Sprawozdanie z debaty okrągłego stołu

 - by piotr.szczepaniakgimnazjumbralin.pl

Sportowy Okrągły Stół  (SOS) zorganizowany został 5 listopada 2014 r. w sali informatycznej (nr 23) na szóstej godzinie lekcyjnej. W trwającej 50 minut debacie udział wzięli: Wiesław Klaczyński – koordynator programu, Małgorzata Domagała – nauczyciel wspierający, 21 uczniów reprezentujących każdą z klas (po 3 osoby).

Dwa dni wcześniej koordynator programu poprosił wychowawców o przeprowadzenie na godzinie wychowawczej 3 listopada 2014 r. wyboru przedstawicieli klas. Pedagodzy  przypomnieli uczniom o przystąpieniu szkoły do II edycji programu „WF z klasą”, pomogli w przeprowadzeniu wyboru trójek. Wytypowani uczniowie podczas godziny wychowawczej przeprowadzili sondę w swoich klasach. Pomysły na nowoczesne i mądre lekcje wuefu oraz udoskonalenie zajęć sportowych i rekreacyjnych zapisali na kartkach, biorąc pod uwagę bazę i możliwości, jakie posiada szkoła. Młodzież reprezentująca poszczególne klasy przedstawiła zebrane pomysły podczas debaty.

Jeszcze podczas zajęć wychowania fizycznego nauczyciele zaangażowani w program przedstawili uczniom cele i założenia programu prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pn. „WF z klasą”. Ponadto podsumowali i przedstawili efekty włączenia szkoły do programu w poprzednim roku szkolnym. Poinformowali również o przystąpieniu gimnazjum do II edycji.

5 listopada debatę otwarł i poprowadził koordynator programu – Wiesław Klaczyński, który przedstawił porządek obrad, wyznaczył osobę protokołującą obrady, osobę robiącą zdjęcia i ustalił zasady kolejności wypowiedzi w celu utrzymania porządku podczas obrad.

Jednym z początkowych punktów było podsumowanie ubiegłorocznych działań związanych wprowadzeniem programu. Następnie rzecznicy zespołów przedstawili na forum propozycje udoskonalenia lekcji wychowania fizycznego, tak aby były one ciekawsze, bardziej nowoczesne i atrakcyjne dla uczniów. Podczas dyskusji uczestnicy wspólnie zastanawiali się, czy i jak można te postulaty zrealizować biorąc pod uwagę możliwości szkoły. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania:

- Co konkretnie chcemy poprawić?

- Co możemy zrobić, aby było lepiej?

- Jakiego wsparcia potrzebujemy?

- Co można zrobić własnymi siłami?

- Jaka pomoc potrzebna jest z zewnątrz?

W naszej szkole jest siedem oddziałów, kolejność wypowiedzi prowadzona była od klasy 1 a do 3 c. W następnym punkcie koordynator przedstawił pulę 15 zadań do wyboru, omawiając każde z nich. Zadaniem przedstawicieli było wybranie jednego obowiązkowego zadania, które zostanie wprowadzone w życie szkoły. Wypowiedzi i wyniki głosowania zaprezentowane przez przedstawicieli klas przedstawia poniższa tabela:

Klasa Propozycje zmian i nowych zajęć wychowania fizycznego Zadania do wyboru
1A
 • więcej sparingów międzyklasowych
 • muzyka na lekcjach W-Fu
 • zorganizowanie ciekawych lekcji wuefu
 • dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego

 

 • TIK na wuefie
 • ruch na przerwach i innych lekcjach
 • WF dla mniej wysportowanych
1B
 • więcej lekcji wuefu
 • ćwiczenia, lekcje poza szkołą
 • większe wsparcie finansowe ze strony organy prowadzącego
 • turnieje między klasowe
 • zdrowe odżywianie
 • ruch na przerwach i innych lekcjach
 • wf dla mniej wysportowanych
1C
 • turnieje międzyklasowe
 • wsparcie ze strony nauczycieli
 • nowe szatnie
 • np. tenis ziemny, zajęcia relaksacyjne, sztuki walki, rugby, hokej na łyżwach, np. 1h tygodniowo
 • ruch na przerwach i innych lekcjach
 • lekcje poza szkołą
 • wf dla mniej wysportowanych

 

2A
 • zaangażowanie klasy
 • podział kasyna mocniejszą i słabsza grupę
 • wsparcie nauczycieli
 • wspólne rozmowy z nauczycielami wuefu
 • lepsze warunki do zajęć
 • nowe zajęcia pozalekcyjne
 • ruch na przerwach i na innych lekcjach
 • wf dla mniej wysportowanych
2B
 • zwiększenie intensywności lekcji
 • przykładanie się do zadanych ćwiczeń
 • pomoc słabszym uczniom w wykonaniu ćwiczeń
 • potrzeba nowszego i lepszego sprzętu sportowego i boiska wielofunkcyjnego
 • potrzeba wyrozumiałości innych nauczycieli

 

 • ruch na przerwach i na innych lekcjach
 • wf dla dziewczyn
 • rozruszaj rodziców
3A
 • warto byłoby podzielić klasy na mniej wysportowanych i lepiej wysportowanych
 • potrzebujemy wsparcia finansowego na budowę boisk i zakup sprzętu sportowego
 • wprowadzić nowe dyscypliny sportowe
 • ruch na przerwach i na innych lekcjach
 • wf dla mniej wysportowanych

 

3B
 • zorganizować więcej zajęć pozalekcyjnych doskonalących umiejętności oraz zajęć wyrównawczych
 • zorganizować więcej rajdów pieszych, rowerowych
 • TIK na wuefie
 • ruch na przerwach i innych lekcjach
 • WF dla mniej wysportowanych
3C
 • zadawać mniej ćwiczeń, więcej gry
 • nowe dyscypliny
 • wzajemna pomoc i szacunek
 • zwrócić większą uwagę na uczniów i ich potrzeby
 • zaangażowanie wszystkich uczniów w lekcje
 • poprawić swoją kondycję
 • pomóc słabszym uczniom
 • zorganizować zawody szkolne z gimnastyki
 • poprawić warunki do uprawiania sportu i rekreacji
 • ruch na przerwach i na innych lekcjach
 • wf dla dziewczyn
 • lekcje poza szkołą

Wiele propozycji przedstawionych przez klasy nie będzie można realizować ze względu na warunki, jakie posiada szkoła, np. zajęcia na siłowni, boks, dart. Jako międzyszkolny koordynator sportu zwróciłem się do wójta gminy Bralin z pisemną prośbą o rozbudowę naszej bazy sportowej o boiska do siatkówki plażowej, skocznie do skoku w dal i wzwyż. Pod pismem swoje podpisy złożyli dyrektorzy szkół.

Z puli zadań do wyboru po przeprowadzonym głosowaniu wybraliśmy dwa zadania wytypowane równą ilością głosów:

1. Ruch na przerwach i na innych lekcjach.

2. WF dla mniej wysportowanych.

 

Leave a comment

*

CommentLuv badge
css.php