 2014

Opis okrągłego stołu

Nauczyciele prowadzący ten projekt przygotowywali się do debaty sądując problemy współczesnego wf-u oraz jak widzą swój wf uczniowie naszej szkoły. Uczniowie mieli przygotować swoje pomysły oraz pytania jakie chcieli by zadać podczas debaty.

Debata odbyła się w dniu 10 grudnia na sali ćwiczeń. W debacie uczestniczyło około 60 uczniów liceum oraz dwóch nauczycieli.

Debatę prowadzili koordynator programu oraz nauczyciel pomagający przy programie. Podczas debaty posługiwano się notatkami własnymi oraz materiałami zaczerpniętymi ze strony wf z klasą.

Debata miała formę dyskusji, a także burzy mózgów. Głos zabierali zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Uczniowie zwracali uwagę na liczbę zajęć wychowania fizycznego (3 tygodniowo), że chcieli aby była jedna godzina dziennie. Uczniowie klas sportowych zwracali też uwagę na ciekawe i interesujące zajęcia sportowe. Na zajęciach sportowych uczniowie poznają dużą dawkę rzeczy których nie mają okazji poznać na wychowaniu fizycznym. Pozytywne aspekty wychowania fizycznego według uczniów to: rzetelność, ciekawość, pomysłowość.

Głównym zadanie do realizacji wybraliśmy poprawienie frekwencji na zajęcia z basenu, który jest u nas w ramach wychowania fizycznego. W dalszym ciągu będziemy kontynuować pracę tak aby uczniowie jak najwięcej się nauczyli i chcieli potem samemu dążyć do aktywności fizycznej.

W naszej szkole uczniowie bardzo często biorą udział w przeróżnych zawodach sportowych (takż e, sprawni jak żołnierze itp.), więc u nas problemem jest czas na realizację wszystkich punktów programu.

css.php