Zmysły znamy i o nie dbamy – cd.

Po przedstawieniu swój fragment lekcji poprowadził Kryspin, który najpierw włączył opowiadanie ,,Nowy kolega’’ https://www.epodreczniki.pl/reader/c/229798/v/1/t/student-canon/m/KL1_ORE_V6_ZIMA_1_2_19_101_p2 i poprosił, żeby wszyscy uważnie je wysłuchali, a następnie omówił z dziećmi opowiadanie i wyświetlił znaki języka migowego. Kryspin nauczył dzieci kilku liter. Później podawał dzieciom krótkie wyrazy, a zadaniem dzieci było pokazanie ich za pomocą liter języka migowego. Po Kryspinie zajęcia poprowadziła Ola, która wyświetliła na tablicy alfabet Braille’a i omówiła wybrane litery, następnie wyświetliła filmik N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku https://www.youtube.com/watch?v=8d3erZtP6nA. Po obejrzeniu filmiku opowiedziała o tym jak należy wspierać osoby niewidome. Wybrała 2 osoby z klasy i pokazała jak należy prowadzić osobę niewidomą, jak pokazać jej miejsce, w którym może usiąść itp. Na koniec uczniowie zaśpiewali piosenkę, której refren jest bardzo prosty ,,Pięć zmysłów mam i wszystkie znam’’ https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo.

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

Zmysły znamy i o nie dbamy – cd.

Po Paulinie zajęcia prowadził Paweł, który zaproponował dzieciom doświadczenie. Dzieci miały okazję np. za pomocą węchu rozpoznać różne rzeczy, sprawdzić jak smakują gotowane warzywa jak je jemy zatykając przy tym nos itp. czyli sprawdzić jak działają nasze zmysły. Następnie poprosił koleżankę z klasy, aby pomogła mu rozdać dzieciom tekst wiersza ,,Nasze zmysły’’ http://przedszkolowo.pl/strefa-nauczyciela/wiersze,nasze-zmysly,1220 i karteczkę z nazwami 5 zmysłów. Zadaniem dzieci było wklejenie w odpowiednie miejsce nazwy odpowiedniego zmysłu. Paweł czytał wiersz głośno, a dzieci rozwiązywały zagadki i wklejały nazwy zmysłów. Po Pawle zajęcia poprowadziła Gosia, która wyświetlała zadanie ze strony  http://www.epodreczniki.pl/reader/c/237374/v/2/t/student-canon/m/KL1_ORE_V7_ZIMA_1_2_19_100_p3 i wybierała dzieci, które podchodziły do tablicy, aby rozwiązać zadanie. Po zakończeniu zapytała dzieci jak myślą czy o zmysły trzeba dbać? Dzieci powiedziały, że tak więc Gosia zaproponowała im obejrzenie przedstawienia, które dzieci zaprezentowały również podczas MOST-u w naszej szkole.

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

Zmysły znamy i o nie dbamy

W pierwszym semestrze w ramach ścieżki ,,uczymy innych” prowadziliśmy zajęcia o zmysłach.

Lekcje rozpoczęła Paulina, która wyświetliła dzieciom prezentację http://www.scholaris.pl/resources/run/id/49595, poprosiła, aby dzieci ją uważnie obejrzały, a po obejrzeniu zadawała dzieciom pytania: O czym była prezentacja? Co przedstawiła myszka? O czym należy pamiętać? itd. Po omówieniu całej prezentacji wyświetliła rebusy i dzieci, które znały ich rozwiązanie miały podnieść rękę. Po rozwiązaniu wszystkich rebusów Paulina powiedziała, że to są właśnie nazwy wszystkich zmysłów. Następnie zaproponowała uczniom rozwiązanie zagadki. Ponieważ uczniowie Pauliny mają dopiero 7 lat troszeczkę zmodyfikowałyśmy proponowaną przez myszkę zagadkę. Paulina poprosiła dzieci, żeby pomyślały o jakiejś liczbie, ale nie mówiły jej głośno następnie dodały do niej 4 odjęły 3 dodały 2 i odjęły liczbę, o której pomyślały na początku. Dla dzieci, które miały problem z policzeniem pamięciowym zapisała na tablicy …… + 4 – 3 + 2 – ……..= ?  Jak wszyscy byli już gotowi Paulina zapytała: Czy wyszła Wam liczba 3? Dzieci bardzo się zdziwiły, bo prawie wszystkim wyszła liczba 3. Dwie osoby, którym wyszedł inny wynik Paulina poprosiła, aby podały o jakiej liczbie pomyślały i obliczyła jeszcze raz na tablicy. Okazało się, że też wyszło 3, a dzieci popełniły błąd rachunkowy.

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

Pyszne, zdrowe, kolorowe… – lekcja 4

Na koniec jako podsumowanie naszej pracy, podczas 4 lekcji Paulina zaproponowała uczniom wykonanie gier o zdrowym odżywianiu. Podzieliła dzieci na grupy, rozdała im duże kartki papieru i poprosiła, żeby każda grupa przygotowała swoją grę i wymyśliła swoje zasady. Zabawa przy tworzeniu gier była świetna, pomysły dzieci rewelacyjne, a efekty pracy imponujące.

