Lata: ’80-’90

Wspomnienia z PRL-u – Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu, opiekun: Joanna Liguzińska

W naszej pracy skupiliśmy się na ukazaniu różnych wspomnień, zarówno dotyczących codzienności, jak i działalności politycznej, z życia w czasach PRL-u. O dorastaniu w poprzednim ustroju opowiadali nam Witold Proszowski i Mariusz Wiązek. W realia działania „Solidarności Związkowej” wtajemniczyła nas Irena Brojek, natomiast o „Solidarności Walczącej”, jej powstaniu, celach, sukcesach i działaniach opowiadali Kornel Morawiecki i Hanna Łukowska-Karniej.

Solidarni z Solidarnością – Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu, opiekun: Teresa Kozaczka

Zorganizowaliśmy spotkania z działaczami NSZZ „Solidarność” w Tarnowie – panem Karolem Szymonem Krasnodębskim oraz panem Leonardem Łąckim. Dodatkowo przeprowadziliśmy wywiad z Panem Krasnodębskim. W ramach spotkań świadkowie przybliżyli nam realia historyczne i atmosferę lat osiemdziesiątych. Poznaliśmy fakty związane z powstaniem NSZZ „Solidarność ”w Tarnowie, realiami stanu wojennego i losami internowanych działaczy oraz ich rodzin. Nasze działania podsumowała wystawa i program historyczny nawiązujący do lodów Solidarności

Pani senator – Zespół Szkół Przymierza Rodzin w Warszawie, opiekun: Daniela Rudyk

Uczniowie z  Zespołu Szkół Przymierza Rodzin nr 3 z Warszawy zadedykowali swój projekt pani dr Lidii Urniaż-Grabowskiej, senator RP IV kadencji, działającej w latach 80-tych w „Solidarności” służby zdrowia. Pani senator opowiadała młodzieży o swoich przeżyciach z czasów socjalizmu i walki o demokratyczną Polskę. Dużo czasu poświęciła ks. Jerzemu Popiełuszce, z którym blisko współpracowała. Podczas spotkania uczniowie mogli zobaczyć zdjęcia pani senator z Janem Pawłem ll, książkę poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce, stare fragmenty dokumentów z lat 1950-1991. Uczniowie są autorami filmu dokumentujący historię pani Lidii.

Luxus w PRL-u. Wrocławska sztuka niezależna lat 80 – Gimnazjum Nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu, opiekun: Łukasz Woźniak

Z komunizmem walczyli nie tylko działacze „Solidarność”, ale także ludzie związani ze sztuką. Przykładem była działalność legendarnej grupy LUXUS Pawła Jarodzkiego z wrocławskiej ASP a także zespół reggae Miki Mauzoleum z Krzysztofem „Kamanem” Kłosowiczem. Uczniowie postanowili pokazać, że „bunt” wobec systemu może być widoczny także w sztuce, muzyce. Udało im się przeprowadzić rozmowy z – Jerzym Kosałką (artysta, plastyk, członek grupy Luxus), Pawłem Jarodzkim (artysta, plastyk, prof. ASP we Wrocławiu, członek grupy Luxus), a także z Krzysztofem „Kamanem” Kłosowiczem (członek zespołu Miki Mauzoleum). Rozmowy ze świadkami pozwoliły nam poznać życie ludzi w stanie wojennym i wyobrazić sobie jak ciężko było być wtedy twórcą – tak o swojej pracy piszą uczniowie.

Na peryferiach PRL – Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły w Ostrzeszowie, opiekun: Paweł Tomkowiak

Projekt jest zapisem filmowym spotkania z panem Stanisławem Kulawiakiem – mieszkańcem naszego miasta, właścicielem oficyny wydawniczej Kulawiak, a także pomysłodawcą i przewodniczącym Regionalnego Ośrodka Dokumentacji Wieża 1916. Największą pasją pana Stanisław jest fotografia, którą zajmuje się właściwie od zawsze. Nieodłącznym towarzyszem wszystkich jego wędrówek jest aparat fotograficzny. W ciągu kilkudziesięciu lat udało mu się zgromadzić bogaty materiał fotograficzny pokazujący historię naszego kraju. Zdjęcia te ukazały się w albumie, a także wędrują po kraju w formie wystawy fotograficznej. I właśnie o tych obrazach opowiedział nam pan Stanisław w trakcie bardzo ciekawego spotkania, które odbyło się w ostrzeszowskiej Wieży Ciśnień, która jest miejscem działania Ośrodka Dokumentacji.

Dodaj komentarz

*

CommentLuv badge