Warsztaty Google Apps

W piątek (25.05.2014 r.) moja szkoła otworzyła swe gościnne progi dla uczestników szkolenia Google Apps zorganizowanego przez Szkołę z klasą 2.0. Spotkanie przebiegało w atmosferze wytężonej pracy. Koleżanki prelegentki były bardzo dobrze przygotowane, wykazały się wysokim stopniem kompetencji i empatii. Szkolenie miało od popczątku charakter warsztatowy. Ta forma pozwala na szybsze opanowanie wprowadzanych treści i przekonanie się już na starcie, że nie taki diabeł straszny….

Już po szkoleniu bardzo ucieszyły mnie pozytywne słowa o przygotowaniu pracowni na szkolenie, a także zwrotne informacje o szkoleniu od uczestników, którzy podkreślali miłą atmosferę, sprzyjającą przyswajaniu nowych treści, bądź porządkowaniu wiedzy o Google Apps.

Wszystkim uczestnikom i prowadzącym dziękuję za mile i pracowicie spędzony czas w naszej placówce. Życzę powodzenia w korzystaniu z aplikacji Google Apps.

Czytka

Posted in Szkoła z klasą 2.0 2013/2014 | Leave a comment

Przygotowania do prezentacji projektu

Cześć!

Dzisiaj wzrosła nasza aktywność w sprawie pierwszej prezentacji projektu. Grupa plastyczna kończyła plakat. Druga grupa kontynuowała kopiowanie prac do „Szkolnej księgi kucharskiej”. Dwie uczennice zobowiązały się do przygotowania wystawy. Kolejna grupa przygotowuje materiały  do zaprezentowania z wykorzystaniem TIK.

 

Teraz nie będziemy ich prezentować, chyba że będą jakieś lekcje czytelnicze, to pokażemy z pomocą jakich aplikacji przygotowane zostały nowe karty do księgi. Jutro otwieramy wystawę. Będzie można zapoznać się z proponowanymi przepisami. Może kogoś zainspirują na majowkę.

Czytka

Posted in Szkoła z klasą 2.0 2013/2014 | Leave a comment

Realizujemy hasło edukacyjne

W szkole każdego roku wybieramy do realizacji hasło edukacyjne. Na rok szkolny 2013.2014 wybraliśmy „Radość i miłość są skrzydłami naszych przedsięwzięć”. Ułożyliśmy harmonogram  działań. Każdego miesiąca pracujemy nad innym zadaniem projektowym. Do każdego zadania dobierana jest wartość, którą chcemy poznawać i rozwijać.  Były już latawce z zobowiązaniami, klucze z marzeniami, maski karnawałowe, serca z życzeniami. W marcu nasze hasło brzmiało ZA B A W K  A/Z A B A W A. Najmłodsze dzieci wykonały wspaniałe figurki ulubionych zabawek.

 

Klasy 2 i 3 tworzyły plakaty z rymowankami o zabawce lub zabawie. Te małe utworki zaskakują sformułowaniami, są ciekawe pod względem treści i formy.

Każdego miesiąca efekty realizacji hasła przedstawiane są na apelach lub wystawach, takich jak ta marcowa. Hasło roku to jeden z wielu projektów realizowanych w szkole. Nawiązuje do innego – „Szkoła wartości”. W programie Szkoła z klasą 2.0 próbujemy odwoływać się do innych programów. Działania, które podejmujemy mają charakter interdyscyplinarny i wielopoziomowy. Pracy mamy dużo, ale efekty aktywności dzieci są dla nas źródłem satysfakcji i zadowolenia. Nasi uczniowie niejednokrotnie w swych opiniach podkreślali, że w szkole jest ciekawie, mają czas na zdobywanie wiedzy, odkrywanie siebie i  ciekawostek otaczającego ich świata (tego bliskiego, na wyciągnięcie ręki i tego odległego), jak i na świetną zabawę.

Czytka

 

Posted in Szkoła z klasą 2.0 2013/2014 | Leave a comment

Po konferencji

Witajcie!

Jesteśmy po kolejnym inspirującym spotkaniu. W częsci otwarcia zastanawialiśmy się nad kierunkiem w jakim zmierza nasza szkoła, nad jej wizerunkiem. Romowa z Grażyną Torbicką pozwoliła na nakreślenie sylwetki nauczyciela na miarę XXI wieku. Taki nauczyciel musi mieć osobowość, która jest wzorcem do naśladowania, promować wartości, nie budzące kontrowersji, być przewodnikiem dla ucznia.

Ważną częścią były warsztaty. Poświęcone były podsumowaniu i wnioskom z pracy w I semestrze. Każdy  miał okazję uczestniczyć w trzech wybranych przez siebie formach. Wszystkie spotkania wzbogaciły nas o nowe doświadczenia, stały się okazją do wymiany mysli i wyjaśnienia kwestii wzbudzjących wątpliwości.