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

Pyszne, zdrowe, kolorowe… – lekcja 3

Po zajęciach związanych ze zdobywaniem i utrwalaniem wiedzy przyszedł czas na zajęcia praktyczne czyli 3 lekcję. Zajęcia praktyczne odbyły się 6 listopada w dniu akcji Śniadanie Daje Moc. Uczniowie rozpoczęli zajęcia od umycia rąk zgodnie z instrukcją, którą poznali dzięki Oli W. Po umyciu rąk wszyscy rozpakowali przyniesione produkty i przedmioty o przyniesienie których poprosiliśmy kilka dni wcześniej. Kryspin przypomniał o bezpiecznym korzystaniu z noża, higienie podczas przygotowania posiłku i przede wszystkim o tym, że nasze kanapki mają być zdrowe i pożywne. Po tym krótkim wprowadzeniu wszyscy przystąpili do pracy i tworzyli pyszne, kolorowe kanapki. Podczas tej lekcji pomagały nam dwie mamy. Po przygotowaniu kanapek i posprzątaniu naszych miejsc pracy przystąpiliśmy do wspólnego śniadania. Nasze piękne, zdrowe i kolorowe kanapeczki możecie zobaczyć na zdjęciach.

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

Pyszne, zdrowe, kolorowe… – lekcja 2

Drugą lekcję rozpoczęła Ola W., która  wyświetliła na tablicy 12 zasad zdrowego odżywiania i opowiedziała dzieciom o czym należy pamiętać każdego dnia. Po przedstawieniu zasad powiedziała, że skupimy się teraz na punkcie 3, który będzie dla nas ważny przy kolejnym zadaniu, podkreśliła punkt na tablicy interaktywnej i zapytała dzieci czy wiedzą jak prawidłowo myć ręce. Po wypowiedziach dzieci wyświetliła film jak myć ręce https://www.youtube.com/watch?v=2ZvuKzb0mbs.  Po Oli W. zajęcia dla dzieci poprowadziła Ola M. Wyświetliła ona na tablicy interaktywnej zadania ze strony www.epodreczniki.pl związane ze zdrowym odżywianiem i higieną. Prosiła dzieci, aby podchodziły do tablicy i wykonywały zadania. Dzieciom bardzo podobały się zadania, które pomogli im rozwiązać ich przyjaciele Zgrzyciaki, z którymi zdobywają wiedzę od początku roku szkolnego.

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/236925/v/1/t/student-canon/m/KL1_ORE_V7_JESIEN_1_1_5_26_p1

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/236925/v/1/t/student-canon/m/KL1_ORE_V7_JESIEN_1_1_5_29_p1

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska

Pyszne, zdrowe, kolorowe… – lekcja 1

W pierwszym semestrze w programie Szkoła z Klasą 2.0 wybraliśmy ścieżkę uczymy innych. Dzięki temu mamy okazje wcielać się w rolę nauczyciela i prowadzić zajęcia dla naszych koleżanek i kolegów. Pierwsze lekcje, które przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy trwały 4 godziny lekcyjne, a w rolę nauczycieli wcieliło się 5 uczniów z naszej klasy.

Zajęcia rozpoczął Tomek, który powiedział uczniom, że na kolejnych lekcjach będziemy mówić o tym jakie ważne jest jedzenie śniadania i pokazał uczniom doświadczenie. Tomek ustawił 4 małe palące się świeczki, wziął do ręki przygotowaną w domu, wyciętą i zaczepioną na sznureczku spiralę i poprosił wszystkich żeby zobaczyli jak szybko kręci się spirala, następnie odstawił jedną świeczkę i powtórzył doświadczenie. Powtarzał tak, aż spirala prawie przestała się kręcić, a pod nią została 1 świeczka. Wytłumaczył uczniom, że papierowy wąż przestał się kręcić, bo odstawiając świeczki było coraz mniej ciepłego powietrza, a więc energii potrzebnej do poruszania papieru. Powiedział, że tak samo dzieje się z człowiekiem, który nie zje śniadania – nie ma energii potrzebnej do wykonania wszystkich obowiązków jakie go czekają w ciągu dnia. Porównał  4 świeczki do pożywnego śniadania, a prędkość z jaką się kręci spirala nad 4 świeczkami do siły człowieka po zjedzeniu tego śniadania. Tomek zapytał dzieci, co dzisiaj zjadły na śniadanie. Wyjaśnił, że śniadanie to ważny posiłek w ciągu dnia. Powiedział, że niezjedzenie porannego posiłku, albo zjedzenie niepożytecznych rzeczy może przyczyniać się do tego, że nie mamy siły i nie możemy się skoncentrować.

fot. M. Marczyńska

fot. M. Marczyńska