Włącz się! Młodzi i media

W programie „Włącz się. Młodzi i media”, prowadzonym wraz z Fundacją Evens uczniowie poznają
i uczą się języka mediów. Wyszukują i analizują informacje w prasie, radiu, telewizji i internecie.
Kształcą postawę krytycznego i świadomego odbioru treści przekazywanych przez media.

Opis programu Włącz się. Młodzi i media

Edukacja medialna nie jest oddzielnym przedmiotem w szkole, ale w podstawach programowych
zaleca się nam, nauczycielom, abyśmy poświęcali „dużo uwagi” edukacji medialnej,
czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów”.
Jej treści pojawiają się na różnych lekcjach przedmiotowych. Celem działań podejmowanych
przez CEO i Fundację Evens w obszarze edukacji medialnej jest:

• podnoszenie świadomości szans i zagrożeń, jakie niosą ze sobą media,

• kształcenie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji,

• uczynienie z mediów narzędzia umożliwiającego zdobywanie wiedzy, kształtowanie własnego
światopoglądu, wyrażania opinii i rozwijania zainteresowań, a także podejmowanie twórczych
i obywatelskich działań przez młodych ludzi,

• zachęcenie uczniów do twórczości własnej z wykorzystaniem mediów.

W ramach programu, uczniowie nauczą się mądrze obcować z mediami tradycyjnymi – telewizją,
prasą oraz radiem, krytycznie patrzeć na media ery cyfrowej i kreatywnie korzystać z możliwości,
jakie one stwarzają. Będą tworzyć własne materiały i zamieszczać je na blogach (artykuły, recenzje,
komentarze, filmy, audycje radiowe).

(Więcej informacji na stronie http://www.ceo.org.pl/pl/media/opis-programu)

css.php