Jesteśmy w trakcie realizacji ścieżek, więc wiele pytań dotyczyło tego etapu realizacji programu. Jak zwykle organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Spotkania były merytoryczne, dobrze przygotowane, a w rezultacie satysfakcjonujące dla obu stron.

Organizatorzy otrzymali ze strony uczestników informacje zwrotne o funkcjonowaniu programu w szkołach, usłyszeli o sytuacjach trudnych i poznali różne sposoby radzenia sobie z zadaniami. Uczestnicy mogli wymienić się dobrymi praktykami, pochwalić sukcesami swoich podopiecznych.

Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, z którymi miałam okazję wspólpracować podczas tego spotkania.

Czytka

Posted in Szkoła z klasą 2.0 2013/2014 | 8 Comments

Warsztaty

Dzisiaj w naszej szkolnej bibliotece gościłam nauczycieli bibliotekarzy z Zespołu Samokształceniowgo. Mieliśmy warsztaty poświęcone edukacji globalnej. Na spotkaniu korzystaliśmy z materiałów CEO i scenariuszy wypracowanych w ramach projektu „W świat z klasą”. Spotkanie było bardzo interesujące. Nauczyciele otrzymali linki do ciekawych stron, wysłuchaliśmy prezentacji   o  podstawowych zagadnieniach z edukacji globalnej. Kolega anglista opowiedział nam o trudnościach, z jakimi  zetknął się podczas pracy nad scenariuszami z zagadnieniami globalnymi   w podstawie programowej języka angielskiego w gimnazjum.  Podczas dyskusji zastanawialiśmy się nad rolą, jaką szkolna biblioteka pełni w promowaniu edukacji globalnej . Poruszyliśmy wiele ciekawych wątków. Doszliśmy  do wniosku, że zadaniem nauczyciela bibliotekarza  jest budowanie  atmosfery sprzyjającej            rozpowszechnianiu treści edukacji globalnej, zadbanie o kształcenie empatii w uczniach.

Każdy uczestnik otrzymał materiały edukacyjne i skromne upominki (naklejki i zakładki).

Spotkaniu towarzyszyła  wystawa książek o edukacji globalnej.

To spotkanie potwierdziło, jak istotnym jest kontakt i wymiana myśli. Warsztaty wyzwoliły w uczestnikach emocje, stały się przyczynkiem do wymiany myśli  i podjęcia decyzji wspólnych działań.

Czytka

Posted in Szkoła z klasą 2.0 2013/2014 | Leave a comment

Wiosenne przebudzenie

Ze wszystkich pór roku najbardziej lubię wiosnę. Z zachwytem patrzę jak każdego dnia budzą się kolejne roślinki. Księżniczka magnolia wdziała na siebie śliczną suknię utkaną z fioletowych płatków. Panna kalina dotrzymuje jej kroku w obsypanej delikatnymi pączkami pelerynie.Towarzyszą im kawalerowie, bez biały i bez fioletowy. Nad oczkiem wodnym pochylają się zgrabne sylwetki wierzb. Modrzewie dziarsko podnoszą korony w delikatnych zielonych czapach. Prześliczny, radosny widok. Z przyjemnością spaceruję po tym zielonym królestwie. Zapraszam do mojego ogródka na krótkie spotkanie z wiosenną świeżością. Obejrzyjcie zdjęcia.2014-04-05 14.04.05 hiacynt 2014-04-05 14.04.52 magnolia 2014-04-05 14.06.21pąki magnolii 2014-04-05 14.08.28 modrzewik 2014-04-05 14.09.17 biały bez 2014-04-05 14.09.42 modrzew 2014-04-05 14.12.24 kalina 2014-04-05 14.13.55 bez fioletowy 2014-04-05 14.16.20 ogród 2014-04-05 14.17.18 klon 2014-04-05 14.19.01 hortensja 2014-04-05 14.20.06 wierzba

 

Wiosennie naenergetyzowana Czytka

Posted in Szkoła z klasą 2.0 2013/2014 | Leave a comment

16 punktów realizacji zadania projektowego

Pomyślałam, że warto zebrać to co zadziało się w związku z naszym projektem „Tworzymy „Szkolną księgę kucharską” w jednym miejscu. Tytuły wpisów o projekcie znajdziecie w zakładce „Realizujemy projekt”.  A teraz po kolei.

2014-01-29 08.04.20

1) Wybór ścieżki – zdecydowaliśmy się na projekt, przydział zadań w projekcie – podział na zespoły.

2) Założenie karty projektu i karty działania (wpisujemy tutaj najważniejsze planowane działania i terminy ich realizacji). Zapewniam, bardzo przydatna przypominajka.

