Sprawozdanie

Sprawozdanie końcowe projektu

w programie ‘’Kulthurra!’’ w CEO

1.Tytuł i krótki opis projektu:

Ośrodkiem centralnym projektu były filmy nagrane przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku oraz reklamowanie szkoły. Nagrane wywiady o obrzędach śmierci w dawnych i dzisiejszych czasach dały inspiracje do stworzenia ciekawego spektaklu. Uczniowie podczas warsztatów starali się poczuć  aktorami. Rozmawiali na temat różnych obrzędów, wykonywali różne ćwiczenia teatralne a także wykonali ubrania ze wzorami regionalnymi. Uczniowie pracowali też nad konferencją naukową dotyczącą kierunku technika organizacji reklamy.

2.Cele projektu:

Uczniowie nauczyli się

-opowiedzieć obrzędy śmierci w dawnych czasach,

-przygotować wywiad w postaci filmu,

-malować wzory na ubraniach,

-zmontować dany film,

-pracować w grupie i stworzyć spektakl

3.Uczestnicy projektu:

Uczestnikami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku o kierunku technik organizacji reklamy. Były to klasy I,II i III.

4.Przebieg realizacji projektu.

Wrzesień/Październik- Podział pracy w grupie, zapisywanie wszystkich przydatnych informacji dotyczących projektu, określenie miejsca spotkań, nagranie filmów o obrzędach śmierci oraz rozmowa o nich.

Listopad/Grudzień-Inspiracyjne warsztaty z Sebastianem Świądrem, praca nad spektaklem, wykonywanie ćwiczeń, które pomogły przybliżyć się do świata teatru, praca nad gestykulacją i głosem.

Styczeń/Luty- Praca nad konferencją naukową, przygotowanie koszulek i wzorów regionalnych, malowanie ubrań. Dalsze przygotowywanie spektaklu.

Marzec-Zaproszenie wykwalifikowaną kadrę na konferencję naukową, przygotowanie planu działań oraz końcowe prace nad spektaklem.

5.Efekty projektu:

-Przygotowanie pokazu mody strojów regionalnych,

-przygotowanie spektaklu, który będzie dopiero pokazywany,

-Odbycie się konferencji naukowej ‘’Wkręć się w reklamę „

-Odbycie 3-dniowych warsztatów