Dodaję wpisy

1. Po zalogowaniu na bloga znajdziesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu:

2. Klikasz Wpisy, a następnie Dodaj nowy i otwiera się taki ekran:

3. To właśnie tutaj tworzysz nowy wpis. Zaczynasz od wpisania tytułu w polu u góry  . Warto, by tytuł oddawał treść wpisu i przyciągał uwagę czytelników.

Kolejne pole to edycja treści wpisu  . W jego górnej części widać przyciski edycji tekstu, zobacz:

Opisy wszystkich przycisków pokażą się po najechaniu na nie kursorem myszki. Większość z nich na pewno znasz np. z edytora Word. Ale są też takie, które poznasz przy okazji blogowania, oto one:

– dzieli treść wpisu na lead (czyt. lid) i właściwą treść. Lead jest formą streszczenia, a zarazem zachętą dla czytelnika do przeczytania całego tekstu. Najlepiej używać go jeśli nasz wpis będzie bardzo długi. Wtedy po dwóch, trzech zdaniach wstawiam ten znak i pod nim piszemy dalszą część wpisu. Po opublikowaniu na stronie głównej najpierw pojawią się pierwsze dwa, trzy zdania, a następnie przycisk “Czytaj więcej…” po którym rozwinie się cały wpis.

– powiększa edytor na pełny ekran

– wyświetla drugi rząd przycisków edycji

– pozwala na szybkie formatowanie akapitów poprzez zastosowanie stylów, np.:

  • Paragraf – podstawowy styl dla akapitu tekstu (polecamy do większości tekstów)
  • Adres – tekst pochylony
  • Preformatowany – tekst o stałej szerokości znaków, przydaje się do publikacji kodu
  • Nagłówki 1-6 – pozwalają wyróżnić tytuły rozdziałów i podrozdziałów w tekście – czcionka będzie większa

– wstawianie tekstu, które usuwa z niego zbędne znaczniki. Przydatny jeśli przeklejamy jakiś materiał wcześniej stworzony w popularnym edytorze tekstu WORD.

Możliwość komentowania jest wyłączona.