3) Ogłoszenie i preprowadzenie konkursu na plakat ulubionej potrawy w klasach      0 -3.

2013-11-21 08.12.05

4) Zebranie prac, ocena, wybór do „Szkolnej księgi kucharskiej” i „Międzyszkolnej ksiegi kucharskiej”

2014-01-31 08.50.59

5) Przygotowanie i zorganizowanie wystawy książek kucharskich połączonej z cyklem lekcji dla uczniów wszystkich poziomów nauczania

 

2014-01-28 13.34.37

6) Ogłoszenie konkursu „Mój rodzinny przepis kucharski” w klasach 4 – 6

7) Akcja plakatowa propagująca konkurs

8) Zorganizowanie spotkań sprawozdawczych i konsultacji

9) Wybór narzędzi TIk w pracach konkursowych

10)Zebranie prac, sgregacja temetyczna, kopiowanie praci  i uzupełnienie kart księgi

11)Włączenie do księgi fotografii martwych natur wykonanych przez nauczycieli

Martwa natrau

12)Zaplanowanie stoiska na Festiwal Nauki

13)Przygotowanie oprawy plastycznej stoiska

14)Ekspozycja „Szkolnej księgi kucharskiej”

15)Pokaz slajdów i przekaz informacji o przepisach

16)Przygotowanie stolika pokazowego – przygotowywanie wybranych potraw i degustacja

SPORO JUŻ SIĘ ZADZIAŁO, ALE PRZED NAMI JESZCZE DUŻO PRACY!

Czytka

 

Posted in Szkoła z klasą 2.0 2013/2014 | Leave a comment

Wpływają prace konkursowe

Termin wpływania prac konkursowych dobiega końca. Trochę go wydłużyliśmy ze względu na egzamin 6-klasisty. Kolejne prace wzbogacają naszą „Szkolną księgę kucharską”.

Podzieliliśmy konkurs na dwie części. Teraz uczestnicy pracują nad tłumaczeniem przepisu na język angielski i dopracowują część z wykorzystaniem TIK  (ten etap jest obowiązkowy dla członków grupy projektowej, pozostali uczestnicy mogą się także w tej częśći wykazać). Na konsultacjach dzieci pytają, czy mogą wykonać prezentację, czy zadanie można zaprezentować w Power Pointie, czy koniecznie musi być prezentacja, czy mozna zrobić pokaz zdjęć lub nakręcić film, czy można zrobić komiks.

Te pytania sa zaskakujące, ponieważ na spotkaniach sprawozdawczych (a odbyły się dwa) kwestie poruszyliśmy i umówiliśmy się, że każde z tych rozwiązań jest dopuszczalne.

Gorący czas zaczyna się dla uczestników projektu. Dobijamy do mety. Trzeba wszystkie elementy pospinać. Grupy zadaniowe już realizują swoje przydziały.  Aktywny jest zespól odpowiedzialny za kopiowanie prac i segregację pod kątem uzupełnienia księgi. Grupa informacyjna przygotowuje omówienie zadania projektowego, które zostanie wykorzystane podczas Festiwalu. Jesteśmy coraz bardziej Festiwalowo zakręceni.

20140404_084731[1]

 

20140404_083929[1]

Do kolejnego wpisu, Czytka

Posted in Szkoła z klasą 2.0 2013/2014 | 4 Comments

Nie tylko zielono, ale „gwiazdkowo” mi

Dzięki dziewczyny za zmobilizowanie mnie do wystartowania po kolejne gwiazdki. Cieszę się jak dziecko. Ten słodki misiaczek dla Was.

2014-03-03 13.55.54Te sprawdziany naszych możliwości, wysiłku w stronę przełamywania oporu i niewiary w swoje umiejętności są rewelacyjne. Cieszę się, że współpracuję z grupą szalenie „nakręconych ” i „zakręconych” ludzi (tych młodych na starcie i tych z bagażem doświadczeń, nie zawsze ułatwiających rozwiązywanie zadań).

Hurra! Biorę się za moich młodszych blogerów. Dzisiaj spora część zmaga się z egzaminem 6-klasisty, ale od jutra mamy nową erę szkolną i mam nadzieję, że zadania spodobają się uczniom i będą dla nich kolejnym wyzwaniem.

Pozdrawiam, Czytka

Posted in Szkoła z klasą 2.0 2013/2014 | Leave a comment

Jak czytać skróty CC

Cześć!

Kolej na zadanie 1 w rywalizacji o zielone gwiazdki. Postanowiłam rozszyfrować skrót           CC-BY-NC-SA i przedstawić go w poczciwym narzędziu, czyli Power Pointie.

Oto moja próba:

Licencja CC

Myślę, że slajd jest czytelny. Czekam na komentarze.

Czytka

Posted in Szkoła z klasą 2.0 2013/2014 | 4 Comments