Pokój Ucznia

W tym poście przedstawię pokrótce jakie zadania występują w naszym projekcie i przez kogo są wykonywane.

 1. Uzupełnianie karty projektu i bloga projektu – Martyna Helwich
 2. Wykonanie rysunku przedstawiającego przeciętny pokój ucznia – Michał Tomkowiak
 3. Stworzenie dokumentu samooceny “NaCoBeZU” do projektu – Emilia Grzelachowska
 4. Informacje na temat pól i objętości figur przestrzennych - Edyta Furs
 5. Wykonanie plakatu na temat pól i objętości figur przestrzennych - Jakub Smuga
 6. Dokumentowanie pracy w postaci zdjęć. - Sandra Bartkowiak
 7. wykonanie plakatu na temat pól i obwodów figur płaskich – Łukasz Nowak
 8. Przedstawienie sytuacji praktycznych, w których występują figury – Hubert Tymek
 9. Wykonanie figur przestrzennych(sześcian, prostopadłościan) – Klaudia Nowicka
 10. Wykonanie prezentacji multimedialnej zwieńczającej nasz projekt – Monika Błoch
 11. Wypracowanie na temat: “Historia figur” – Laura Kużmin
 12. Przygotowanie komputerowo foto-albumu z realizacji zadań. – Patryk Pyrz, Bartosz Lis

Temat naszego projektu:  Wyposażenie pokoju ucznia – plan.

Problem: Jaką część pokoju ucznia zajmują prostopadłościany?

Jesteśmy 13-osobową grupą uczniów z gimnazjum w Drawsku. Projekt ten realizujemy pod czujnym okiem p. Martyny Beski – nauczycielki matematyki i fizyki. Na początku każdy z nas otrzymał zadanie, które musiał wykonać na określony termin. Zadania zrealizowaliśmy, więc teraz zajmujemy się wykonywaniem przestrzennej makiety , która podsumuje III moduł projektu. Makieta ta,będzie przedstawiać przykładowy pokój ucznia, na podstawie którego będziemy wykonywać obliczenia. To tak ogólnie o naszej pracy nad projektem:)