Lata: II Wojna Światowa

Obozowe dzieciństwo – Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Swarzędzu, opiekun: Izabela Kurowska

Naszym świadkiem był mieszkaniec Swarzędza, pan Adam Hanel, którego losy wojenne bardzo nas poruszyły. Pan Adam urodził się w obozie pracy w Eberswalde niedaleko Berlina. Tam właśnie trafiła z łapanki jego mama Michalina Hanel. Nasz świadek w obozie przeżył cztery lata, po wyzwoleniu w 1945 roku wrócił z mamą do Polski. Pierwsze lata powojenne były dla niego również trudne: uczył się języka polskiego od podstaw,  a przez rówieśników uważany był za Niemca.

Wspomnienia Jerzego Kochanka – powstańca warszawskiego – VIII LO w Olsztynie, opiekun: Mariusz Rydzio

Projekt realizowany przez nas dotyczył życia Jerzego Kochanka (ur. 1925 r.). Naszym celem było ukazanie trudnej  młodości, którą przeżywali młodzi ludzie w chwili wybuchu II wojny światowej. Pan Jerzy Kochanek w momencie wybuchu wojny miał zaledwie 14 lat. Opisał nam swoje przeżycia. Dzięki realizacji tego projektu poznaliśmy okrucieństwo wojny z innej strony – fascynującej opowieści 84-letniego, doświadczonego człowieka, który wojnę pamięta jako swoją młodość, ale jednocześnie jako okrutną walkę z nieprzyjacielem podczas walk w Powstaniu Warszawskim. W wyniku kilku spotkań i godzin rozmów powstała praca, która naszym zdaniem znacznie przybliży realia życia i działania w Polsce w latach 1939-1946.

Były łzy radości i smutku – okruchy z życia – Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie, opiekun: Barbara Bojar

W ramach naszego projektu przeprowadziliśmy rozmowę z panią Bronisławą Mazur-Romanowską, prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy AK. Dowiedzieliśmy się wiele o okupacji w Legionowie, działalności AK, Szarych Szeregów i postaci pana Romana Kłoczkowskiego. Prowadziliśmy wizję lokalną w miejscu, w którym zginęli legionowscy Romeo i Julia (Antoni Grabowski i Henryka Narostkówna) i odbyliśmy wizytę w byłym miejscu zamieszkania Romana Kłoczkowskiego. Dodatkowo przeprowadziliśmy wywiady z panią Haliną (babcią jednej z uczennic) o zapomnianej rodzinie Skoneckich związanej z partiami lewicowymi oraz panem Eugeniuszem Sałamaj, wiceprezesem Związku Sybiraków w Legionowie, o przeżyciach na Syberii.

II wojna światowa oczami naszych dziadków – Gimnazjum w Dalikowie, opiekun: Ewa Bugajna

W projekcie wzięły udział dwie uczennice klasy drugiej gimnazjum: Natalia Grzeszkiewicz i Paulina Bilska. Postanowiły zainteresować tematem II wojny światowej swoich kolegów i koleżanki z gimnazjum. Za bohaterów projektu wybrały swoich dziadków: Władysławę Bilską i Eugeniusza Fagasiewicza. Na podstawie rozmów ze świadkami historii powstał film w którym bohaterowie opowiadają o swoich doświadczeniach wojennych. Problemów mogła nastręczać weryfikacja niektórych danych, ale postanowiono zaufać pamięci uczestników tych niezwykle burzliwych dni.

Bohaterowie filmu mogą niedługo liczyć na specjalnie im dedykowane wydanie gazetki szkolnej gimnazjum w Dalikowie pt. „Chwytaj Dzień”.

Okruchy czasu – Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie, opiekun: Barbara Bojar

Spotkaliśmy się ze świadkami historii. Pan Igor Jaszczuk – opowiedział nam swój szlak żołnierza oraz dzieje powojenne. Śpiewając w chórze zwiedził wiele państw w tym Chiny. Opis warunków życia jaki nam przedstawił oraz pieśni jakie zaprezentował (w tym hymn chiński, węgierski, pieśń w języku jidysz) wywarło na nas niezapomniane wrażenie. O swoich losach w czasie II wojny światowej oraz pracy w Łódzkiej Fabryce Scheiblera i Grohmana opowiedziała nam Daniela Gorzkiewicz.Pani Bronisława Mazur – Romanowska (Honorowy Obywatel naszego Miasta) wspomniała młodość i konspiracje harcerki w okupowanym Legionowie. Najbardziej podobały się nam jej maskotki, które otrzymała od swojej pierwszej powojennej klasy.

Babcia jednego z uczniów opowiedziała nam losy swojego męża – Adama Kwasiborskiego i jego dzieje podczas obrony twierdzy Modlin, oraz warunkach przymusowych robót w Niemczech.

Dodaj komentarz

*

CommentLuv badge